Despre drepturile concubinilor.

Decizie nr. 510/1998 - (Oradea).

Concubini, dobândirea sub durata convietuirii a unui imobil doar pe numele unuia dintre ei - titular al contractului de închiriere, decesul proprietarului, pretentiile concubinei de a i se recunoaste un drept de coproprietate.

Reclamanta O.I. a chemat în judecata pe pârâtii G.R. si C.V. jr., solicitând instantei sa constate dreptul sau de proprietate asupra apartamentului situat în Satu Mare, str. Careiului, nr. 18, alaturi de C.V. sen. si în consecinta sa anuleze în parte certificatul de mostenitor nr. 985/1995 eliberat de Notariatul de Stat Satu-Mare în sensul cuprinderii în masa succesorala a cotei de 1/2 parte din imobil si nu a acestuia în întregime, lasându-se neschimbate mentiunile privind stabilirea calitatii de mostenitori ai defunctului C.V. sen. a celor doi pârâti, în calitate de copii.

Judecatoria Satu Mare a respins actiunea, retinând ca:

1. Desi incontestabil concubinajul de peste 20 de ani al reclamantei alaturi de antecesorul pârâtilor, din probele administrate nu s-a retinut ca la dobândirea bunurilor aceasta ar fi avut vreo contributie, si nici intentia partilor de a dobândi bunul în coproprietate;

2. Reclamanta, în perioada concubinajului, a renuntat la beneficiul contractului de închiriere privind un apartament proprietate de stat mutându-se la antecesorul pârâtilor, constienta fiind de consecintele renuntarii la acest drept;

3. În conditiile în care reclamanta nu si-a valorificat pretentiile în perioada cuprinsa între cumpararea imobilului si decesul concubinului, se prezuma ca acestea sunt neîntemeiate;

4. Actiunea, formulata ca una în constatare, este inadmisibila câta vreme partea are deschisa actiunea în realizarea dreptului, potrivit prevederilor art. 111 Cod procedura civila.

Tribunalul Satu-Mare a admis apelul reclamantei si a schimbat în totalitate sentinta instantei de fond, admitând actiunea cu motivarea ca desi concubinii nu beneficiaza de prezumtia instituita de art. 30 Codul familiei, nimic nu împiedica a se constata ca anumite bunuri s-au dobândit pentru a fi proprietatea indiviza a acestora, chiar daca s-au cumparat doar pe numele unuia dintre ei.

Pe de alta parte, s-a retinut ca reclamanta, în perioada celor 20 de ani petrecuti în concubinaj cu antecesorul pârâtilor, a figurat ca membru de familie în contractul de închiriere al uneia dintre locuinte dar, în urma efectuarii unui schimb, nu a fost trecuta în noul contract redactat cu acel prilej.

Analizând hotarârea instantei de apel la cererea pârâtilor, instanta de recurs constata ca aceasta este nelegala si netemeinica din urmatoarele motive:

În conditiile în care reclamanta-intimata nu a figurat în contractul de închiriere ca având drepturi locative proprii, nu avea nici calitatea de a dobândi coproprietatea apartamentului, legea speciala fiind de stricta interpretare si protejându-i exclusiv pe titularii - chiriasi si pe membrii lor de familie.

În conditiile în care prevederile art. 30 Codul familiei sunt de stricta interpretare, acestea se aplica exclusiv bunurilor dobândite de soti, neputând fi extinse si în favoarea concubinilor.

În aceste conditii reclamanta are eventual un drept de creanta a carei valoare urmeaza a fi dovedita pe calea unei actiuni în pretentii si nu în cadrul fixat de o actiune în constatare, în conditiile în care partea are deschisa calea unei actiuni în realizare.

Pentru aceste motive recursul pârâtilor a fost admis, decizia Tribunalului Satu-Mare casata si mentinuta sentinta judecatoriei.