Construirea unei case pe terenul unei terte persoane

In cazul in care concubinii ridica o constructie pe terenul proprietatea unei terte persoane, se aplica regula accesiunii, astfel ca proprietarul terenului dobandeste dreptul de proprietate asupra constructiei, cu obligatia de a despagubi pe cei care au edificat-o.

In prezent, terenurile proprietate privata fiind in circuitul civil, in cazul construirii de un concubin pe terenul proprietatea celuilalt concubin sau in cazul construirii de concubini pe terenul proprietatea unei terte persoane, se poate dobandi dreptul de superficie asupra constructiei in conditiile dreptului comun.

Punerea unei sume de bani la dispozitia concubinului pe care acesta a investit-o in cumpararea unei locuinte da dreptul numai la un drept de creanta impotriva concubinului titular al actului de dobandire, nu si la un drept de proprietate asupra locuintei.

Concubinii, spre deosebire de soti, nu au vocatie reciproca la mostenirea celuilat. Este vorba de mostenirea legala, deoarece nimic nu ii impiedica sa lase un testament prin care sa-l instituie mostenitor pe partenerul sau.