Construirea unei case pe terenul proprietatea celuilalt

Daca unul dintre concubini ridica o constructie pe terenul proprietatea celuilalt concubin, fara a fi avut consimtamantul proprietarului terenului, constructia devine proprietatea concubinului proprietar al terenului, celalalt avand numai dreptul la o indemnizatie (drept de creanta) egala cu valoarea contributiei sale.

In cazul construirii unei case cu materiale proprii pe terenul altuia, in baza unei intelegeri cu proprietarul terenului, in scopul de a locui impreuna, fiind concubini, conventie care, potrivit legii, nu era de natura sa duca la dobandirea unui drept real, trebuie avute in vedere nu numai art. 492-494 C. Civil si art.970 din acelasi cod privind executarea cu buna-credinta a conventiilor, astfel ca despagubirile cuvenite celui ce a construit pentru aportul sau trebuie stabilite la valoarea de circulatie a constructiei, si nu in functie de valoarea ei tehnica, tinandu-se seama, totodata, de cresterea corespunzatoare din patrimoniul proprietarului terenului, care s-a marit cu valoarea de circulatie a imobilului; daca aportul a fost egal, este echitabil ca valoarea realizata de parti sa le revina in aceeasi masura.

Constructorul de buna-credinta poate sa pretinda despagubirile cuvenite chiar si de la proprietarul care a dobandit ulterior constructia, caruia ii este opozabil dreptul la despagubire, deoarece obligatia sa este legata strans de posesia ce o exercita asupra bunului si se transmite o data cu bunul.

Daca se dovedeste contributia concubinului la achizitionarea unei locuinte cu sprijinul statului de catre celalalt concubin, el dobandeste numai un drept de creanta care se stabileste la valoarea actuala a bunului conform cu actul normativ in vigoare la data judecatii, iar nu un drept de coproprietate, deoarece contractul s-a incheiat in considerarea persoanei concubinului respectiv.