Concubini, edificarea unei constructii pe terenul proprietatea unuia dintre ei, superficie.

Chiar daca concubinul nu beneficiaza de prezumtia de comunitate asupra bunurilor, înscrisa în art. 30 din Codul familiei, bunurile dobândite cu contributie comuna, în timpul concubinajului, sunt proprietatea indiviza a concubinilor, în raport cu contributia fiecaruia, contributie ce se poate stabili prin orice mijloc de proba.

Edificarea de catre concubini a unei constructii, cu contributie materiala comuna, pe terenul proprietatea unuia din ei, justifica dobândirea dreptului de proprietate comuna pe cote parti asupra constructiei si a dreptului de folosinta asupra terenului pentru acela dintre concubini care nu este proprietarul terenului.

Nu se poate retine ca acesta din urma ar avea doar un drept de creanta, în raport cu contributia sa la edificarea constructiei, asa cum au sustinut pârâtii, pentru ca, executarea constructiei fiind facuta pe baza conventiei celor doi concubini, ca imobilul sa le apartina în proprietate, în cauza devin aplicabile dispozitiile art. 492 teza ultima Cod civil, text care constituie temeiul de drept pentru institutia superficiei.