Concluziile expertului trebuie sa fie clare, precise si bine argumentate.

Potrivit legii, pentru a se putea dispune iesirea din indiviziune asupra unui bun imobil, instanta va numi un expert care va arata evaluarea si criteriile avute in vedere la stabilirea acesteia, va indica daca bunul este comod partajabil in natura, in ce mod anume si va propune loturile ce urmeaza a fi atribuite.

Concluziile expertului trebuie sa fie clare si precise, astfel incat sa se stabileasca cu certitudine daca exista posibilitatea impartirii in natura a imobilului sau nu.

In situatia in care aceste concluzii nu sunt clare si precise, instanta este datoare sa ceara expertului sa-si argumenteze opiniile exprimate in sensul posibilitatii ori imposibilitatii partajarii in natura a imobilului. Numai in acest fel, instanta de judecata poate cenzura raportul de expertiza si se poate pronunta asupra modalitatii iesirii din inidviziune.

Pronuntarea unei hotarari judecatoresti in cauza in care s-au efectuat doua expertize, iar expertul topometru insarcinat cu intocmirea variantelor de atribuire nu se preocupa de posibilitatea impartirii in natura a terenului, preluand in mod automat concluziile expertului constructor in a carui opinie casa nu poate fi impartita, este nelegala.

Instanta de judecata putea sa cenzureze rapoartele de expertiza si sa se pronunta asupra modalitatii iesirii din inidiviziune numai dupa ce expertul topometru preciza si daca, fata de suprafata terenului, de deschiderea pe care acesta o are la calea publica si locul situarii constructiei pe el, poate sau nu sa fie impartit  in natura. Schita de plan anexa la raportul de expertiza constructii arata ca acest imobil are intrari separate, mai multe incaperi, care teoretic ar putea fi impartite, neputandu-se pune problema crearii de unitati locative distincte in sensul dispozitiilor legale, astfel ca fiecare unitate locativa sa aiba bucatarie si grup sanitar propriu, locuinta fiind situata in mediul rural si neavand gurp sanitar propriu.