Coindivizar - evacuare.

Comportare abuziva a unui coindivizar. Sanctiunea evacuarii.

Prin masurile pentru folosinta normala a imobilului, la care se refera art. 36 din Legea nr. 114/1996, se inteleg si actiunile in evacuare a coindivizarului care impiedica cu buna stiinta si sub orice forma folosirea normala a imobilului de locuit creand un prejudiciu celorlalti proprietari sau chiriasi. (In sensul Legii 10 din 2001). 

Prin sentinta civila nr. 3978 din 15 septembrie 2003, Judecatoria Resita a admis actiunea si a dispus evacuarea paratilor din imobil retinand ca, prin comportamentul lor, fac imposibila convietuirea in imobil, impiedicandu-l totodata pe reclamant sa foloseasca locuinta .

Impotriva acestei sentinte au declarat apel paratii, considerand ca in mod gresit s-au aplicat dispozitiile art.480 Cod civil, intrucat imobilul in litigiu este proprietatea reclamantului, dar si al paratei C.C.T., in calitate de mostenitoare legala (fiica) a defunctei C.G., sotia reclamantului. Prin decizia civila nr.550 din 01 aprilie 2004, Curtea de Apel Timisoara a respins apelul paratilor, retinand, in esenta, ca instanta de fond a dispus evacuarea paratilor, nu doar pe baza lipsei titlului locativ al acestora, prin referire la art.480 Cod civil ci, in principal, pentru motive legate de comportarea paratilor, care fac imposibila convietuirea partilor in imobil.

Au declarat recurs paratii sustinand, in esenta, ca gresit nu s-a tinut seama de calitatea de coproprietar a paratei C.C.T. asupra imobilului in litigiu. Recursul este nefondat.

Raportat la obiectul actiunii introductive se constata ca aceasta este o cerere in evacuarea paratilor, instanta de fond admitand actiunea ca urmare a probatoriului administrat in cauza, din care rezulta ca paratii fac imposibila convietuirea si il impiedica pe reclamant sa foloseasca imobilul.

Instanta de apel a confirmat solutia primei instante tocmai pentru faptul ca evacuarea s-a dispus pentru motive legate de comportamentul paratilor, si nicidecum in baza lipsei titlului locativ al acestora.

De altfel, in motivele de recurs paratii nu au invocat faptul ca nu s-ar face vinovati de savarsirea faptelor ce au condus la imposibilitatea convietuirii in acelasi imobil cu reclamantul, ci doar au sustinut ca nu puteau fi evacuati, parata C.C.T. avand calitatea de coindivizar.

Prin urmare, neavand obiectiuni cu privire la starea de fapt retinuta pe baza administrarii de probatorii la instanta de fond si care a condus la evacuarea paratilor din imobil, criticile recurentilor referitoare la nelegalitatea hotararii pronuntate in apel nu pot fi retinute.

Pentru a raspunde insa criticii recurentilor-parati referitoare la a€žinadmisibilitateaa€ť evacuarii unui coproprietar, trebuie spus ca, potrivit dispozitiilor art.36 din Legea nr.114/1996 in cazurile, in care, unul dintre proprietari sau chiriasi impiedica cu buna stiinta si sub orice forma folosirea normala a imobilului de locuit, creand prejudicii celorlalti proprietari sau chiriasi, dupa caz, la solicitarea proprietarilor cladirilor sau a reprezentantului legal al acestora, instanta va hotari masurile pentru folosirea normala a imobilului.

Asadar, instanta are posibilitatea sa ia orice masura pentru restabilirea folosintei normale a locuintei, inclusiv evacuarea unuia dintre coproprietari daca se constata ca prin comportamentul sau acesta impiedica convietuirea si folosinta linistita a imobilului.

In speta, paratilor le ramane posibilitatea de a promova o actiune de iesire din indiviziune cu privire la imobilul in litigiu.