Atribuire fara plata. Nelegalitate.

Potrivit dispozitiilor art.728 cod civi nimeni nu poate fi obligat sa ramana in indiviziune, insa atunci cand exista neclaritati cu privire la starea de inidiviziune, instanta este obligata sa lamureasca acest aspect avand in vedere actele de proprietate depuse la dosar de catre parti. Totusi, daca actele de proprietate nu descriu imobilul asupra caruia se poarta litigiul, sub aspectul compunerii constructiilor aflate pe teren, instanta este obligata sa ceara expertului sa clarifice situatia de fapt si sa raspunda la urmatoarele obiective :

-descrierea imobilului, in integralitatea sa,

-modalitatile concrete de lotizare, in raport de configuratia imobilului si de valoarea constructiilor, 

-stabilirea valorii terenului,

- la stabilirea modalitatilor concrete de lotizare sa se aiba in vedere si cotele detinute de parti,

Prin urmare, numai dupa ce instanta va reusi sa clarifice situatia de fapt, se poate dispune iesirea din indiviziune, astfel incat dispozitiile prevazute de lege sa fie respectate intrutotul.  

Astfel, hotararea instantei prin care s-a atribuit intregul imobil uneia dintre parti cu obligarea acesteia la plata unei sulte catre cealalta parte, in conditiile in care o parte din constructie a ramas in indiviziunea partilor, iar terenul de sub constructii nu a fost evaluat de catre expert, este nelegala. Cel putin in privinta terenului instanta a ales o modalitate de atribuire fara plata, in favoare uneia dintre parti.