Atât timp cât partajul este posibil se impune ca podul sa fie exclus din partile comune indivize si împartit in loturi fiecarui apartament.

Constata ca sub nr.9625/306/2008,s-a înregistrat actiunea civila formulata de reclamantii:N. G.,N. E.,F. M.,F. M. si F. I. F.,împotriva pârâtilor M. S. prin P.,L. A. C.,LUPU V.,C. D.,C. C. I.,R. L. R.,R. S. si S. C.,solicitând:
- sa se constate ca spatiul cu destinatia pod amplasat exclusiv deasupra apartamentelor reclamantilor înscris în C.F.39992 Sibiu nr.top.254/4 si 44881 Sibiu nr.top.254/8 este menit prin destinatia sa sa deserveasca sub aspect functional cele doua apartamente iar spatiul cu destinatia de pod amplasat exclusiv deasupra apartamentelor pârâtilor (1,4,5,6,7 si 8) înscrise în C.F. 18223 Sibiu,nr.top.254/2,43324 Sibiu nr.top254/6,C.F.43325 Sibiu nr.top.254/7
este menit sa deserveasca doar aceste apartamente.
-
sa se dispuna sistarea starii de indiviziune asupra podului imobilului înscris în C.F.colectiv 2254 Sibiu nr.top.254 în sensul ca acesta va fi exclus din partile comune indivize iar în componenta cartilor funciare individuale 18223 Sibiu,nr.top.254/2,43324 Sibiu,nr.top.254/6,43325 Sibiu nr.top.254/7 se va completa componenta actuala cu podul de deasupra apartamentului în proprietate exclusiva.
-
sa se dispuna completarea componentei apartamentului înscris în C.F.39992 Sibiu nr.top.254/4 astfel,podul de deasupra apartamentului plus suprafata de 11,80 m.p (8%) din podul de deasupra geamului de la intrare.
-
sa se dispuna completarea componentei imobilului înscris în C.F.44881 Sibiu nr.top.254/8 cu suprafata de 19,20 m.p. (62 %) din podul de deasupra geamului de intrare.
- sa se dispuna efectuarea cuvenitelor mentiuni în cartea funciara.
Fara cheltuieli de judecata.
In motivare, au aratat ca apartamentul familiei L. ocupa un corp de cladire, apartamentele reclamantilor cuprind un al doilea corp de cladire, iar apartamentele celorlalti pârâti cuprind al treilea corp de cladire.
Având în vedere faptul ca
exista posibilitatea partajului în natura asupra podului se impune admiterea actiunii.
Pârâtul M. S. prin P. s-a opus admiterii actiunii motivat de faptul ca se fraudeaza legea. Ceilalti pârâti au fost de acord cu admiterea actiunii.
Din actele dosarului,instanta a retinut:
Imobilul înscris în C.F.2254 Sibiu este compus din 9 apartamente,astfel:
1.apartamemtul cu nr.top.254/2,compus din o camera si dependinte,proprietatea lui C. M. a fost transcris în C.F.18223 Sibiu si are 15,28% din partile comune indivize.
2.apartamentul cu nr.top.254/3,compus din 3 si dependinte proprietatea familiei L.a fost transcris în C.F.38962 Sibiu si are o cota de 21,28% din partile comune indivize.
3.apartamentul cu nr.top.254/4,compus din o camera si dependinte proprietatea familiei Negrea a fost transcris în C.F.39992 Sibiu si are o cota de 9,50% din partile comune indivize.
4.apartamentul cu nr.top.254/5 compus din 3 camere si dependinte este în proprietatea familiei L. si a fost transcris în C.F.41061 Sibiu si are o cota de 12,04% din partile comune indivize.
5.apartamentul cu nr.top.254/6 compus din 2 camere si dependinte este în proprietatea familiei Stoica si a fost transcris în C.F.43324 Sibiu si are cota de 10,75% din partile comune indivize.
6.apartamentul cu nr.top.254/7 compus din camera si dependinte este în proprietatea lui S. M. si a fost transcris în C.F.43325 Sibiu si are cota de 19,25% din partile comune indivize.
7.apartamentul cu nr.top.254/8 compus din 3 camere si dependinte este în proprietatea familiei Farcas ,a fost transcris în C.F.44881 Sibiu si are cota de 7,64% din partile comune indivize.
Apartamentele cu nr.top.top.254/9 si 254/10 sunt proprietatea S. R. si au o cota de 9,38% din partile comune indivize.
In cauza a fost efectuat un raport de expertiza de catre expert Berariu Tudor.
Acesta a propus partajarea podului în functie de cota fiecarui apartament.
Actiunea este întemeiata. Atât timp cât partajul este posibil se impune ca podul sa fie exclus din partile comune indivize si împartit le loturi fiecarui apartament.
Fata de acestea,în baza art.728 C.civil si art.48 din Legea 7/96,instanta va admite actiunea.
Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Pentru aceste motive,
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E

Admite în principiu si în fond actiunea civila formulata de reclamantii N. G.,N. E.,F. M.,F. M. si F. I. F., ,împotriva pârâtilor:M. S. prin P., L. A. C.,L. V.,CA. D.,C. C. I.,R.L. R.,R. S. si S. C., si,în consecinta:
Constata ca spatiul cu destinatia pod amplasat exclusiv deasupra apartamentelor reclamantilor înscris în C.F.39992 Sibiu nr.top.254/4 si 44881 Sibiu nr.top.254/8 este menit prin destinatia sa sa deserveasca sub aspect functional cele doua apartamente iar spatiul cu destinatia de pod amplasat exclusiv deasupra apartamentelor pârâtilor (1,4,5,6,7 si 8) înscrise în C.F. 18223 Sibiu,nr.top.254/2,43324 Sibiu nr.top254/6,C.F.43325 Sibiu nr.top.254/7 este menit sa deserveasca doar aceste apartamente.
Dispune sistarea starii de indiviziune asupra podului imobilului înscris în C.F.colectiv 2254 Sibiu nr.top.254 în sensul ca acesta va fi exclus din partile comune indivize iar în componenta cartilor funciare individuale 18223 Sibiu,nr.top.254/2,43324 Sibiu,nr.top.254/6,43325 Sibiu nr.top.254/7 se va completa componenta actuala cu podul de deasupra apartamentului în proprietate exclusiva.
Dispune completarea componentei apartamentului înscris în C.F.39992 Sibiu nr.top.254/4 astfel,podul de deasupra apartamentului plus suprafata de 11,80 m.p (8%) din podul de deasupra geamului de la intrare.
Dispune completarea componentei imobilului înscris în C.F.44881 Sibiu nr.top.254/8 cu suprafata de 19,20 m.p. (62 %) din podul de deasupra geamului de intrare.
Dispune efectuarea cuvenitelor mentiuni în cartea funciara.
Fara cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica,azi:29 ianuarie 2010