Actiune in granituire.

Acţiune în grăniţuire formulată de un coproprietar, înainte de efectuarea partajului. Prematuritate.

Secţia civilă a Curţii de apel Bucuresti Decizie nr. 1366 din 30/11/1995

Acţiunea în grăniţuire promovată de un coproprietar, înainte de efectuarea partajului, va fi respinsă ca prematur introdusă.

Prin sentinţa civilă nr. 1.830/16.06.1990, Judecătoria Olteniţa a admis acţiunea formulată de reclamantele I.S. şi M.A. împotriva pârâtei G.I., a omologat raportul de expertiza şi a dispus grăniţuirea proprietăţilor, conform anexei 1, astfel că reclamantele vor deţine 2.130,70 m.p. şi pârâta suprafaţa de 1.065,30 m.p.

Prin decizia civilă nr. 207 A/16.05.1995, Tribunalul Călăraşi a admis apelul pârâtei, a schimbat în tot sentinţa Judecătoriei, în sensul că a respins acţiunea reclamantelor.

Tribunalul a reţinut că atât timp cât nu s-a dispus ieşirea din indiviziune asupra terenului, conform cotelor succesorale ale părţilor, nu se poate dispune grăniţuirea.

Împotriva deciziei tribunalului au formulat recurs reclamantele, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând ca temei prevederile art. 304 pct. 9 şi 11 Cod procedură civilă, invocând dispoziţiile Legii nr. 18/1991, potrivit cărora acestora li s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra suprafeţei de 3.196 m.p.

Recursul este nefondat. Reclamantele au investit instanţa cu o acţiune în grăniţuirea proprietăţilor lor, situate în comuna C., jud. Călăraşi, grăniţuirea referindu-se la suprafaţa de teren pentru care s-a reconstituit dreptul de proprietate, conform Legii nr. 18/1991.

Cum părţile nu au solicitat ieşirea din indiviziune cu privire la teren, când în funcţie de modalitatea de partajare se putea dispune grăniţuirea, tribunalul, în mod corect, a respins acţiunea reclamantelor, ca prematur introdusă. În raport de aceste considerente, se va respinge recursul, ca nefondat