Partaj Coproprietate

sep 30, 2019
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 4363/2018 Şedinţa publică din data de 17 octombrie 2018 Asupra recursului, din examinarea lucrărilor din dosar, ... [Mai mult]
mar 4, 2019
  Prin sentința pronunțata in cauza nr. 10452/311/2008 Judecătoria Slatina a luat act că debitorul contestator a renunțat la judecata cererii de suspendare a executării silite. A respins ca neîntemeiată contestația la ... [Mai mult]
 
aug 2, 2018
Prin sentința civilă nr. 6622/10.12.2013, pronunțată de Judecătoria Sibiu, s-a admis în parte acțiunea formulată de către reclamantul T. A. în contradictoriu cu pârâții C. A. și R. I., și în consecință au fost ... [Mai mult]
iun 7, 2018
  I. Obiectul recursului în interesul legii Din cuprinsul recursurilor în interesul legii declarate în temeiul dispozițiilor art. 514 din Codul de procedură civilă de colegiile de conducere ale curților de apel ... [Mai mult]
 
mai 15, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1698/2013 Ședința publică de la 18 aprilie 2013 Asupra recursului de față Prin cererea ... [Mai mult]
mar 30, 2018
Acțiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciară este acea acțiune prin care se cere îndreptarea sau suprimarea unor înscrieri necorespunzătoare făcute în cuprinsul acesteia, pentru a pune de acord starea tabulară cu ... [Mai mult]
 
mar 28, 2018
I N S T A N Ţ A, Deliberând asupra prezentei cauze, în conformitate cu dispoziţiile art. 395 alin. 1 Cod procedură civilă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.2017 sub ... [Mai mult]
dec 11, 2017
Reclamantul A M.I, domiciliat în comuna, sat, judetul a chemat in judecata pe parata G A domiciliată în comuna, sat, judetul . solicitind ca prin sentinta ce se va da, sa se dispuna evacuarea acesteia din imobilul proprietatea sa cu ... [Mai mult]
 
aug 24, 2017
JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILA NR. 7383 Ședința publica din data de 26.05.2015 Instanța constituita din: P_________ - C______ D___ Z_____ ... [Mai mult]
aug 3, 2017
  TRIBUNALUL: A respins apelul declarat de apelanta parata U. T. din Brasov, reprezentata prin rector prof. univ. dr. ing. I. V., impotriva sentintei civile nr. 4114/17.04.2008 pronuntata de Judecatoria Brasov in dos. nr. ... [Mai mult]
 
iul 31, 2017
DREPT CIVIL. RADIEREA DREPTULUI DE IPOTECA DIN CARTEA FUNCIARA. LIPSA CONSIMTAMÂNTULUI TITULAREI DREPTULUI DE IPOTECA. SUPLINIREA CONSIMTAMÂNTULUI PRIN HOTARÂRE JUDECATOREASCA DEFINITIVA Din perspectiva prevederilor art. ... [Mai mult]
iul 31, 2017
R O M Â N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURARI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 2235/R/2009 Şedinţa publică din 28 ... [Mai mult]