Partaj Coproprietate

mai 15, 2018
R O M Â N I A ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE Secţia a II-a civilă Decizia nr. 1698/2013 Ședința publică de la 18 aprilie 2013 Asupra recursului de față Prin cererea ... [Mai mult]
mar 30, 2018
Acțiunea în rectificarea înscrierilor în cartea funciară este acea acțiune prin care se cere îndreptarea sau suprimarea unor înscrieri necorespunzătoare făcute în cuprinsul acesteia, pentru a pune de acord starea tabulară cu ... [Mai mult]
 
mar 28, 2018
I N S T A N Ţ A, Deliberând asupra prezentei cauze, în conformitate cu dispoziţiile art. 395 alin. 1 Cod procedură civilă, constată următoarele: Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de xx.xx.2017 sub ... [Mai mult]
dec 11, 2017
Reclamantul A M.I, domiciliat în comuna, sat, judetul a chemat in judecata pe parata G A domiciliată în comuna, sat, judetul . solicitind ca prin sentinta ce se va da, sa se dispuna evacuarea acesteia din imobilul proprietatea sa cu ... [Mai mult]
 
aug 24, 2017
JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILA NR. 7383 Ședința publica din data de 26.05.2015 Instanța constituita din: P_________ - C______ D___ Z_____ ... [Mai mult]
aug 3, 2017
  TRIBUNALUL: A respins apelul declarat de apelanta parata U. T. din Brasov, reprezentata prin rector prof. univ. dr. ing. I. V., impotriva sentintei civile nr. 4114/17.04.2008 pronuntata de Judecatoria Brasov in dos. nr. ... [Mai mult]
 
iul 31, 2017
DREPT CIVIL. RADIEREA DREPTULUI DE IPOTECA DIN CARTEA FUNCIARA. LIPSA CONSIMTAMÂNTULUI TITULAREI DREPTULUI DE IPOTECA. SUPLINIREA CONSIMTAMÂNTULUI PRIN HOTARÂRE JUDECATOREASCA DEFINITIVA Din perspectiva prevederilor art. ... [Mai mult]
iul 31, 2017
R O M Â N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURARI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 2235/R/2009 Şedinţa publică din 28 ... [Mai mult]
 
iul 31, 2017
Constata ca prin cererea adresata acestei instante, reclamantul Municipiul Brasov a chemat in judecata pe paratii H.S. F. si H.G. solicitand sa se constate stins dreptul de creanta al paratului H.S. F. pentru suma de 2.721.895.867 lei vechi ... [Mai mult]
iul 10, 2017
Pe rol judecata apelului declarat de reclamanţii -------împotriva sentinţei civile nr.______ pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr._____ având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară. ... [Mai mult]
 
iun 28, 2017
Opinia INM: Potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, (...) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia se timbrează cu 3% din valoarea masei partajabile. Este de ... [Mai mult]
iun 20, 2017
Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 114/1996, în cazurile în care unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună ştiinţă şi sub orice formă, folosirea normalăl a imobilului de locuit, creând prejudicii ... [Mai mult]