Partaj Coproprietate

dec 11, 2017
Reclamantul A M.I, domiciliat în comuna, sat, judetul a chemat in judecata pe parata G A domiciliată în comuna, sat, judetul . solicitind ca prin sentinta ce se va da, sa se dispuna evacuarea acesteia din imobilul proprietatea sa cu ... [Mai mult]
aug 24, 2017
JUDECATORIA SECTORULUI 3 BUCURESTI SECȚIA CIVILĂ SENTINȚA CIVILA NR. 7383 Ședința publica din data de 26.05.2015 Instanța constituita din: P_________ - C______ D___ Z_____ ... [Mai mult]
 
aug 3, 2017
  TRIBUNALUL: A respins apelul declarat de apelanta parata U. T. din Brasov, reprezentata prin rector prof. univ. dr. ing. I. V., impotriva sentintei civile nr. 4114/17.04.2008 pronuntata de Judecatoria Brasov in dos. nr. ... [Mai mult]
iul 31, 2017
DREPT CIVIL. RADIEREA DREPTULUI DE IPOTECA DIN CARTEA FUNCIARA. LIPSA CONSIMTAMÂNTULUI TITULAREI DREPTULUI DE IPOTECA. SUPLINIREA CONSIMTAMÂNTULUI PRIN HOTARÂRE JUDECATOREASCA DEFINITIVA Din perspectiva prevederilor art. ... [Mai mult]
 
iul 31, 2017
R O M Â N I A CURTEA DE A P E L C L U J SECŢIA CIVILĂ, DE MUNCĂ ŞI ASIGURARI SOCIALE, PENTRU MINORI ŞI FAMILIE DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILĂ NR. 2235/R/2009 Şedinţa publică din 28 ... [Mai mult]
iul 31, 2017
Constata ca prin cererea adresata acestei instante, reclamantul Municipiul Brasov a chemat in judecata pe paratii H.S. F. si H.G. solicitand sa se constate stins dreptul de creanta al paratului H.S. F. pentru suma de 2.721.895.867 lei vechi ... [Mai mult]
 
iul 10, 2017
Pe rol judecata apelului declarat de reclamanţii -------împotriva sentinţei civile nr.______ pronunţată de Judecătoria Buzău în dosarul nr._____ având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară. ... [Mai mult]
iun 28, 2017
Opinia INM: Potrivit art. 5 alin. (1) lit. f) din O.U.G. nr. 80/2013, (...) cererea de partaj propriu-zis, indiferent de modalitatea de realizare a acestuia se timbrează cu 3% din valoarea masei partajabile. Este de ... [Mai mult]
 
iun 20, 2017
Potrivit dispoziţiilor art. 36 din Legea nr. 114/1996, în cazurile în care unul dintre proprietari sau chiriaşi împiedică, cu bună ştiinţă şi sub orice formă, folosirea normalăl a imobilului de locuit, creând prejudicii ... [Mai mult]
iun 6, 2017
Tip: Sentinţă civilă Nr./Dată: 12790 (05.11.2008) Autor: Judecatoria Iasi Domenii asociate: locaţiune, închiriere Prin sentinta civila nr. 12790 din 5 noiembrie 2008, Judecatoria Iasi a respins, ca inadmisibila, ... [Mai mult]
 
mar 27, 2017
Prin Sentinta civila nr.5144 di data de 14.11.2006 pronuntata de Judecatoria Sibiu a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a reclamantilor F. I.si F.M., admisa în parte actiunea civila formulata de reclamantii B.N. si ... [Mai mult]
mar 22, 2017
Ori de câte ori există o înţelegere, expresă sau tacită, între proprietarul terenului şi constructor, prin care acestuia din urmă i se îngăduie să efectueze orice lucrări de construcţii, sunt aplicabile regulile generale ... [Mai mult]