Uzufructul diminueaza valoarea de circulatie a imobilului supus partajului.

ROMANIA CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A

COMPLET SPECIALIZAT DE FAMILIE SI MINORI SECTIA CIVILA DOSAR NR(...)

DECIZIA CIVILA NR. 344

Sedinta publica din 7 aprilie 2009 PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) - Presedinte Sectie Civila GREFIER: J. E.

S-a luat in examinare recursul declarat de reclamantul E. E. O. impotriva deciziei civile nr. 731/31.10.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosar nr(...), in contradictoriu cu paratii E. M. N., D. E. T. si D. E. T., avand ca obiect partaj bunuri comune.

La apelul nominal facut in sedinta publica, s-a prezentat pentru reclamantul recurent E. E. O., av. J. D. in substituirea av. I. J. si pentru parata E. M. N., av. E. E., lipsa paratii intimati D. E. T. si D. E. T.. Procedura legal indeplinita. Dupa deschiderea dezbaterilor, s-a facut referatul cauzei dupa care, nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul in recurs. Reprezentanta reclamantului recurent solicita admiterea recursului, modificarea deciziei recurate cu consecinta mentinerii sentintei primei instante ca temeinica si legala, cu cheltuieli de judecata. Reprezentantul paratei intimate solicita respingerea recursului, mentinerea deciziei civile recurate ca temeinica si legala, cu cheltuieli de judecata.

C U R T E A,

Deliberand asupra recursului de fata, retine urmatoarele:

Prin decizia civila nr. 731/31.10.2008 pronuntata in dosar nr(...), T r i b u n a l u l T i m i s a admis apelul declarat de parata apelanta E. M. N. impotriva sentintei civile nr.5476/23.04.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a in dosar nr(...), in contradictoriu cu paratii intimati E. E.-O., D. E.-T. si D. E.-T.; a respins cererea de aderare la apel formulata de paratii D. E.-T. si D. E.-T.; a schimbat in parte hotararea atacata, in sensul ca, valoarea de circulatie a imobilului, situat in T,(...), inscris in CF 17642 T, nr.cadastral 18486-18487 este de 277.336 lei, iar echivalentul cotei de proprietate a reclamantului E. E.- O. este de 57.778 lei; a obligat parata E. M. N. la plata unei sulte catre reclamantul E. E.-O. in cuantum de 55.978 lei; a pastrat in rest dispozitiile hotararii atacate si a obligat reclamantul-intimat E. E.-O. la plata cheltuielilor de judecata catre parata apelanta, in suma de 487 lei.

Pentru a pronunta astfel, tribunalul a retinut in esenta ca prin sentinta civila nr. 5476 din 23.04.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a in dosar nr(...), a fost admisa in parte actiunea principala formulata si precizata de catre reclamantul-parat E. E. O., impotriva paratei-reclamante E. M. N., respectiv impotriva paratilor D. E. T. si D. E. T.. A fost admisa in parte actiunea reconventionala formulata de parata- reclamanta reconventionala E. M. N. impotriva reclamantului-parat E. E. O..

S-a constatat ca partile E. E. O. si E. M. N. au dobandit in timpul casatoriei, cu titlul de bunuri comune, cu o contributie egala de � � fiecare, urmatoarele bunuri mobile:- autoturism "Cielo" in valoare de 10.500 lei, - mobila bucatarie-1.500 lei - frigider cu congelator" B."-1.300 lei - coltar-1.050 lei - televizor"E." cu diagonala 72 cm-1.000 lei - masuta mica -150 lei - doua scaune-100 lei - calculator B. cu procesor 2, 56 N.- 1.500 lei - scaun calculator -100 lei - birou-200 lei, bunuri in valoare totala de 17.400 lei. S-a dispus partajarea bunurilor comune, prin formarea a doua loturi: Lotul A - autoturism "Cielo" in valoare de 10.500 lei, se va atribui reclamantului-parat Lotul B - mobila bucatarie-1.500 lei, - frigider cu congelator" B."-1.300 lei - coltar-1.050 lei -televizor"E." cu diagonala 72 cm-1.000 lei - masuta mica -150 lei - doua scaune-100 lei - calculator B. cu procesor 2, 56 N.- 1.500 lei - scaun calculator -100 lei - birou-200 lei in valoare totala in suma de 6.900 lei se va atribui paratei-reclamante. A fost obligat reclamantul-parat sa achite paratei-reclamante, pentru egalizarea loturilor o sulta in valoarea de 1.800 lei.

S-a constatat ca partile E. E. O. si E. M. N. au dobandit nuda proprietate asupra imobilului inscris in Cf nr. 17642 T, nr.cadastral 18486, 18487, compus din casa, curte si gradina in suprafata de 264, respectiv 382 mp., situat in(...), T, cu titlul de bun propriu, in cota de 5/24 reclamantul-parat E. E. O. si cu titlul de bun propriu in cota de 19/24 parata-reclamanta E. M. N., paratii D. E. T. si D. E. T., avand un drept de uzufruct viager asupra aceluiasi imobil.

S-a constatat ca imobilul mentionat mai sus are o valoare de circulatie de 346.670 lei, potrivit raportului de expertiza efectuat in cauza de catre expertii D. G, E. F. si S. N..

S-a dispus iesirea din indiviziune asupra imobilului prin atribuirea acestuia, paratei-reclamante. A fost obligata parata-reclamanta sa achite reclamantului-parat o sulta in valoare de 72.223 lei, reprezentand contravaloarea cotei sale de proprietate asupra imobilului. Pentru egalizarea loturilor privind intreaga masa partajabila, a fost obligata parata-reclamanta sa achite reclamantului-parat o sulta in valoare de 70.423 lei, in termen de 30 zile de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari.

S-a luat act de renuntarea reclamantului-parat la judecata capatului de cerere privind rectificarea cf. nr. 17642 T, raportat la cotele de proprietate. A fost respinsa in rest actiunea principala precizata. A fost respinsa in rest actiunea reconventionala. Au fost compensate intre parti cheltuielile de judecata si a fost obligata parata-reclamanta sa achite reclamantului-parat suma de 1.425 lei, cu titlul de cheltuieli de judecata.

Prima instanta a retinut ca partile au divortat prin sentinta civila 10102/01.11.2006, pronuntata de Judecatoria T in dosarul (...), iar pe timpul casatoriei, partile au achizitionat in devalmasie, bunurile mobile descrise in dispozitivul sentintei civile.Raportat la dispozitiile art. 36 Codul familiei si la faptul ca partile au recunoscut existenta bunurilor si contributia comuna si egala de ½ fiecare la achizitionarea acestora, prim a instanta a dispus partajarea bunurilor mobile prin formarea a doua loturi conform dispozitivului mai sus mentionat. Prima instanta a constatat ca partile au dobandit in timpul casatoriei, de aceasta data in cote parti, nuda proprietate asupra imobilului inscris in Cf nr. 17642 T, nr.cadastral 18486, 18487, compus din casa, curte si gradina in suprafata de 264, respectiv 382 mp., situat in(...), T, cu titlul de bun propriu, in cota de 5/24 reclamantul-parat E. E. O. si cu titlul de bun propriu in cota de 19/24 parata-reclamanta E. M. N., paratii D. E. T. si D. E. T., avand un drept de uzufruct viager asupra aceluiasi imobil. In ceea ce priveste cotele de proprietate, acestea au fost stabilite de catre notar in momentul achizitionarii imobilului si ca urmare a renuntarii reclamantului-parat la judecata capatului de cerere privind rectificarea CF, instanta de fond a constatat ca nu mai sunt divergente intre fostii soti in ceea ce priveste cotele de proprietate. S-a constatat ca imobilul mentionat mai sus are o valoare de circulatie de 346.670 lei, potrivit raportului de expertiza efectuat in cauza de catre expertii D. G, E. F. si S. N..

Parata-reclamanta si paratii au solicitat ca din valoarea de circulatie a imobilului stabilita de catre experti sa se scada valoarea uzufructului viager, considerand ca datorita acestui drept real, dezmembramant al dreptului de proprietate ce afecteaza imobilul, acesta are o valoare mult mai mica. Instanta de fond a respins sustinerile paratei-reclamante si a paratilor D., in baza art. 517 Cod civ., potrivit caruia "uzufructul este dreptul de a se bucura cineva de lucrurile ce sunt proprietatea altuia, intocmai ca insusi proprietarul lor, insa cu indatorirea de a le conserva substanta", retinand ca valoarea imobilului nu este diminuata prin exercitarea dreptului de uzufruct viager. Instanta in baza art. 728 Cod civil, a dispus iesirea din indiviziune asupra imobilului prin atribuirea acestuia, paratei-reclamante, asa cum au solicitat fostii soti, tinand seama si de faptul ca parata-reclamanta are cota cea mai mare de proprietate asupra acestuia, iar in baza art. 742 Cod civ., a fost obligata parata-reclamanta sa achite reclamantului-parat o sulta in valoare de 72.223 lei, reprezentand contravaloarea cotei sale de proprietate asupra imobilului. Pentru egalizarea loturilor privind intreaga masa partajabila, instanta de fond, in baza art. 742 Cod civ., a obligat parata-reclamanta sa achite reclamantului-parat o sulta in valoare de 70.423 lei, in termen de 30 zile de la data ramanerii definitive a prezentei hotarari, tinand seama si de preved art. 67310 al.4 Cod proc.civ. In baza art. 517 si urm. Cod civil s-a respins actiunea reconventionala in ceea ce priveste evacuarea reclamantului-parat din imobilul in litigiu, pentru lipsa de calitate procesuala activa a paratei- reclamante, avand in vedere ca aceasta detine doar nuda proprietate asupra imobilului, iar paratii D., care au un drept de uzufruct viager asupra acestuia nu au inteles sa solicite evacuarea reclamantului-parat din imobil.

Impotriva sentintei civile nr. 5476/23.04.2007 pronuntata de J u d e c a t o r i a T i m i s o a r a a declarat apel parata E. M. N., solicitand schimbarea ei in parte in sensul stabilirii corecte a valorii nudei proprietati a bunului supus partajului si a sultei cuvenita intimatului E. E.-O. precum si inlaturarii obligatiei apelantei la plata cheltuielilor de judecata in prima instanta. A aratat ca in mod eronat a fost obligata la plata sultei in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive a sentintei, nefiind indeplinite prevederile art.673 indice 10 alin.4 Cod procedura civila. In motivare a aratat ca obiect al partajului il constituie doar nuda proprietate asupra imobilului, ca dreptul de uzufruct le confera paratilor D. atributele de posesie si folosinta pe intreaga durata a vietii lor, ceea ce in mod evident afecteaza valoarea imobilului bun comun numai in ceea ce priveste nuda proprietate.

A precizat ca potrivit unei practici notariale constante, valoarea uzufructului reprezinta 20% din valoarea bunului, procent sustinut legal de dispozitiile pct.151 indice 5 din HG nr.1195/2007.

Reclamantul-intimat E. E.-O. prin intampinare a solicitat respingerea apelului, sustinand ca dreptul de uzufruct nu face obiect al partajului, astfel ca el nu trebuie evaluat separat si ca exercitarea lui nu diminueaza cu nimic valoarea imobilului. Au formulat cereri de aderare la apel paratii D. E.-T. si D. E.-T., solicitand schimbarea in parte a hotararii in sensul de a se constata ca masa partajabila este constituita numai din dreptul de nuda proprietate si ca dreptul acestora de uzufruct reprezinta 20% din valoarea de circulatie a imobilului.

Tribunalul a apreciat ca fondat apelul declarat de parata E. M. N., cu motivarea ca prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr.3036 la 16.09.2005 la BNP T. D., fostii soti, reclamantul-intimat si parata apelanta, au dobandit in cote parti dreptul de nuda proprietate asupra imobilului, iar paratii D. E.-T. si D. E.-T. , dreptul de uzufruct viager; astfel ca obiect al partajului declansat de cei dintai il poate constitui numai dreptul de nuda proprietate asupra imobilului in raport de drepturile instituite in favoarea uzufructuarilor prin dispozitiile art.517 si 521 Cod civil si anume acelea de a se folosi de lucru si de a-i culege fructele, proprietarul ramanand numai cu dreptul de a dispune de acesta.

Intrucat copartasii sunt titulari doar asupra dreptului de nuda proprietate asupra imobilului, valoarea de circulatie la care se realizeaza partajul trebuie sa tina cont de continutul dreptului acestora asupra imobilului, uzufructuarii pastrand dreptul de folosinta si de culegere a fructelor, tribunalul a apreciat ca in mod gresit prima instanta a apreciat ca prin existenta acestui dezmembramant nu este diminuata valoarea la care se realizeaza partajul.

S-a apreciat ca fiind rationala si echitabila aplicarea prin similitudine a prevederilor HG 1195/2007 in sensul ca aceasta (valoarea uzufructului reprezinta cota de 20% din valoarea imobilului), chiar daca aceste dispozitii legale se refera la valoarea avuta in vedere de notari in vederea stabilirii impozitului cu ocazia transferului acestui drept. Tribunalul nu a retinut critica adusa hotararii atacate referitoare la termenul pentru plata sultei, cu motivarea ca dispozitiile art.673 indice 10 alin.4 Cod procedura civila, ingaduine instantei atunci cand atribuie bunul unuia dintre coproprietari direct prin hotararea asupra fondului procesului, sa stabileasca sumele ce se cuvin celuilalt sau celorlalti coproprietari si termenul in care este obligat sa le plateasca. Nici critica privitoare la cheltuielile de judecata nu a putut fi primita, retinand ca prima instanta a procedat corect la compensarea lor in raport de modul de solutionare a cererilor formulate de parti si de sumele achitate de acestea pe parcursul solutionarii pricinii.

Cererea de aderare la apel formulata de paratii D. E.-T. si D. E.-T. a fost respinsa ca inadmisibila, fiind admisa exceptia invocata de reclamantul intimat prin aparator, intrucat titularii sai nu isi valorifica un drept al lor si nu tind la schimbarea in acest sens a hotararii atacate, ci sustin apelul paratei, care astfel nu are in raport cu acestia nici calitatea de parte potrivnica, astfel cum o cer dispozitiile art.293 alin.1 Cod procedura civila. In termen impotriva deciziei civile nr. 731 din 31.10.2008 a declarat recurs reclamantul E. E. O. prin mandatar E. T. - D. care a solicitat admiterea recursului, modificarea deciziei civile atacate in sensul respingerii apelului declarat de parata E. M. - N.. In motivare a aratat ca din definitia data dreptului de uzufruct de dispozitiile art. 517 C.civ. nu se poate trage concluzia ca valoarea unui imobil ar fi diminuata prin existenta acestui drept. Chiar daca, in speta, partajul se poarta de catre nuzii proprietari, nu exista in opinia sa un argument juridic care sa duca la concluzia diminuarii valorii imobilului cu echivalentul dreptului de uzufruct viager. Arata ca in urma partajului, imobilul ramane in proprietatea paratei apelante, iar dreptul de uzufruct ramane in continuare titularilor sai, D. E. - T. si D. E. - T., care sunt parintii paratei, iar dreptul de uzufruct in urma partajului nici nu se constituie, nici nu se transfera , nici nu se stinge, ci ramane neatins, in favoarea celor ce l-au avut si inainte de partaj.

Sustine ca procentul de diminuare de 20% cu referire la H.G. 1195/2007, stabilit de instanta de apel este arbitrar si fara fundamentare juridica, avand in vedere ca acest act normativ se refera la procentul de impozitare in caz de constituire sau transfer al dezmembramantului de proprietate. In speta insa, reclamantul recurent considera ca nu e vorba nici de impozitare, nici de constituire sau transfer al dezmembramantului dreptului de proprietate, el ramanand neatins (anexa H.G. 1195/2007). In drept invoca dispozitiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ. . Prin intampinare parata D. M. N. (fosta E.) a solicitat respingerea recursului, cu cheltuieli de judecata . In motivare a aratat ca prin cererea de chemare in judecata instanta a fost investita cu partajul bunului comun, astfel ca nu poate pronunta un plus petit, asa cum a procedat prima instanta, instanta fiind investita si obligata sa dispuna doar asupra nudei proprietati, obiect al procesului de partaj, dreptul de uzufruct fiind un drept distinct si apartinand unor terti fata de fostii soti E.. A aratat ca in mod corect s-a apreciat ca valoarea uzufructului este de 20% din valoarea bunului, respectiv daca valoarea de circulatie a intregului bun este de 346.670 lei, valoarea bun comun supusa partajarii ramane 277.336 lei RON.

Examinand decizia civila atacata in raport de motivele invocate, de dispozitiile art. 304 pct. 9 C. pr. civ., de dispozitiile H.G. 1195/2007, Curtea constata ca recursul este nefondat. Astfel, potrivit contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 3036/16.09.2005 sotii E. E. O. si E. M. N. au dobandit prin cumparare de la vanzatoarea P. G. - nuda proprietate asupra imobilului inscris in CF individual nr. 17642 T, compus din casa, curte si gradina, situat in T(...), iar uzufructul a fost dobandit de sotii D. E. - T. si D. E. T.. Reclamantul E. E. O. prin cererea reconventionala a investit instanta de fond cu actiune avand ca obiect partajul imobilului din litigiu, respectiv nuda proprietate asupra acestuia, nu si dreptul de uzufruct. De altfel, prin cererea reconventionala (fila 6 dosar fond), reclamantul a solicitat introducerea in cauza a uzufructuarilor D. E. T. si D. E. T.. Cum uzufructuarii, raportat la dispozitiile art. 517 si 521 Cod civil, pastreaza dreptul de folosinta si de culegere a fructelor, iar titularii dreptului de nuda proprietate au doar dreptul de dispozitie, in mod corect a retinut tribunalul ca valoarea de circulatie la care se realizeaza partajul trebuie sa tina seama de continutul acestui drept. Hotararea atacata a fost data astfel cu respectarea principiului disponibilitatii in procesul civil care lasa la libera apreciere a reclamantului fixarea cadrului procesual si limitelor cererii atat cu privire la parti, cat si cu privire la obiectul litigiului, in speta reclamantul solicitand doar partajarea nudei proprietati. Nu este intemeiata nici critica cu referire la aplicabilitatea in cauza a dispozitiilor H.G. 1195/2007, act normativ care conform mentiunilor reclamantului recurent se refera doar la procentul de impozitare in caz de constituire sau transfer al dezmembramantului dreptului de proprietate. In mod corect a apreciat tribunalul ca fiind echitabila aplicarea prin similitudine a prevederilor H.G. nr. 1195/2007 in sensul ca valoarea uzufructului se refera la valoarea avuta in vedere de notari la stabilirea impozitului cu ocazia transferului acestui drept. Procentul de 20% (valoarea uzufructului) din valoare a bunului stabilit de instanta de apel - este in concordanta si cu dispozitiile art. 1515 din H.G. 1195/4.10.2007 . Referitor la critica adusa hotararii atacate in ce priveste solicitarea de a fi obligati paratii aderati la plata cheltuielilor de judecata, se constata ca si aceasta este nefondata, avand in vedere ca prin admiterea apelului paratei, raportat la art. 274 C. pr. civ., reclamantul fiind in culpa procesuala, in mod corect a fost obligat la plata cheltuielilor de judecata, chiar daca cererea de aderare la apel formulata de parati a fost respinsa. Fata de considerentele aratate, Curtea in baza art. 312 C. pr. civ., va respinge recursul declarat de reclamantul E. E. O. impotriva deciziei civile nr. 731/31.10.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosar nr(...). In baza art. 274 C. pr. civ., va obliga pe reclamant sa plateasca paratei intimate suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. PENTRU ACESTE MOTIVE IN NUMELE LEGII D E C I D E: Respinge recursul declarat de reclamantul E. E. O. impotriva deciziei civile nr. 731/31.10.2008 pronuntata de T r i b u n a l u l T i m i s in dosar nr(...), in contradictoriu cu paratii E. M. N., D. E. T. si D. E. T.. Obliga pe reclamant sa plateasca paratei intimate suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecata. Pronuntata in sedinta publica azi, 7 aprilie 2009. PRESEDINTE, JUDECATOR, JUDECATOR, (...) (...) (...) (...) (...) (...) GREFIER, J. E. Red. M.L. 22.04.2009 Tehnored. I.P. 2 ex./24.04.2009 Instanta de apel: D. K.; A.J. Prima instanta: G. N.A.