Tranzactia sotilor in fata instantei.

Prin cererea adresata acestei instante la data de 26.01.2009 si înregistrata sub nr…./327/2009 reclamanta … a chemat in judecata pe pârâtul … pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna partajarea bunurilor comune dobândite in timpul casatoriei, respectiv garsoniera situata in Tulcea, str. Eternitii, .., jud. Tulcea.
In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca a fost casatorita cu pârâtul din data de 17.08.1990 pâna la data de 27.03.1997 când prin s.c nr. ../27.03.1997 a Judecatorie Tulcea s-a dispus desfacerea casatoriei.
S-a mai aratat ca desi erau despartiti in fapt din 1993, reclamanta personal a procedat la achizitionarea garsonierei, contractul fiind încheiat in numele sau si al fostului sot. Discutând cu pârâtul, acesta a comunicat reclamantei ca este de acord sa renunte la partea lui cu conditia ca reclamanta sa renunte la pensia de întretinere fata de minorul .. Marius Gabriel. Cum minorul in luna august 2009 împlineste vârsta de 18 ani, reclamanta a fost de acord cu aceasta conditie.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 36 cod familie si dispozitiile codului de procedura civila.
In dovedire, s-au depus la dosar, in copie, sentinta civila nr…/27 martie 1997a Judecatoriei Tulcea si contractul de vânzare/cumparare nr…./30.03.1993.
La termenul de judecata din data de 10 martie 2009 partile, prezente in fata instantei, au încheiat o tranzactie, solicitând sa se ia act de continutul acesteia si sa se pronunte o hotarâre de expedient.
Instanta, având in vedere manifestarea de vointa liber exprimata a partilor, urmeaza ca în temeiul art. 271 cod pr. civila sa ia act si sa consfinteasca învoiala partilor intitulata tranzactie, cu urmatorul continut:
TRANZACTIE

Încheiata azi 10.03.2009 de catre noi partile:
… Victoria cu domiciliul in Tulcea, str. Eternitatii, .., judetul Tulcea, având CNP … , si C.I. seria TC nr. …eliberat de Politia Tulcea la data de …, în calitate de reclamanta si
… Dumitru, domiciliat in Iasi, B-dul Chimiei, …, judetul Iasi, având CNP … si C.I., seria MX nr…eliberat de Politia mun. Iasi la data de … in calitate de pârât, în vederea stingerii litigiului dintre noi, ce face obiectul dosarului nr.442/327/2009 al Judecatoriei Tulcea, încheiem urmatoarea tranzactie:
Eu … Victoria iau in deplina proprietate si posesie garsoniera situata in Tulcea, str. Eternitatii …, jud. Tulcea compusa din una camera de locuit, cu o suprafata de 18,01 m.p. si terenul aferent locuintei in suprafata de 10,5 m.p. respectiv cota indiviza de 0,89 % din teren.
Eu … Dumitru sunt de acord cu luarea in deplina proprietate a imobilului descris mai sus de catre reclamanta.
Eu … Victoria renunt la pensia de întretinere stabilita in favoarea minorului … Marius-Gabriel, ns. la data de .. stabilita prin Sentinta Civila nr…/30.03.1998, pronuntata de Judecatoria Tulcea, in Dosarul nr. …/1998, pâna la vârsta de 18 ani cât si dupa împlinirea acestei vârste.
Aratam ca in aceasta modalitate întelegem sa stingem litigiul cu privire la imobilul descris mai sus si cu privire la pensia de întretinere in favoarea minorului Burduja Marius- Gabriel si rugam instanta ca in temeiul art. 271-273 Cod pr. civila sa pronunte o hotarâre care sa consfinteasca învoiala noastra.”