Sotia plecata in strainatate. Cota majoritara stabilita in favoarea sotului.

Prin sentinta civ. nr. 2863 din 07.12.2010 a Judecatoriei Pascani data in dosarul 1301/866/2010 s-au dispus urmatoarele: "Admite, in parte, cererea formulata de catre reclamantul JD in contradictoriu cu parata RI (fosta J), cu acelasi domiciliu.

Constata ca partile au dobandit in timpul casatoriei urmatoarele bunuri comune:

- imobile situate in sat Handresti, com. Oteleni, jud. Iasi: o casa compusa din 4 camere si o anexa compusa din doua camere; o magazie pentru lemne; un cotet pentru pasari; o constructie avand doua camere (anexa spatiu comercial 1); un garaj; o fantana; un hidrofor; suprafata de 2500 mp teren; suprafata de 804 mp teren si o casa compusa din doua camere (anexa spatiu comercial 2), in valoare totala de 141811 lei .

- mobile: o canapea extensibila; un pat matrimonial; un sifonier; doua televizoare Eurocolor; un calculator Pentium; un aragaz Tehnoton, dulap suspendat bucatarie; doua lazi frigorifice, o combina frigorifica Arctic si un autoturism marca Opel Astra Caravan, avand numarul de inmatriculare IS-05-DHE, in valoare totala de 15174 lei.

Valoarea totala a masei bunurilor comune este de 156985 lei.

Costata ca la dobandirea masei bunurilor comune reclamantul a avut o cota de contributie de 65,80 %, iar parata o cota de contributie de 34,20 %.

Dispune lichidarea comunitatii de bunuri a partilor dupa cum urmeaza:

Atribuie reclamantului urmatoarele bunuri:

- imobile situate in sat Handresti, com. Oteleni, jud. Iasi: o casa compusa din 4 camere si o anexa compusa din doua camere; o magazie pentru lemne; un cotet pentru pasari; o constructie avand doua camere (anexa spatiu comercial 1); un garaj; o fantana; un hidrofor; suprafata de 2500 mp teren si o casa compusa din doua camere (anexa spatiu comercial 2), in valoare totala de 133133 lei.

- mobile: o canapea extensibila; un pat matrimonial; un sifonier; doua televizoare Eurocolor; un calculator Pentium; un aragaz Tehnoton, dulap suspendat bucatarie; doua lazi frigorifice, o combina frigorifica Arctic si un autoturism marca Opel Astra Caravan, avand numarul de inmatriculare IS-05-DHE, in valoare totala de 15174 lei.

Valoarea bunurilor atribuite reclamantului este de 148307 lei.

Atribuie paratei suprafata de 804 mp teren, situata in sat Handresti, com. Oteleni, jud. Iasi, in valoare de 8678 lei.

Obliga pe reclamant sa plateasca paratei suma de 45031,50 lei, cu titlu de sulta, corespunzatoare cotei de contributie.

Obliga parata la plata catre reclamant a sumei de 273,60 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Obliga parata la plata catre stat a sumei de 1782,50 lei, reprezentand taxa de timbru si onorarii experti, pentru care reclamantul a beneficiat de ajutor public judiciar.

Se va comunica prezenta sentinta la Administratia Finantelor Publice"

Pentru a se dispune astfel, s-au retinut urmatoarele:

Prin cererea inregistrata la data de 24.03.2010 pe rolul acestei instante sub nr. 1301/866/2010, reclamantul JD a solicitat ca, in contradictoriu cu parata RI (fosta J), sa se pronunte o hotarare prin care sa se dispuna partajarea bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei, cu cheltuieli de judecata.

In motivare, reclamantul a aratat ca prin sentinta civila nr. 159/20.01.2010 pronuntata de Judecatoria Pascani in dosarul nr. 2875/866/2009 a fost admisa actiunea de divort si desfacuta casatoria incheiata cu parata din vina exclusiva a acesteia. S-a casatorit cu parata la data de 15.10.1988 si pana in 1993 au locuit in orasul Vulcan, jud. Hunedoara intr-un apartament cu doua camere pe care l-a cumparat cu venituri proprii, imediat dupa casatorie. Sotia nu s-a ocupat in mod deosebit de cresterea si educarea si educarea celor doi copii. A avut o contributie de 100% la urmatoarele bunuri: imobil casa compus din 4 camere, construit din chirpici in anul 1994, o anexa compusa din doua camere, avand baie, bucatarie, magazie, edificata tot in anul 1994 si o constructie din chirpici avand doua camere, acoperita din placi cu azbest, un garaj din scandura acoperita cu placi din azbest, un cotet pentru gaini, o magazie pentru lemne, o fantana si un hidrofor.

Mai arata reclamantul ca in anul 2007, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 459/16.02.2007 a dobandit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 2500 mp teren, situata in intravilanul satului Handresti, com. Oteleni, jud. Iasi, iar in anul 2008, prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr. 924/23.04.2008 a dobandit dreptul de proprietate asupra suprafetei de 804 mp teren, situata in intravilanul satului Handresti, com. Oteleni, jud. Iasi.

In anul 2007, pe terenul in suprafata de 2500 mp a edificat o casa compusa din doua camere, din boltari, acoperit cu tabla si o anexa compusa din doua camere, din boltari, acoperita cu tabla. Bunurile mobile dobandite in timpul casatoriei sunt o canapea, un pat matrimonial, un sifonier, doua televizoare Eurocolor, un calculator, un aragaz cu butelie Tehnoton, o mobila de bucatarie, avand doua corpuri, doua lazi frigorofoce, un congelator si un autoturism marca Opel Astra, avand numarul de inmatriculare IS-05-DHE. Solicita atribuirea in natura a bunurilor comune.

In sustinerea cererii, reclamantul a depus, in copie conform cu originalul, inscrisuri.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 6731 si urm. Cod proc. civ. si art. 36 Cod fam.

Cererea a fost legal taxata si timbrata.

Prin incheierea nr. 943/08.06.2010 din Camera de Consiliu, reclamatul a fost scutit de la plata sumei de 2871 lei, reprezentand taxa de timbru.

Parata, legal citata, la ultimul domiciliul si prin publicitate, deci prin afisare la usa instantei si in ziarul "Evenimentul" nu a formulat intampinare si nu s-a infatisat in fata instantei pentru a-si preciza pozitia procesuala.

In sustinerea pozitiei sa procesuale, reclamanta a propus proba cu inscrisuri, proba cu martori, interogatoriu, proba cu expertiza tehnica topografica, in constructii si evaluatorie bunuri mobile, probele fiind incuviintate si administrate in proces.

Avand in vedere ca reclamantul nu a depus punctele de interogatoriu, instanta a decazut pe acesta din aceasta proba, pe care a incuviintat-o prin incheierea din data de 15.06.2010.

Prin incheierea nr. 990/22.06.2010 din Camera de Consiliu, reclamantul a fost scutit de la plata onorariilor expertilor in specialitatea topografie PA, in specialitatea constructii civile CO si in specialitatea evaluare bunuri mobile IG.

La dosar au fost depuse raportul de expertiza tehnica intocmit de catre expert tehnic specialitate topografie PA (filele 91-93 dosar), raportul de expertiza tehnica intocmit de catre expert tehnic specialitate constructii civile si industriale (filele 111-121 dosar) si raportul de expertiza tehnica intocmit de catre expert tehnic specialitate evaluare bunuri mobile (filele 123-129 dosar), la care partile nu au formulat obiectiuni.

Analizand actele si lucrarile dosarului, prin prisma dispozitiilor legale aplicabile in materie, instanta retine urmatoarele:

In fapt, partile s-au casatorit la data de 15.10.1988, iar prin sentinta civila nr. 159/20.01.2010 pronuntata de Judecatoria Pascani in dosarul nr. 2875/866/2009, definitiva si irevocabila, a fost desfacuta casatoria incheiata intre parti din vina paratei din prezenta cauza si s-a dispus incredintarea spre crestere si educare a minorului JIV reclamantului din prezenta cauza, cu obligarea paratei din prezenta cauza la pensie de intretinere in favoarea acestuia, revenirea paratei la numele avut anterior casatoriei.

In timpul casatoriei partile au dobandit urmatoarele bunuri:

- imobile situate in sat Handresti, com. Oteleni, jud. Iasi: o casa compusa din 4 camere si o anexa compusa din doua camere; o magazie pentru lemne; un cotet pentru pasari; o constructie avand doua camere (anexa spatiu comercial 1); un garaj; o fantana; un hidrofor; suprafata de 2500 mp teren; suprafata de 804 mp teren si o casa compusa din doua camere (anexa spatiu comercial 2).

- mobile: o canapea extensibilla; un pat matrimonial; un sifonier; doua televizoare Eurocolor; un calculator Pentium; un aragaz Tehnoton, dulap suspendat bucatarie; doua lazi frigorifice, o combina frigorifica Arctic si un autoturism marca Opel Astra Caravan, avand numarul de inmatriculare IS-05-DHE.

Nu rezulta in cauza ca partile sa fi dobandit in timpul casatoriei alte bunuri comune si nici acestea nu au solicitat includerea altor bunuri in masa de impartit.

In ceea ce priveste cota de contributie a partilor la dobandirea bunurilor comune, instanta retine ca acestea au avut o contributie inegala, reclamantul avand o cota de contributie de 65,80%, iar parata o cota de contributie de 34,20%.

Dreptul de proprietate comuna in devalmasie a sotilor este de natura legala si isi are temeiul in comunitatea de bunuri. Notiunea de comunitate de bunuri a sotilor se aseamana cu cea de indiviziune, deoarece toate bunurile dobandite in timpul casatoriei fac obiectul proprietatii devalmase. Comunitatea de bunuri consta, insa, in faptul ca sotii nu au precizate cotele-parti din dreptul asupra universalitatii, luata ca atare. Principala modalitate de incetare a proprietatii devalmase a sotilor este partajul, iar la partaj, principala operatiune facuta de instanta este stabilirea cotei-parti a fiecarui sot. Prezumtia de comunitate de bunuri isi are temeiul in egalitatea drepturilor femeii cu cele ale barbatului in domeniul tuturor relatiilor sociale (art. 4 alin 2 si art.16 alin 2 din Constitutia Romaniei). Codul familiei se refera expres la egalitatea femeii cu barbatul in ceea ce priveste relatiile dintre soti si cele dintre parinti si copii (art.1 alin. 4, art.25, art.97 alin 1). Prezumtia ca sotii au contribuit in mod egal la dobandirea bunurilor comune opereaza numai in lipsa unor probe din care sa rezulte ca aportul unuia din soti la dobandirea bunurilor a fost mai mare.

Determinarea cotei de contributie se face prin raportarea efortului financiar si material al sotilor la intreaga durata a casatoriei si la toate obligatiile de natura casatoriei in virtutea principiului unicitatii cotei de contributie. Comunitatea de bunuri este o masa de bunuri afectata intampinarii sarcinilor comune ce revin sotilor in cadrul casatoriei. Reglementarea raporturilor patrimoniale dintre soti nu-si are temeiul principal in consideratii de ordin patrimonial, ci in comunitatea de interese ale sotilor in cadrul casatoriei, raporturile patrimoniale dintre soti fiind o consecinta a relatiilor lor personale si nu invers.

In speta, prezumtia de contributie egala a sotilor este rasturnata de probele aduse de catre reclamant, insa nu poate retine o cota majoritara a acestuia de 100%, asa cum a solicitat acesta.

Astfel, in determinarea cotei de contributie instanta va avea in vedere faptul ca, pana la plecarea paratei in strainatate, ambii soti au participat la dobandirea bunurilor comune, asa cum rezulta din declaratiile martorilor paratului, AM (fila 97) si CC (fila 98), care inlatura sustinerile acestuia din actiunea introductiva ca ar fi avut o contributie de 100%. Din depozitia acestor martori, instanta retine ca, pana la plecarea paratei in strainatate, in octombrie 2006, partile au edificat pe terenul bun propriu al reclamantului din sat Handresti, com. Oteleni, jud.Iasi o casa compusa din 4 camere, cu o anexa, o constructie cu 2 camere, un grajd, un cotet pentru pasari, o magazie pentru lemne, o fantana si un hidrofor. De asemenea, in aceasta perioada, sotii au achizitionat si bunurile mobile care fac parte din masa partajabila, inclusiv autoturismul marca Opel avand numarul de inmatriculare IS-05-DHE, care a fost inmatriculat la data de 14.07.2006 (fila 151 dosar). La dobandirea acestor bunuri, ambii soti au contribuit, asa cum rezulta din declaratiile martorilor. Astfel, dupa incheierea casatoriei, sotii au locuit in orasul Vulcan, jud. Hunedoara, unde au dobandit un apartament, ambii soti lucrand in acea perioada. Cu banii obtinuti din vanzarea acelui apartament, sotii au edificat constructiile aratate mai sus. In anul 1994 cand au fost edificate constructiile, martorul AM a aratat ca reclamantul lucra cu ziua si ca veniturile sale din munca erau alocate familiei, insa nu a putut preciza nici macar cu aproximatie sumele obtinute si perioadele in care obtinea venituri din aceste activitati. Parata era casnica si se preocupa de familia sa si de copii. Martorii au mai aratat ca la edificarea acestor constructii, reclamantul a fost ajutat de rudele sale si de prieteni, iar parata facea mancare pentru muncitori si se ocupa de copii.

Instanta va avea in vedere si ca, in mod constant, s-a statuat, in doctrina si practica in materie, ca activitatea depusa in gospodarie de catre sotie trebuie avuta in vedere la stabilirea cotei de contributie la dobandirea bunurilor comune. Chiar daca reclamantul a realizat venituri mai mari, de intretinerea familiei s-a ocupat exclusiv parata, asa cum rezulta din declaratiile martorilor reclamantului, ceea ce egalizeaza contributia sotilor la dobandirea bunurilor comune si sustinerea sarcinilor casatoriei pana la momentul plecarii paratei in strainatate in octombrie 2006.

Cota majorata a reclamantului este justificata de bunurile dobandite dupa plecarea paratei in strainatate, si anume suprafetele de teren de 2500 mp si 804 mp, precum si constructiile edificate pe suprafata de 2500 mp.

Instanta retine din declaratiile martorilor ca parata, dupa plecarea sa in strainatate, nu a trimis bani acasa, precum si din considerentele hotararii de divort ca motivul desfacerii casatoriei partilor a fost ca aceasta nu a luat legatura cu familia, reclamantul fiind singurul care a avut grija de cei doi copii, astfel incat instanta le va retine ca fiind in afara oricarui dubiu cata vreme motiveaza pronuntarea unei hotarari irevocabile, deci cu valoare de adevar absolut (fiele 29-30).

In ceea ce priveste valoarea bunurilor ce compun masa partajabila, instanta retine ca , in ceea ce priveste bunurile mobile, acestea au fost identificate si evaluate prin raportul de expertiza evaluare bunuri mobile (filele 123-129 dosar) la suma de 15174 lei, iar imobilele au fost identificare prin raportul de expertiza topometrica (filele 91-93 dosar) si prin raportul de expertiza in constructii (filele 111-121 dosar) si evaluate prin raportul de expertiza in constructii (fila 93 dosar) la suma de 141811 lei, la care partile nu au avut de formulat obiectiuni. astfel ca valoarea totala a masei partajabile este de 156985 lei.

Potrivit dispozitiilor art. 36 alin. 1 C. fam., la desfacerea casatoriei, bunurile comune se impart intre soti, potrivit invoielii acestora. Daca sotii nu se invoiesc asupra impartirii bunurilor comune, va hotari instanta judecatoreasca.

In raport de cele expuse, instanta constatand intemeiata, in parte, cererea de partajare a masei bunurilor comune promovata de reclamant, urmeaza a o admite, in parte, a constata ca acestea au dobandit in timpul casatoriei:

- imobile situate in sat Handresti, com. Oteleni, jud. Iasi: o casa compusa din 4 camere si o anexa compusa din doua camere; o magazie pentru lemne; un cotet pentru pasari; o constructie avand doua camere (anexa spatiu comercial 1); un garaj; o fantana; un hidrofor; suprafata de 2500 mp teren; suprafata de 804 mp teren si o casa compusa din doua camere (anexa spatiu comercial 2), in valoare totala de 141811 lei .

- mobile: o canapea extensibilla; un pat matrimonial; un sifonier; doua televizoare Eurocolor; un calculator Pentium; un aragaz Tehnoton, dulap suspendat bucatarie; doua lazi frigorifice, o combina frigorifica Arctic si un autoturism marca Opel Astra Caravan, avand numarul de inmatriculare IS-05-DHE, in valoare totala de 15174 lei.

Se va constata ca valoarea totala a masei bunurilor comune este de 156985 lei.

Se va constata ca reclamantul are o cota de contributie de 65,80% iar parata o cota de contributie de 34,20% la dobandirea bunurilor comune.

Dat fiind ca, potrivit dispozitiilor art. 728 C. pr. civ., ce sunt de aplicare generala, nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune, un coerede putand oricand cere impartiala succesiunii, chiar cand ar exista conventii sau prohibitii contrarii, instanta va dispune lichidarea comunitatii de bunuri a partilor prin atribuirea in natura a bunurilor comune, in conformitate cu prevederile art.736 , 741 C.civ., art.6735 , 6739 C.pr.civ. Instanta are in vedere faptul ca imobilele constructii nu sunt comod partajabile in natura deoarece asezarea in plan a constructiilor nu permite realizarea unei separatii si a unui cai de acces, ca acesta foloseste cele doua anexe ca spatii comerciale si faptul ca are o cota de contributie majorata la dobandire. De asemenea, nu rezulta ca acesta sa aiba in proprietate un alt imobil cu destinatia de locuinta, iar copii rezultati din casatoria sunt in grija acestuia.

Totodata, vazand disp. art. 6735 alin. 2 C.pr.civ., potrivit carora inegalitatea loturilor date in natura se compenseaza prin bani, instanta urmeaza sa oblige reclamantul la plata catre parata a sultei in functie de cota ce i se cuvine.

Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta constata ca prin incheierea nr. 943/08.06.2010 din Camera de Consiliu, reclamatul a fost scutit de la plata sumei de 2871 lei, reprezentand taxa de timbru, iar prin incheierea nr. 990/22.06.2010 din Camera de Consiliu, reclamantul a fost scutit de la plata onorariilor expertilor in specialitatea topografie, si anume 1091 lei, in specialitatea constructii, si anume 750 lei si in specialitatea evaluare bunuri mobile, si anume 500 lei. De asemenea, reclamantul a suportat cheltuieli de judecata in cuantum de 800 lei, reprezentand onorariu avocat.

Privitor la cheltuielile de judecata avansate de catre stat, in temeiul art. 18 din Legea nr. 51/2008 privind ajutorul judiciar in materie civila, va obliga parata la plata catre stat a acestor sume, potrivit cotei parti de proprietate, si anume suma de 1782,50 lei. Potrivit art. 19 din Legea nr. 51/2008 privind ajutorul judiciar in materie civila, cheltuielile reclamantului, potrivit cotei sale, avansate de catre stat raman in sarcina acestuia.

De asemenea, in temeiul art. 274 Cod proc. civ., parata va fi obligata la plata catre reclamant a sumei de 273,60 lei, cu titlu de onorariu avocat, in functie de cotele-parti de proprietate atribuite partilor.