Regimul juridic al partilor sociale si al dividendelor

 

Atat timp cat societatea comerciala la care reclamantul avea calitatea de asociat unic a fost infiintata in timpul casatoriei, cu fonduri benesti comune, s-a apreciat ca partile sociale detinute la aceasta societate reprezinta bunuri mobile comune, conform art.30 C.fam, fiind dobandite in timpul casatoriei.

Acelasi regim juridic s-a apreciat ca au si dividendele incasate de reclamant de la aceasta societate, dupa separarea in fapt de parata - reclamanta, aferente anului 2002, aceasta suma obtinuta de  reclamant in timpul casatoriei avand caracter de bun comun al partilor, conform dispozitiilor art.30 C.fam., chiar daca parata nu avea calitatea de asociat al firmei respective.

Acest articol prezuma caracterul de bun comun al tuturor bunurilor dobandite in timpul casatoriei de oricare dintre soti, bunurile exceptate de la aceasta comunitate fiind expres si limitativ prevazute de art.31 C.fam., iar printre aceastea nu se regasesc dividendele obtinute de unul dintre soti de la firma al carei asociat unic este.

 

C.A. Bucuresti, Sectia a III-a civila si pentru cauze cu minori si de familie, decizia nr.210 din 5 februarie 2007