Preluarea creditului contractat la achizitionarea imobilului de catre reclamanta.

Prin încheierea civila pronuntata de Judecatoria Târnaveni la data de 7 în dosar nr. având ca obiect actiunea de divort formulata de reclamantul în contradictoriu cu pârâta , instanta a dispus disjungerea capatului de cerere privind partajarea bunurilor comune dobândite de soti în timpul casatoriei, formulata de pârâta.
Cererea disjunsa a fost înregistrata pe rolul instantei sub nr. din data de 05.03.2007, astfel încât cererea reconventionala formulata de pârâta a devenit cerere introductiva în prezentul dosar.
Prin cererea reconventionala formulata de pârâta-reclamanta reconventionala initial si devenita cerere principala în dosarul nou constituit, reclamanta a solicitat instantei ca prin hotarârea care se va pronunta în cauza sa se dispuna partajarea bunurilor comune dobândite de parti în timpul casatoriei acestora si evacuarea pârâtului din imobilul bun comun situat în...

Prin actiunea reconventionala înregistrata de pârâtul la termenul de judecata din data de 31.05.2007, acesta a solicitat, în contradictoriu cu reclamanta si cu pârâta, ca instanta sa constate ca în timpul casatoriei cu reclamanta au dobândit împreuna imobilul constând din casa cu 3 camere, bucatarie, camara, baie, hol, debara si dependinte – garaj, magazie, afumatoare si pivnita, cu 2244 mp teren intravilan înscris în CF nr. 940 Bozias nr. cad. 1148/1027/1/3/1, 1148/1027/1/2/1, 1148/1027/1/3/3, 1148/1027/1/2/2, aratând ca el are o contributie de 75% la dobândirea, constructia si amenajarea imobilului în cauza.

De asemenea, pârâtul a solicitat sa se constate ca partile au dobândit împreuna în timpul casatoriei, bunurile mobile indicate în anexa 1 al cererii reconventionale, având o contributie egala la dobândirea acestora.

 A aratat ca în timpul casatoriei partile au contractat un împrumut în suma de 10.000 euro de la..., din care au mai ramas de achitat 7023,15 euro la data introducerii cererii si a solicitat a se dispune preluarea creditului de catre el cu obligarea pârâtei la plata sultei compensatorii în suma de 3511,57 euro.

Pârâtul a cerut sistarea starii de devalmasie asupra imobilului bun comun prin atribuirea acestuia în natura catre el, cu obligarea lui la o sulta compensatorie catre reclamanta în cuantum de 35.000 lei si înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilului pe numele pârâtului.

În privinta bunurilor mobile a solicitat a se dispune sistarea starii de devalmasie prin alcatuirea a doua loturi egale din punct de vedere valoric si atribuirea acestora în natura partilor, cu obligarea la plata unei sulte compensatorii pentru echivalenta.
În motivarea cererii reconventionale, pârâtul a aratat ca prin sentinta pronuntata de Judecatoria Târnaveni la data de 29.03.2007 s-a dispus desfacerea casatoriei încheiate cu reclamanta, iar actiunea de partaj formulata de pârâta reconventionala a fost disjunsa.

Pârâtul a sustinut ca a dobândit împreuna cu reclamanta, în timpul casatoriei, imobilul mentionat anterior, în valoare de 140.000 lei precum si bunurile comune conform listei anexate la cererea reconventionala.

A apreciat ca în privinta bunurilor mobile contributia sotilor la dobândirea acestora a fost egala, în schimb în cazul imobilului el ar fi avut o contributie de 75% motivata prin faptul ca veniturile realizate de el la data achizitionarii, constructiei si amenajarii imobilului si la plata ratelor au fost mult mai mari decât cele ale reclamantei, el a contractat împrumuturi de la CAR care au fost folosite în scopul aratat anterior, de asemenea ar fi utilizat contravalorea echipamentului aferent anilor 2003-2006 exclusiv pentru lucrarile la imobil, ar fi suportat integral costul constructiilor si amenajarilor cu materiale si manopera prin facturi si chitante personale si a avut în îngrijire cele 2 minore.

În probatiune, pârâtul a anexat cererii reconventionale xerocopii de pe: lista bunurilor mobile dobândite de parti în timpul casatoriei(f.20) indicând urm. loturi: sufragerie, dormitor 1, dormitor 2, bucatarie, hol, baie, autoturism marca Dacia 1310 an fabricatie 1997; extras de carte funciara nr. 940 (f.23); plan de amplasament si delimitare a imobilului(f.24-27); adeverinta de venit nr. 195110/2007(f.28); adeverinta CAR Politia Târnaveni(f.30); adeverinta IPJ Mures privind contravaloarea echipamentului(f.31); chitanta nr. 3575253/29.09.2006(f.32); factura fiscala emisa de Comtranspop Srl. Târnaveni(f.33) si factura fiscala emisa de Ned Construct Srl. Târnaveni(f.142).

Reclamanta a formulat întâmpinare la actiunea reconventionala depusa de pârât prin care a solicitat admiterea în parte a cererii pârâtului, respectiv sa se dispuna sistarea starii de indiviziune pentru imobilul indicat în cerere prin atribuirea acestuia catre reclamanta corelativ la obligarea ei la plata sultei cuvenite pârâtului-reclamant reconventional cu întabularea în cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilului în favoarea reclamantei.

De asemenea a solicitat sa se dispuna preluarea creditului contractat la achizitionarea imobilului catre reclamanta cu obligarea pârâtului la plata sumei de 3511,57 euro.

În motivarea întâmpinarii, reclamanta a aratat ca a dobândit împreuna cu pârâtul bunul imobil si bunurile mobile indicate în actiune, însa nu poate aprecia daca valorile indicate de pârât sunt sau nu valorile reale ale acestora. A aratat ca imobilul a fost achizitionat în timpul casatoriei dintre parti dupa vânzarea unui alt imobil al lor, din care banii au fost investiti în casa înscrisa în CF nr. 940 si au contractat si creditul în valoare de 10.000 euro.

A solicitat ca la partajarea imobilului sa se tina cont de faptul ca în urma divortului ei i s-au încredintat cele 2 minore, apreciind ca nevoile de locuit ale lor sunt indiscutabil mai mari decât cele ale pârâtului, care locuieste în alta parte.

În privinta contributiei pretinse de pârât de 75% din valoarea imobilului, reclamanta a aratat ca nu este de acord considerând ca partile au contribuit în mod egal la dobândirea acestuia. A sustinut ca împrumuturile contractate de pârât sunt invocate pro domo fiind preconstituite în vederea sustinerii pretentiilor acestuia; de asemenea a sustinut ca pârâtul nu contribuie la cheltuielile casei de aproape un an de zile.

În probatiune, reclamanta a depus la dosarul cauzei xerocopii de pe: act aditional nr. 183C/2006 la contract de credit nr. 183/2003(f.45); copie contract de vânzare cumparare din 2002(f.47); contract de vânzare cumparare autentificat sub nr. 792/2003 de BNP (f.48); contract de vânzare cumparare autentificat sub nr. 59/2001 autentificat de BNP (f.50); contract de vânzare cumparare autentificat sub nr. 762/2003 de BNP (f.51); contract de ipoteca autentificat sub nr. 733/2003 de BNP (f.54); adeverinta de venit de la Raiffeisen Bank nr. 405/2007(f.72); contract de împrumut din data de 25.06.2007(f.75,78); reclamatia înregistrata la Politia Târnaveni la data de 06.08.2007(f.109).

Prin precizarea de actiune înregistrata la data de 18.09.2007 reclamanta a solicitat instantei introducerea în masa partajabila a imobilului teren arabil intravilan situat în Târnaveni, în suprafata de 0,55 ha iar ca modalitate de partajare a cerut atribuirea catre reclamant a acestui imobil cu obligarea acestuia la plata unei sulte de ½ din valoarea acestuia, astfel cum s-a stabilit prin contractul de vânzare cumparare din anul 2002(f.108).

Instanta va omite în a lua în considerare contractul de împrumut de la f. 304 si contract de servicii de la f. 302 din dosar, aceste documente fiind depuse dupa închiderea dezbaterilor în prezenta cauza.

Analizând actele lucrarile dosarului de fata, instante retine urmatoarele:
Cererea formulata de reclamanta având ca obiect partajarea bunurilor dobândite în comun în timpul casatoriei cu pârâtul a fost promovata în cadrul solutionarii procesului de divort, fiind disjunsa ulterior de instanta si formând obiectul prezentului dosar.

Reclamanta a solicitat instantei ca prin hotarârea care se va pronunta în cauza sa dispuna partajarea bunurilor comune dobândite de parti în timpul casatoriei acestora si evacuarea pârâtului din imobilul bun comun situat în. Prin întâmpinarea formulata la actiunea reconventionala depusa de pârât, reclamanta a solicitat admiterea în parte a cererii pârâtului, respectiv sa se dispuna sistarea starii de indiviziune pentru imobilul indicat în cerere prin atribuirea acestuia catre reclamanta corelativ la obligarea ei la plata sultei cuvenite pârâtului-reclamant reconventional cu întabularea în cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilului în favoarea reclamantei. De asemenea a solicitat sa se dispuna preluarea creditului contractat la achizitionarea imobilului catre reclamanta cu obligarea pârâtului la plata sumei de 3511,57 euro.
Prin actiunea reconventionala înregistrata de pârâtul la termenul de judecata din data de 31.05.2007, acesta a solicitat, în contradictoriu cu reclamanta si cu pârâta., ca instanta sa constate ca în timpul casatoriei cu reclamanta au dobândit împreuna imobilul indicat în cerere; a cerut sistarea starii de devalmasie asupra imobilului bun comun prin atribuirea acestuia în natura catre el, cu obligarea lui la o sulta compensatorie catre reclamanta în cuantum de 35.000 lei si înscrierea în cartea funciara a dreptului de proprietate asupra imobilului pe numele pârâtului.

În privinta bunurilor mobile a solicitat a se dispune sistarea starii de devalmasie prin alcatuirea a doua loturi egale din punct de vedere valoric si atribuirea acestora în natura partilor, cu obligarea la plata unei sulte compensatorii pentru echivalenta.

 Totodata a solicitat a se dispune preluarea creditului de catre el cu obligarea pârâtei la plata sultei compensatorii în suma de 3511,57 euro.

Instanta retine ca partile din dosar, titularii dreptului de proprietate comuna în devalmasie nu au determinata întinderea matematica a drepturilor lor, astfel încât lichidarea propriu-zisa a comunitatii de bunuri a sotilor nu poate avea loc fara a se determina în prealabil cotele parti cuvenite fiecaruia dintre codevalmasi. În stabilirea întinderii cotelor care le revin partilor, instanta va tine seama de contributia efectiva a fiecaruia dintre acestia la dobândirea bunurilor supuse partajului.

Aceste cote de contributie se determina nu numai în functie de aportul de ordin material la achizitionarea bunurilor comune – indicat de nivelul veniturilor fiecaruia dintre soti, si care este sensibil egal, astfel cum rezulta din adeverintele de venit de la f.24 si f.72 – ci si de munca prestata în gospodarie si cea depusa pentru cresterea copiilor.

Pe de alta parte, participarea codevalmasilor se raporteaza la totalitatea bunurilor supuse împartelii, iar nu la categorii de bunuri sau cu atât mai putin la bunuri individual determinate.

Dispozitiile art. 30 al. 1 Cfam. consacra prezumtia de comunitate a bunurilor dobândite în timpul casatoriei. În virtutea acestei dispozitii legale, bunurile dobândite de oricare dintre soti în timpul casatoriei, sunt de la data dobândirii lor, presupuse a fi comune.

În absenta unor criterii legale exprese, din egalitatea în relatiile de familie nu se poate ajunge la concluzia ca în mod automat fiecare din soti are o cota egala din bunurile comune. Criteriul esential pentru stabilirea cotelor de contributie la dobândirea bunurilor comune, este contributia efectiva a fiecarui sot la dobândirea acestora.

 În acest sens, instanta va avea în vedere inclusiv munca depusa de reclamanta în gospodarie si pentru cresterea copiilor, dat fiind faptul ca afirmatiile acesteia relative la lipsa pârâtului din imobil în ultimul an, nu au fost combatute în niciun fel de acesta din urma.

Fiind vorba de stabilirea unor situatii de fapt, pentru stabilirea cotelor de contributie sunt admisibile orice mijloace de proba reglementate de lege, iar în masura în care nu exista dovezi din care sa rezulte aportul diferentiat al sotilor la dobândirea bunurilor comune, instanta va dispune partajarea acestora în cote egale. Or din declaratiile martorilor audiati în cauza, rezulta doar faptul ca partile au dobândit împreuna imobilul si ca în timpul casatoriei au efectuat lucrari de îmbunatatire la acesta.
Imobilul a fost dobândit de parti prin contractul de vânzare cumparare autentificat sub nr. 726/2003 de BNP .
Instanta retine ca stabilirea cotelor de contributie se face asupra întregii mase de bunuri comune si nu se poate proceda la fixarea diferentiata pe categorii de bunuri sau pe bunuri individual determinate, chiar daca acestea ar avea o valoare deosebita comparativ cu restul bunurilor comune.

Unicitatea sub care se prezinta universalitatea juridica a bunurilor comune, privita ca o masa de drepturi si obligatii, face ca în mod corelativ la încetarea comunitatii, împarteala sa se realizeze de asemenea prin unicitate de cote stabilite pentru fiecare dintre parti.

Din probele administrate nu rezulta ca unul dintre soti ar fi avut o contributie mai mare la achizitionarea bunurilor dobândite în timpul casatoriei, astfel încât se poate prezuma ca ambii soti au avut contributie egala si împartirea acestor bunuri se ca face de asemenea, în parti egale.

Având în vedere faptul ca lucrarile de reparatii si renovare la imobil fiind efectuate de catre parti în perioada în care acestia erau casatoriti, locuiau si gospodareau împreuna si cu cei doi copii minori, precum si acordul partilor relativ la contributia egala a lor la dobândirea bunurilor mobile, instanta va retine o cota de contributie de câte 50% pentru fiecare dintre ei la dobândirea masei bunurilor partajabile. Instanta retine ca neîntelegerile dintre parti nu pot afecta determinarea cotei de contributie a acestora la dobândirea bunurilor comune, cât timpnu a existat o separatie faptica a acestora. Or, chiar în cazul în care aceasta ar fi intervenit, nu se justifica retinerea unei cote de contributie superioare pentru pârât, cât timp reclamanta gospodarea tot timpul imobilul obiect al partajului.

Având în vedere faptul ca reglementarea locativa nu stabileste criteriile pentru atribuirea locuintei în caz de divort, instanta va tine seama de reglementarea partajului judiciar din art. 673 ind. 1 si urm. CPC, si la atribuirea locuintei va tine seama de interesele copiilor minori care au fost încredintati reclamantei si de posibilitatile materiale ale pârâtului de a-si asigura o alta locuinta, astfel încât apreciaza ca se impune atribuirea imobilului catre reclamanta aceasta fiind, potrivit probatiunii administrate în cauza, mai îndreptatita sa o primeasca în considerarea faptului ca atribuirea bunului unui singur sot se poate dispune când acesta nu este comod partajabil în natura, urmând ca celalalt sot sa fie despagubit corespunzator valorii cotei sale de proprietate.

Instanta a avut în vedere si dispozitiile art. 673 ind.10 CPC în sensul ca împartirea în natura a imobilului ar fi cauzat o scadere importanta a valorii acestuia, în situatia în care constructia tehnica –garajul, magazia si camara de alimente ar fi separate de casa de locuit.

În ceea ce priveste imobilul constând din teren intravilan care a facut obiectul contractului de vânzare cumparare încheiat de pârât în anul 2002(f.108), instanta retine ca acesta nu poate fi inclus în masa bunurilor partajabile întrucât atâta timp cât nu a operat transferul dreptului de proprietate asupra acestui imobil prin încheierea si a unui contract autentic de vânzare cumparare cu privire la acest bun, documentul depus la dosar valoreaza doar un antecontract care nu este apt a transmite dreptul de proprietate asupra terenului în cauza.

Având în vedere acordul partilor cu privire la existenta bunurilor mobile dobândite în comun în timpul casatoriei precum si evaluarea acestora realizata prin raportul de expertiza tehnica bunuri mobile de la f.176, instanta va alcatui 2 loturi egale valoric, respectiv lot 1 compus din „dormitor” în valoare de 8.720 lei si „baie” în valoare de 1.200 lei si lot 2 compus din „dormitor 2 si sufragerie” în valoare de 2.440 lei, „hol” în valoare de 575 lei si „sufragerie” în valoare de 2.350 lei si automobilul marca Dacia 1310 în valoare de 4.000 lei.
Dispune atribuirea catre reclamanta a bunurilor mobile enumerate în lotul „bucatarie” si lotul „dormitor”, în valoare de 8.720 lei precum si bunurile indicate în lotul „baie”, respectiv atribuirea catre pârât a bunurilor mobile cuprinse în loturile „hol”, „dormitor 2 si sufragerie” si „sufragerie” în valoare de 5.365 lei si atribuirea catre pârât a automobilului marca Dacia 1310.
Dispune atribuirea catre reclamanta a lotului „bucatarie” cu obligarea acesteia la plata unei sulte în cuantum de 10.075 lei catre pârât.

Având în vedere faptul ca sentinta de divort dintre parti s-a pronuntat la data de 29.03.2007, instanta a analizat cotele de contributie a sotilor la dobândirea bunurilor comune numai pâna la data desfacerii casatoriei.

Drept urmare, ceea ce fostii soti au achitat din resurse proprii dupa desfacerea casatoriei în contul datoriilor comune le confera drept de creanta în limita partilor din debit achitate de reclamanta conform adresei de la f.224 din dosar, astfel încât instanta va obliga pe pârât la plata sumei de 3.511,57 euro având în vedere faptul ca reclamanta a achitat întreg debitul contractual.

La stabilirea valorii imobilului, instanta va avea în vedere concluzii raportului de expertiza tehnica în constructii de la f. 202-214 din dosar si va obliga pe reclamanta la plata catre pârât a sumei de 143.010 lei reprezentând cota parte de contributie a pârâtului la dobândirea bunului, dispunând totodata înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului situat în, înscris în CF nr. 940, nr. cadastral 1148/1027/1/3/1; 1148/1027/1/2/1; 1148/1027/1/3/3; 1148/1027/1/2/2, compus din casa de locuit cu 3 camere, bucatarie, camara, hol, baie, debara si dependinte – garaj, magazie, afumatoare si pivnita, în favoarea reclamantei.
În considerarea faptul ca sustinerile reclamantei referitoare la cererea de evacuare a pârâtului nu au fost combatute în niciun fel de acesta, instanta va admite aceasta cerere si va dispune evacuarea pârâtului din imobilul situat în...
Compenseaza cheltuielile de judecata suportate de partile litigante.
PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E :

Admite în parte actiunea civila formulata de reclamanta, domiciliata în, împotriva pârâtului , domiciliat în.
Admite în parte cererea reconventionala formulata de pârâtul-reclamant reconventional împotriva reclamantei-pârâta reconventionala.
Constata ca partile au dobândit în timpul casatoriei, în cote egale, urmatoarele bunuri:
- imobilul situat în, înscris în CF nr., nr. cadastral 1148/1027/1/3/1; 1148/1027/1/2/1; 1148/1027/1/3/3; 1148/1027/1/2/2, compus din casa de locuit cu 3 camere, bucatarie, camara, hol, baie, debara si dependinte – garaj, magazie, afumatoare si pivnita, în valoare de 286.020 lei.
- bunurile mobile prevazute în lotul „hol” din expertiza merceologica: frigider arctic, cuier, perdea panglica, candelabru cu ventilator cu 4 becuri, oglinda venetiana, aplica perete – forma semiluna, mocheta de culoare maro, carpete mici, suport de flori cu picior ornamentat ( în numarul de bucati si valoarea prevazuta în expertiza merceologica);
- bunurile mobile prevazute în lotul „bucatarie” din expertiza: corpuri partea inferioara cu module jos din pal melaminat, corpuri suspendate, aragaz marca Samus, hota Elion, masina de spalat Whirpool, coltar 7 persoane, masa 10 persoane, 4 scaune tip taburet, lada frigorifica arctic, candelabru cu ventilator 4 becuri, perdele tip panglica, centrala westen cu 6 calorifere, set turcesc cafea, seturi pahare tip sonda, set pahare tip cristal, seturi pahare de vin, set farfurii, set boluri pentru ciorba, seturi cesti lapte, seturi tacâmuri inox, filtru cafea, mocheta culoare verde, fier calcat marca Philips, prajitor sandwichuri, gratar tip grill. (în numarul de bucati si valoarea prevazuta în expertiza merceologica) ;
- bunurile mobile prevazute în lotul „dormitor”: dulap cu 4 usi, pat francez, 2 noptiere, comoda cu 3 sertare, 2 birouri, candelabru cu 3 becuri, perdea tip panglica, calculator, televizor Grundig, aparat video Sala, covor caramiziu, veioza tip lalea, set masuta plianta cu 4 scaune (în numarul de bucati si valoarea prevazuta în expertiza merceologica).
- bunurile mobile prevazute în lotul „dormitor 2 si sufragerie” din expertiza: dulap cu 6 usi culoare maro cu ornament si oglinda, pat frantuzesc, 2 noptiere, servanta pal melaminat, lustra cu 4 brate, perdele panglica, veioze cu ceas, carpeta maro, covor maro, televizor Nokia sport (în numarul de bucati si în valoarea prevazuta în expertiza merceologica).
- bunurile mobile prevazute în lotul „sufragerie” din expertiza: canapea cu 2 fotolii rabatabile, birou si scaun, masa si 6 scaune, televizor Grundig, dulap cu usi, servanta cu vitrina, dulap cu 5 module, covor maroniu deschis, DVD Kodak, oglinda mare cu ornament venetiana, candelabru cu ventilator. (în numarul de bucati si în valoarea prevazuta în expertiza merceologica).
- bunurile mobile indicate în cererea reconventionala, lotul „baie”: vana pe colt, chiuveta, dulap cu oglinda suspendat si corp cu 2 usi suspendate.
- automobil marca Dacia 1310, anul fabricatiei 1997, în valoare de 4.000 lei.
Dispune sistarea starii de indiviziune prin atribuirea imobilului catre reclamanta si cu obligarea acesteia la plata sumei de 143.010 lei reprezentând cota parte de contributie a pârâtului la dobândirea bunului.
Dispune înscrierea dreptului de proprietate asupra imobilului situat, înscris în CF nr. 940, nr. cadastral 1148/1027/1/3/1; 1148/1027/1/2/1; 1148/1027/1/3/3; 1148/1027/1/2/2, compus din casa de locuit cu 3 camere, bucatarie, camara, hol, baie, debara si dependinte – garaj, magazie, afumatoare si pivnita, în favoarea reclamantei.
Dispune atribuirea catre reclamanta a bunurilor mobile enumerate în lotul „bucatarie” si lotul „dormitor”, în valoare de 8.720 lei precum si bunurile indicate în lotul „baie”, respectiv atribuirea catre pârât a bunurilor mobile cuprinse în loturile „hol”, „dormitor 2 si sufragerie” si „sufragerie” în valoare de 5.365 lei.
Dispune atribuirea catre pârât a automobilului marca Dacia 1310.
Dispune atribuirea catre reclamanta a lotului „bucatarie” cu obligarea acesteia la plata unei sulte în cuantum de 10.075 lei catre pârât.
Obliga pârâtul sa achite reclamantei suma de 3511 euro la cursul euro/leu din data efectuarii platii.
Respinge ca nefondata cererea reclamantei privind constatarea calitatii de bun comun al terenului în suprafata de 0,55 ha, indicat în precizarea de actiune.
Dispune evacuarea pârâtului din imobilul situat în...
Compenseaza cheltuielile de judecata suportate de partile în litigiu.
Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata în sedinta publica, azi 12.02.2009.