Partaj la cererea creditorului. Atribuirea bunului sotului nedebitor

Codul familiei art.33 alin.1; codul de procedura civila art.673 indice 9

Atat timp cat s-a dovedit ca proprietarul nedebitor al bunului are o cota de contributie majoritara, nu exista niciun impediment in a-i fi atribuit bunul, faptul ca partajul a fost solicitat de catre creditor neputand avea, in mod automat, intaietate, raportat la dispozitiile art.673 indice 9 cod procedura civila, enumerand criteriile de care trebuie sa tina seama la atribuirea loturilor, stabileste ca unul dintre acestea il reprezinta marimea cote-parti ce se cuvine fiecarui coproprietar, dar si faptul ca acesta dispune, astfel cum a rezultat din probele administrate, de posibilitati financiare indubitabil mai mari decat cele ale debitorului, fiind astfel in masura sa-i achite acestuia sulta corespunzatoare cotei sale de contrubutie.

Situatia nu ar fi aceeasi in cazul atribuirii imobilului catre coproprietarul debitor si al obligarii acestuia la plata catre celalalt coproprietar a unei sulte considerabile, corespunzatoare cotei acestuia, de 75%, existand posibilitatea ca primul sa fie in situatia de a fi obligat sa vanda imobilul pentru achitarea sultei.

O alta modalitate de partajare poate fi dispusa doar in situatia in care cota de contributie a sotului debitor ar fi fost majoritara sau cel putin egala.

S-a avut de asemenea, in vedere faptul ca imobilul in litigiu nu este comod partajabil in natura, concluziile expertizei fiind in sensul ca, daca s-ar dispune partajarea, nu s-ar putea asigura intrari separate loturilor nou formate si ca nu s-ar putea asigura fiecarui lot spatii separate de odihna, preparare a hranei si asigurarea conditiilor optime de igiena.

Trib. Bucuresti, Sectia a III-a civila, decizia nr.1807 din 02.11.2006, irevocabila prin decizia nr.314 din 19.02.2007 a C.A. Bucuresti