Partaj in timpul casatoriei. Motive temeinice

Codul familei art.36 alin.2

Nu sunt intrunite conditiile care sa justifice partajarea bunurilor comune in timpul casatoriei, daca motivele invocate constau in faptul ca paratul a cheltuit bani,astfel incat reclamanta si copilul rezultat din casatorie nu au asigurate conditiile materiale pentru existenta.

  Potrivit art. 36 alin. ultim Cod familiei, bunurile comune pot fi împartite în timpul casatoriei, la cererea oricaruia dintre soti, pentru motive temeinice. Chiar daca legea nu a definit continutul notiunii de motive temeinice pentru împartirea bunurilor comune în timpul casatoriei, instantele judecatoresti au validat mai multe împrejurari de fapt care îndeplinesc conditiile legale: întretinerea unui copil dintr-o casatorie anterioara, abandonarea fortata a domiciliului comun; în cazul separatiei în fapt, când unul din soti întretine relatii de concubinaj si detine o parte din bunurile comune etc.

În cauza de fata, s-a invocat faptul ca sotul a cheltuit, în mod nejustificat, o anumita suma de bani si, în mod legal si temeinic, actiunea a fost respinsa. Prin sentinta civila nr. 11.445/7.12.1994, Judecatoria sectorului 3 Bucuresti a admis actiunea reclamantei P.A., formulata împotriva pârâtului P.M., prin care a solicitat partajarea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei. Judecatoria a retinut ca reclamanta a facut dovada motivelor temeinice care sa justifice partajarea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei - faptul ca pârâtul a cheltuit banii si faptul ca reclamanta si copilul rezultat din casatorie nu au asigurate conditiile materiale pentru existenta.

Prin decizia civila nr. 680/23.03.1993, Tribunalul Bucuresti - sectia a IV-a civila a admis apelul pârâtului, a schimbat în tot sentinta, în sensul ca a respins actiunea de partaj. S-a retinut ca în cauza nu sunt întrunite conditiile care sa justifice partajarea bunurilor comune în timpul casatoriei. Împotriva deciziei tribunalului a formulat recurs reclamanta, criticând-o pentru nelegalitate si netemeinicie, întrucât nu a avut în vedere starea de nevoie în care se afla aceasta si copilul minor. Recursul este nefondat. Potrivit art. 30 Cod familiei, bunurile dobândite timpul în casatoriei de oricare dintre soti sunt, de la data dobândirii lor, bunuri comune ale sotilor. În alineatul 2 din acelasi articol se prevede ca orice conventie contrarie este nula. În atare situatie, corect s-a retinut de catre instanta de apel ca, în cauza, nu s-a dovedit existenta unor motive temeinice, care sa justifice partajarea bunurilor comune în timpul casatoriei. Pentru aceste considerente, recursul va fi respins, ca nefondat.

C.A. Bucuresti Sectia III-a Civila, decizia nr.868 din 21 septembrie 1995