Partaj. Datorii comune ale sotilor fata de alte persoane. Inadmisibilitate

Instanta constata ca numai în prezenta unei cereri de interventie formulate de creditorii fostilor soti se poate analiza si pasivul masei de împartit, în sensul lichidarii acestuia (potrivit regulilor instituite de art. 32 C.fam.) si nu al includerii lui în masa de împartit rezultata în urma proprietatii devalmase a sotilor.

 Prin sent. civ. nr. 4716/04.11.2009 s-a respins ca inadmisibila cererea formulata de reclamant. Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta a retinut urmatoarele: În fapt, reclamatul a solicitat includerea în masa de împartit si a pasivului comunitatii de bunuri, pasiv constând în sumele ramase de rambursat pentru persoanele care s-au împrumutat si care le-au împrumutat sumele pentru care li s-au acordat credita si carora nu li s-au restituit banii, în temeiul art. 6737 C.proc.civ. (pronuntarea unei încheieri suplimentare care sa cuprinda si bunurile omise a fi incluse în masa partajabila, potrivit art. 673 ind.6 alin. 1 C.proc.civ.).

Potrivit art. 6736 alin. 1 C.proc.civ., daca pentru formarea loturilor sunt necesare operatii de masuratoare, evaluare si alte asemenea, pentru care instanta nu are date suficiente, ea va da o încheiere prin care va stabili elementele prevazute la art. 6735 alin. 1, întocmind în mod corespunzator minuta prevazuta de art. 258 C.proc.civ. În temeiul art. 6735 alin. 1 C.proc.civ., daca partile nu se învoiesc, instanta va stabili bunurile supuse împartelii, calitatea de coproprietari, cota parte ce se cuvine fiecaruia si creantele nascute din starea de proprietate comuna pe care coproprietarii le au unii fata de altii.

Conform tezei a II-a din acelasi text de lege, daca se împarte o mostenire, instanta va mai stabili datoriile transmise prin mostenire, datoriile si creantele comostenitorilor fata de defunct, precum si sarcinile mostenirii. Aplicând dispozitiile legale mentionate la cauza pendinte, instanta constata urmatoarele: reclamantul a formulat cerere de partaj bunuri comune, cerere supusa reglementarilor speciale ale procedurii împartelii judiciare (art. 6731 - 67314 C.proc.civ.). În cadrul acestuia instanta, prin încheiere de sedinta din data de 26.02.2009 pronuntata în dosarul nr. 2157/231/2008, în baza art. 6735 alin. 1 C.proc.civ., a admis în principiu, în parte, cererea, a constatat bunurile dobândite de soti în timpul casatoriei si contributia acestora si a dispus efectuarea unei expertize topografice si a unei expertize constructii.

Ulterior, reclamantul a solicitat includerea în masa de împartit si a datoriilor pe care partile, în calitate de fosti soti, le-au contractat de la anumite persoane. Cu referire la aceasta cerere, instanta apreciaza ca în cauza nu sunt incidente dispozitiile legale referitoare la procedura împartelii judiciare. Astfel, trecând peste aspectul legat de natura juridica a datoriilor (si în ce masura acestea pot fi considerate sau nu bunuri - în sensul art. 6737 C.proc.civ., încât sa justifice pronuntarea unei încheieri suplimentare), includerea pasivului în masa de împartit în cazul partajului de bunuri comune nici nu este reglementat de lege.

Art. 6735 alin. 1 teza finala C.proc.civ., face referire exclusiv la datoriile si creantele în cazul mostenirilor, facându-se astfel o distinctie clara între iesirea din indiviziune derivând din mostenire si cea derivând din alte raporturi juridice. Distinctia facuta de legiuitor nu este întâmplatoare, ci este justificata de împrejurarea ca datoriile si creantele izvorâte din mostenire sunt reglementate între mostenitori (deci participantii la procesul de partaj).

Datoriile sotilor fata de terti însa implica raporturi juridice existente între soti, pe de o parte (parti la procesul de partaj) si terti, pe de alta parte. Acestia din urma au posibilitatea de a deveni parti în procesul de partaj prin formularea unei cereri de interventie, a carei solutionare implica si analizarea pasivului masei de împartit si a modalitatilor de suportare a acestuia de catre fostii soti.

Fata de aceste considerente, instanta constata ca numai în prezenta unei cereri de interventie formulate de creditorii fostilor soti se poate analiza si pasivul masei de împartit, în sensul lichidarii acestuia (potrivit regulilor instituite de art. 32 C.fam.) si nu al includerii lui în masa de împartit rezultata în urma proprietatii devalmase a sotilor.

Dosar nr. 7048/231/2009, Sentinta civila nr. 4716/04.11.2009. Judecatoria Focsani - Sectia Civila.