Partaj, analizarea pasivului. Bunuri comune.

Intr-una din hotararile pronuntate de judecatoria Focsani, se retine faptul ca sotii nu pot solicita partajul bunurilor comune si includerea pasivului masei de impartit.

Altfel spus, judecatoria Focsani apreciaza ca datoriile sotilor catre terti implica raporturi juridice existente intre soti, pe de o parte ( parti la procesul de partaj ) si terti, pe de alta parte, iar analizarea pasivului masei de impartit nu se poate face in lipsa unei cereri de interventii din partea creditorului fostilor soti.

Argumentul adus de catre judecatoria Focsani consta in faptul ca legea nu reglementeaza in niciun fel includerea pasivului in masa de impartit, in cazul partajului de bunuri comune. Art. 673 indice 5 alin.1, teza finala, c.pr.civ. face referire exclusiv la datoriile si creantele in cazul mostenitorilor, facand o distinctie clara intre iesirea din indiviziune derivand din mostenire si cea derivand din alte raporturi juridice.

De asemenea, instanta retine ca natura juridica a datoriilor este distincta de natura juridica a bunurilor, in consecinta, datoriile nu pot fi considerate bunuri si astfel nu pot fi incidente dispozitiile prevazute de art. 673 indice 7 c.pr.civ..