Lichidare regim matrimonial. Credit facut in timpul casatoriei. Datorie comuna.

SECȚIA I CIVILĂ

Ședința publică din 12 Martie 2015

Președinte – M. M.

Judecător – Diuță T. A. M.

Grefier –M. Getuța

Decizia civilă Nr. 350

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind apelul declarat de apelantul E. S.-C. împotriva sentinței civile nr. 1802/02.06.2014 pronunțată de Judecătoria P., intimată T. H. - A., având ca obiect partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial .

La apelul nominal făcut în ședința publică răspunde apelantul personal și asistat de avocat P. A., avocat R. M. pentru intimată.

Procedură legal îndeplinită.

S-a expus referatul cauzei de către grefierul de ședință,

Avocat R. M. pentru intimată depune la dosar copie adeverință medicală cu care face dovada imposibilității intimatei la acest termen de judecată.

Instanța reține faptul că pentru acest termen de judecată părțile au fost citate cu mențiunea să se prezinte personal la interogatoriu, de asemenea reține faptul că pentru intimată la acest termen de judecată doamna avocat R. M. a depus la dosar adeverință medicală cu care face dovada imposibilității acestei la acest termen de judecată.

Interpelat fiind apelantul arată că acest cabinet medical a fost achitat cu bani cash, precizează faptul că nu există nici un act în acest sens.

Avocat R. M. pentru intimată învederează instanței faptul că acest cabinet medical nu pateu face obiectul vânzării, ceea ce se poate preda este doar praxisul, depune la dosar un înscris olograf prin care se arată că s-a dat suma de 500 EURO pentru achiziționarea cabinetului medical doamnei doctor C. G..

Interpelat fiind apelantul arată de fapt pentru achiziționarea cabinetului medical s-a dat suma de 10.000 EURO, a fost trecută suma de 500 EURO din alte motive, precizează că creditul a fost făcut pentru achiziționarea acestui cabinet medical.

Interpelat fiind apărătorul apelantului arată că nu mai are alte de administrat alte probe în contradovada înscrisului depus la dosar la acest termen de judecată de către apărătorul intimatei.

Avocat R. M. pentru intimată arată faptul că dacă instanța de control consideră că este necesar a se lua interogatoriu intimatei, solicită acordarea unui termen pentru ca aceasta să fie prezentă în instanță.

Având în vedere precizările făcute la acest termen de judecată, instanța revine asupra necesității administrării probei cu interogatoriu.

Nemaifiind alte cereri de formulat, instanța constată cererea de apel în stare de judecată și acordă cuvântul.

Avocat P. A. pentru apelant având cuvântul solicită ca instanța de control să observe faptul că creditul a fost contractat exact în perioada când intimata a început să profeseze în acest cabinet, arată că-și menține concluziile puse la termenul de judecată anterior.

Avocat R. M. pentru intimată solicită să se observe că pe prima filă a contractului de credit este menționată suma de_ lei, echivalentul acesteia în EURO nu poate fi suma de 10.000 EURO, în contract Se arată că a fost o finanțare a creditului de 5000 EURO, rămânând un rest de aproximativ_ lei pentru nevoi personale .Suma rămasă nu constituie echivalentul a 10.000.EURO pentru cheltuiala pretinsa de apelant, și în plus nu există nicio dovadă că intimata a achitat vreodată suma de 10.000 EURO pentru achiziționarea cabinetului medical. Critica adusă de apelant referitoare la modalitatea de partajare a creditului bancar vizează suma reținută de către instanța cu titlu de datorii comune .Apelantul arată că datoria comună are valoare de 78.288,27 lei și nu de_ lei .Într-adevăr la data semnării contractului bancar s-a estimat că suma ce urmează a fi restituită va fi în cuantum de 78.288,27 lei, însă valoare ce urmează a fi partajată este dată de suma contractată.

Critica apelantului că instanța de fond nu a avut în vedere perioada iunie 2011- august 2012 atunci când a obligat intimata la restituirea către reclamant a 50% din valoarea ratelor deja achitate, este neîntemeiată, instanța de fond în mod corect nu a avut în vedere această perioadă, divorțul părților s-a produs în luna septembrie 2012, până la acea dată părțile au avut calitate de soțiCu privire la capătul de cerere privind partajarea autoturismului Skoda, solicită respingerea acestuia, având în vedere că instanța de fond a reținut că nu s-a făcut dovada caracterului de bun comun al acestui autoturism. Ci privire la obligarea intimatei la restituirea bunurilor personale, solicită respingerea și a acestui capăt de cerere deoarece reclamantul pârât niciodată nu a înțeles să indice în concret despre ce bunuri vorbește și nici nu a făcut dovada existenței lor. Raportat la capătul de cerere privind partajarea sumei de 20.000 lei, reprezentând un credit din 2010, precizează că acest capăt de cerere este inadmisibil. Legea nu ermite ca în apel părțile să modifice capetele de cerere inițiale și să vină cu pretenții noi în fața instanței de control judiciar. Apelantul a solicitat partajarea unui credit ce a fost achitat integral încă din timpul căsătoriei .Prin contractul de credit din 24.06.2011 se arată că suma de_ lei va fi folosită cu prioritate pentru acoperirea creditului anterior în valoare de 5000 EURO, adică aceiași sumă pe care apelantul o solicită a fi partajată. Solicită respingerea apelului în totalitate .Fără cheltuieli de judecată.

Instanța rămâne în pronunțare.

TRIBUNALUL

Asupra cererii de apel de față reține urmatoarele:

Prin sentința civilă nr. 1802/02.06.2014 pronuntata de Judecatoria P., s-a dispus în sensul că:

Admite in parte acțiunea civilă formulată de reclamantul parat E. S. C., cu domiciliul in Tg F., . 47, ., Jud Iasi si cu domiciliul procedural ales la Cabinet Avocat P. A., cu sediul in Iasi, . 4, . nr 5 in contradictoriu cu pârâta-reclamanta T. H. A. ,cu domiciliul in Tg F., ., ..

Admite in parte cererea reconventionala formulată de pârâta-reclamanta T. H. A. in contradictoriu cu reclamantul parat E. S. C..

Constată ca in timpul casatoriei, partile au dobandit cu o cota de contributie egala urmatoarele bunuri, valoarea totala a bunurilor supuse partajului fiind de 5100 lei:

- un laptop marca ASUS, in valoare de 1700 lei,

- imprimanta marca SAMSUNG, in valoare de 200 lei

- un TV plasma, marca LG, in valoare de 1200 lei

- doua cuptoare cu microunde, aspirator, mixer, lenjerie, vesela, robot de bucatarie, storcator de fructe, sandwich maker, in valoare de 2000 lei

Dispune sistarea starii de codevălmașie in urmatoarea modalitate:

Atribuie reclamantei –parate urmatoarele bunuri:

- un laptop marca ASUS, in valoare de 1700 lei,

- imprimanta marca SAMSUNG, in valoare de 200 lei

- un TV plasma, marca LG, in valoare de 1200 lei

- doua cuptoare cu microunde, aspirator, mixer, lenjerie, vesela, robot de bucatarie, storcator de fructe, sandwich maker, in valoare de 2000 lei.

Dispune ca parata reclamanta sa plateasca reclamantului parat pentru egalizarea loturilor suma de 2550 lei, cu titlu de sulta.

Obligă pârâta reclamanta să plătească reclamantului parat suma de 3535,48 lei reprezentând cota de 50 % din contravaloarea ratelor achitate de aceasta in perioada septembrie 2012- decembrie 2013, inclusiv, în baza contractului de credit de nevoi personale nr._/24 06 2011 încheiat cu Banca Comerciala R. S.A.

Dispune ca pe viitor părțile să suporte în cote egale contravaloarea ratelor aferente contractului de credit de nevoi personale nr._/24 06 2011 încheiat cu Banca Comerciala R. S.A., respectiv începând cu rata aferentă lunii ianuarie 2014 și până la achitarea ultimei rate conform graficului de rambursare.

Compenseaza cheltuielile de judecata facute de parti si obliga parata reclamanta sa i plateasca reclamantului parat suma de 857 lei.”

Pentru a decide astfel prima instanță a avut în vedere următoarele considerente:

« Prin cererea adresata Judecatoriei P. si inregistrata sub nr_, asa cum a fost precizata in cursul judecatii, reclamantul E. S. C. a solicitat ca in contradictoriu cu parata T. H. A. sa se dispuna partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei cu retinerea in favoarea sa a unei cote de contributie de 60 %, precum si partajarea datoriilor comune .

In motivarea cererii a aratat reclamantul ca a fost căsătorit cu parata din 21.07.2007 pana la 12.09.2012, cand a fost desfăcută prin acord casatoria prin sentinta civila nr. 2241/12.09.2012 pronunatata irevocabil de Judecatoria P..

A mai aratat reclamantul ca sunt bunuri proprii ale dansului, ce nu pot fi incluse in masa partajabila: calculator, sistem audio haine si cârti, bunuri ce parata refuza a mi le inapoia, avand in vedere ca aceste bunuri se afla in fostul domiciliu comun, motiv pentru care solicit obligarea paratei la înapoierea acestora. A mai aratat reclamantul ca in timpul căsătoriei a dobândit împreuna cu parata urmatoarele bunuri:

- un autoturism marca SKODA F. = 5.000 euro (in anul 2009, respectiv aproximativ 21.000 lei)

- un laptop marca ASUS

- imprimanta marca SAMSUNG

- un TV plasma, marca LG

- doua cuptoare cu microunde, aspirator, mixer, lenjerie, vedela, robot de bucatarie, storcator de fructe, sandwich maker

In legătură cu autoturismul, arata reclamantul ca parata, ulterior pronunțării divorțului, a vândut acest autoturism, desi era bun comun, insa nu are cunostinta la ce valoare a fost vândut, motiv pentru care solicita jumatate din valoarea primita de parata ca urmare a vanzarii autoturismului.

A mai aratat reclamantul ca in luna iunie a anului 2011 au contractat un credit de nevoi personale, in contract dansul apare ca „imprumutat" iar parata ca si „coplatitor.

Contractul a fost pentru suma de 78.288,27 lei, respectiv rata de 653 lei/luna. Din suma contractata, suma de 10.000 de euro a fost utilizata pentru deschiderea unui cabinet de medic de familie din Strunga, jud. Iasi unde parata isi desfasoara activitatea din iunie 2011. Cu toate acestea, el a fost cel care a plătit lunar ratele. De asemenea, din suma contractata a fost achitata si suma de 5.000 de euro pentru acoperirea unui credit contractat in anul 2010. Dansul a fost cel care a achitat ratele lunare pana in prezent si de aceea solicita instantei de judecata sa dispună obligarea paratei la achitarea ratelor lunare de 653 lei/luna din momentul introducerii prezentei, avand in vedere ca acest credit a fost folosit in interesul personal al paratei.

La dobandirea bunurilor comune a avut o cota ce contributie de 60%, avand in vedere ca dansul a avut un venit superior celui al paratei si mai mult, bunurile au fost achiziționate in perioada in care parata era studenta si mai apoi medic rezident, iar in perioada 2010-2011 fiind in concediu de maternitate.

A mai aratat reclamantul ca mama sa le-a imprumutatla amandoi suma de 3.000 lei necesari pentru achitarea taxei de școlarizare pentru doctoratul paratei, motiv pentru care solicita ca parata sa fie cea care sa restituie aceasta suma de bani mamei sale, motivat de faptul ca suma a fost folosita in interesul acesteia si nu in interesul familiei.

In drept s au invocat art.357 NCC, art. 979-995 NCPC.

In dovedirea cererii reclamantul a solicitat administrarea probei cu înscrisuri, interogatoriul paratei, proba testimoniala fiind audiati la cererea sa martorii B. D. si Condaragiu M..

Parata T. A. H. a formulat intampinare si cerere reconventionala solicititand ca in contradictoriu cu reclamantul parat partajarea bunurilor dobandite in timpul casatoriei cu retinerea unei cote de contributie egala la dobandirea bunurilor.

In motivarea intampinarii si a cererii reconventionale a aratat parata reclamanta ca a fost căsătorită cu reclamantul din 21.07.2007 pana in 12.09.2012 cand casatoria a fost desfăcută prin Sentinta civila nr.2241 din 12.09.2012 a Judecătoriei P.. In timpul căsătoriei au fost achiziționate o . bunuri mobile ce fac parte din masa bunurilor partajabile si care urmeaza a fi impartite.

Cu privire la bunurile indicate de către reclamant in cererea de chemare in judecata arata parata reclamanta ca in ceea ce privește obligarea sa la predarea bunurilor proprii ale reclamantului constând in calculator, sistem audio, haine si cârti, toate bunurile personale au fost ridicate de către acesta la data la care a părăsit domiciliul conjugal. Mai mult decât atat reclamantul a declarat la Politia orașului Targu F. in cadrul dosarului_/06.12.2011 ca la parasirea domiciliului comun si-a luat toate lucrurile personale, deci inclusiv si ceea ce solicita prin prezenta acțiune

Raportat la componenta masei bunurilor partajabile arata parata reclamanta ca pe langa bunurile indicate de către reclamant mai exista si un autoturism Dacia N. in valoare de aproximativ 1500 euro, care in prezent se afla in posesia reclamantului si a părinților acestuia. Pentru autoturismul in cauza ea este cea care achita impozitele in continuare desi nu are folosința acestui bun

Mai arata parata reclamanta ca recunoste existenta celorlalte bunuri indicate de către reclamant si valoarea acestora, cu precizarea ca autoturismul Skoda ramas in posesia sa si vândut nu are valoarea de 5000 euro ci 1000 lei, acesta fiind si prețul vanzarii conform Contractului de vanzare cumparare.

Laptopul marca Asus este in posesia reclamantului astfel incat solicita ca atribuirea acestuia sa se faca in natura către reclamant, la fel cum a solicit atribuirea in natura către reclamant si a imprimantei Samsung si a cadourilor de nunta, bunuri pe care se obliga sa i le predea fiind in posesia sa. (arata ca in cadrul cadourilor de nunta nu sunt 2 cuptoare cu microunde ci unul singur). Parata reclamanta a precizat ca doreste sa i fie atribuit in lotul sau doar plasma marca LG.

Cu privire la datoriile comune arata parata reclamanta ca creditul contractat in anul 2011 nu are valoarea de 78.288, 77 lei ci de 39.150 lei asa cum figureaza si in Contractul de credit. Din acest credit a fost intradevar folosita suma de 5000 euro pentru acoperirea unui alt credit de nevoi personale din 2010. Restul banilor nu au fost folosiți in scopul intretinerii familiei ci de către reclamant pentru scopuri profesionale. In mod vădit reclamantul incearca inducerea in eroare a instantei de judecata deoarece din creditul de 39.150 lei nu avea cum sa acopere o datorie de 5000 euro si sa mai faca o investitie pentru dansa de 10.000 euro. Este clar ca cele doua sume calculate in lei depasesc cu mult valoarea de 39.150 lei.

Ceea ce omite reclamantul sa precizeze este faptul ca dupa achitarea celor 5000 euro restul banilor au fost folosiți pentru interesul sau profesional, acesta s-a documentat si a călătorit (Cernăuți, Paris, Kiev, Talianki, Chișinău, Ocna Sighet, Cluj, Tacuta- V., Dealul Micha) pentru a-si scoate pe piața o carte. In anul 2011 a fost editata cartea „Elemente de arheologie funerara in spațiul carpato-danubian. Neolitic si eneolitic ". Astfel incat banii ramași din creditul contractat au fost redirectionati tocmai pentru a-si îndeplini activitatea profesionala a reclamantului.

Este adevarat ca ratele sunt achitate de către reclamant, dar asta pentru ca acesta si-a dat acordul ca banca sa se îndestuleze din salariul sau in fiecare luna. Așadar, dansa poate fi obligata la plata doar a jumatate din suma de 5000 euro, restul creditului nu poate fi retinut in sarcina sa.

Cu privire la cota de contributie arata parata reclamanta ca nu este de acord cu pretentiile reclamantului cum ca acesta ar fi contribuit majoritar la dobandirea bunurilor comune argumentand ca dansa a fost studenta o perioada apoi scurt timp am fost medic rezident, iar in 2010-2011 nu a muncit fiind in concediu de maternitate.

Afirmațiile reclamantului sunt vagi si nu concorda cu adevarul. S au căsătorit in luna iulie a anului 2007 cand intradevar aveau calitatea de studenta insa la scurt timp, adica in anul 2008 a devenit medic rezident. Deci din anul 2008 a inceput sa aiba venituri in cadrul familiei. Mai mult in anul 2007 reclamantul muncea in Barlad si se intretinea din salariul sau plătind si o chirie astfel incat toti banii se consumau pe necesitati curente. Din anul 2008 s au mutat in Targu F. la părinții sai ea avand deja o slujba, iar reclamantul fiind angajat in invatamant tot in Targu F..

Nu a avut concediu de maternitate in perioada 2010-2011, ci doar 6 luni- perioada in care a fost plătită cu 1049 lei, suma ce constituie venit in cadrul familiei. Dupa 6 luni de concediu s a intors la munca.

Din actele atașate rezulta ca dansa intre anii 2008-2012 a avut venituri suficient de mari, uneori chiar peste veniturile reclamantului.

Conform declarațiilor fiscale veniturile sale au fost urmatoarele: 2008- 11.425 lei; 2009- 17.983 lei; 2010- 13.563 lei; 2011- 5965 lei plus 6 luni concediu maternitate a cate 1049 lei, un total de 12.259 lei si anul 2012- 45.912 lei. Ori in condițiile de fata cota de contributie a reclamantului nu poate fi majorata in raport de cota dansei .

In drept: art. 200 si urmat. Cod proc civ.

In dovedirea cererii reconventionale parata reclamanta a solicitat administrarea probei cu inscrisuri si proba testimoniala fiind audiati la cererea sa martorii: C. A. G. si S. C.

La termenul de judecata in din data de 6 01 2014 instanta a admis exceptia lipsei calitatii procesuale active a reclamantului parat in ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea paratei reclamante la restituirea catre mama reclamantului parat a sumei de 3000 lei, avand in vedere ca as cum rezulta din motivarea acestui capat de cerere, mama reclamantului a imprumutat aceasta suma de bani si nu reclamantul astfel incat acesta nu are calitate procesula pentru a solicita restituirea sumei de bani imprumutata de mama sa.

Din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:

Părțile din cauza de față au fost căsătorite din 21.07.2007 pana la 12.09.2012, cand a fost desfăcută prin acord casatoria prin sentinta civila nr. 2241/12.09.2012 pronunatata irevocabil de Judecatoria P. .

În timpul căsătoriei părțile au dobândit următoarele bunuri comune:

- un laptop marca ASUS, in valoare de 1700 lei,

- imprimanta marca SAMSUNG, in valoare de 200 lei

- un TV plasma, marca LG, in valoare de 1200 lei

- doua cuptoare cu microunde, aspirator, mixer, lenjerie, vesela, robot de bucatarie, storcator de fructe, sandwich maker, in valoare de 2000 lei

Nu rezultă în cauză ca părțile să fi dobândit și alte bunuri comune.

In ceea ce priveste compunerea masei de impartit si valoarea acestor bunuri a fost retinuta de instanta pe baza declaratiilor partilor.

In ceea ce priveste autoturismul marca Skoda F. indicat de parti ca fiind bun comun, retine instanta ca partile nu au depus vreun incris din care sa rezulte calitatea de bun comun al autoturismului, mai mult din cuprinsul contractului de vanzare cumparare aflat la fia 121 dosar, rezultand ca autoturismul a apartinut Cabinetului Medical Individual E. T. H. A.

De asemenea retine instanta ca parata reclamanta a aratat ca din masa bunurilor de impartit face parte si un autoturism Dacia N. in valoare de aproximativ 1500 euro, fara insa sa depuna la dosar vreun inscris din care sa rezulte calitatea de bun comun si valoarea acestuia .

Mai mult martorul G. M. a precizat in fata instantei ca a cumparat de la parti un autoturism Dacia N. cu suma de 5000 lei, astfel incat chiar daca partile ar fi facut dovada calitatii de bun comun al autoturismului, acesta nu mai face parte in prezent din masa de impartit

Valoarea totala a masei bunurilor comune dobândite de părți în timpul căsătoriei, în aceste condiții, este de 5100 lei.

În ceea ce privește cota de contribuție a părților la dobândirea bunului comun-construcție ce formează masa bunurilor comune a părților, instanța, reține că acestea au avut o contribuție egală.

Reclamantul parat a sustinut ca a avut o cota de contributie majorata la dobandirea bunurilor avand in vedere ca dansul a avut un venit superior celui al paratei si mai mult, bunurile au fost achiziționate in perioada in care parata era studenta si mai apoi medic rezident, iar in perioada 2010-2011 fiind in concediu de maternitate, insa retine instanta din probele administrate in cauza ca nu rezulta ca reclamantul parat este indreptatit la o cota majorata in conditiile in care si parata reclamanta a realizat venituri , conform declarațiilor fiscale veniturile acesteia fiind urmatoarele: 2008- 11.425 lei; 2009- 17.983 lei; 2010- 13.563 lei; 2011- 5965 lei plus 6 luni concediu maternitate a cate 1049 lei, un total de 12.259 lei si anul 2012- 45.912 lei.

Potrivit disp. art. 355, alin. 1 NCC la încetarea comunității, aceasta se lichidează prin hotărâre judecătorească sau act autentic notarial.

În raport de cele expuse instanța constatând întemeiate in parte cererile de partajare a masei bunurilor comune promovate de părți, urmează a le admite in parte, a constata că părțile au dobândit în timpul căsătoriei, bunurile specificate mai sus, cu valorile respective.

Se va constata că la dobândirea bunurilor comune părtile au avut o cota de contributie egala.

D. fiind că potrivit disp. art. 1143, alin. 1 NCC, ce sunt de aplicare generală nimeni nu poate fi obligat a rămâne în indiviziune, moștenitorul putând cere oricând ieșirea din indiviziune, chiar și atunci când există convenții sau clauze testamentare care prevăd altfel, instanța va dispune lichidarea comunității de bunuri a părților în conformitate cu prevederile art. 676 NCC, art. 983, 987 NCPC, prin atribuirea bunurilor paratei reclamante, cea care de la data separatiei partilor s-a folosit de aceste bunuri ce se afla in apartamentul in care locuieste.

Inegalitatea valorică a loturilor urmează a fi compensată, conform art. 676, alin. 2, lit. a NCC, art. 983 NCPC, prin obligarea paratei reclamante la plata către reclamantul-pârât a sultei corespunzătoare cotei sale de contribuție.

In ceea ce priveste cererea reclamantului parat de obligare a paratei reclamante la restituirea bunurilor personale, retine instanta ca aceasta este neintemeiata, in conditiile in care reclamantul parat nu a probat existenta acestor bunuri si faptul ca parata reclamanta refuza sa i le restituie

Cu privire la cererea de partajare a datoriilor comune, instanta retine urmatoarele:

În timpul căsătoriei părțile au dobândit, cu o cotă egală de contribuție, un împrumut în sumă de_ lei ( suma de restituit conform graficului de rambursare fiind de_,4 lei) pe o perioadă de creditare de 86 de luni potrivit contractului de credit de nevoi personale nr._/24 06 2011 încheiat cu Banca Comerciala R. S.A., împrumut din care reclamantul-pârât a achitat, până în luna decembrie 2013, inclusiv, din veniturile sale exclusive .

Caracterul de datorie comună a împrumutului contractat prin contractul de nevoi personale nr._/24 06 2011 încheiat cu Banca Comerciala R. S.A. rezultă, în raport de disp. art. 32, lit. b c.fam, din faptul că acesta a fost contractat în timpul căsătoriei părților, coroborat cu răspunsul pârâtei la interogatoriu prin care acesta recunoaște faptul că au contractata împreună împrumutul și au folosit împreună suma de bani împrumutată.

Instanța a reținut faptul că reclamantul a achitat din veniturile sale de la data divortului, respectiv 12 09 2012 până în luna decembrie 2013, inclusiv suma de 7070,96 lei din valoarea împrumutului din cuprinsul inscrisurilor depuse de acesta la dosar, respectiv extrase de cont, filele 214-224

Cu privire la sumele platite de reclamantul parata dupa data desfacerii casatoriei prin divort retine instanta ca acesta are un drept de creanta impotriva paratei reclamante pentru suma de 3535,48 lei reprezentând cota de 50 % din contravaloarea ratelor achitate de aceasta până în luna decembrie 2013

De asemenea în condițiile în care împrumutul respectiv constituie o datorie comună a părților se impune ca pe viitor acestea să suporte în comun, în cote egale ratele aferente acestui credit, până la achitarea ultimei rate conform graficului de rambursare.

În raport de cele expuse instanța constatând întemeiate, în parte, cererile promovate de reclamantul parat si parata reclamanta, urmează a le admite in parte, a constata că reclamanttul parat are împotriva pârâtei reclamante un drept de creanță în sumă de 3535,48 lei reprezentând cota de 50 % din contravaloarea ratelor achitate de aceasta până în luna decembrie 2013, inclusiv, în baza contractului de credit de nevoi personale nr._/24 06 2011 încheiat cu Banca Comerciala R. S.A., și a dispune realizarea acestui drept prin obligarea pârâtei reclamante să-i plătească suma respectivă.

De asemenea se va dispune partajarea părții de împrumut rămase neachitate prin obligarea ca pe viitor părțile să suporte în cote egale contravaloarea ratelor aferente contractului de credit de nevoi personale nr._/24 06 2011 încheiat cu Banca Comerciala R. S.A.,., respectiv începând cu rata aferentă lunii ianuairie 2014 și până la achitarea ultimei rate conform graficului de rambursare.

Văzând și disp. art. 453 cod proc civ.”

Împotriva acestei sentințe a declarat apel reclamantul E. S. C. criticând sentința pentru următoarele motive:

Creditul contractat în anul 2011 se impune a fi preluat de pârâtă avându-se în vedere faptul că doar aceasta a beneficiat de suma de bani împrumutată, cu banii obținuți din împrumut fiind achitat un credit anterior, iar diferența fiind utilizată pentru achiziționarea cabinetului pentru medicină de familie din Strunga, unde profesa fosta soție, aspect care poate fi probat cu martori. Banii nu au fost utilizați în interesul personal al apelantului câtă vreme evenimentele la care a participat acesta au avut loc fie anterior contractării creditului (deplasarea în Franța), fie ulterior acestui moment (deplasarea în Ucraina).

De asemenea, cu toate că apelantul a achitat în toată această perioadă ratele aferente acestui credit, instanța nu a observat perioada 2011-2012 de la separația în fapt până la divorț, astfel că nu a dispus cu privire la sumele plătite în această perioadă.

Autoturismul Skoda se impunea a fi partajat la valoarea sa achiziție, de 5000 euro, fiind vândut doar de fosta soție cu suma derizorie de 1000 lei.

În plus, solicită a-i fi restituite bunurile personale, pentru care nu a știut că trebuie să facă un inventar, acestea fiind precizate în plângerea pe care a depus-o la Poliție.

Și suma de 5000 euro (20.000 lei) se impune a fi partajată, fiind contractată în anul 2010 și investită în recondiționarea apartamentului în care părțile domiciliau la acel moment.

Solicită, de asemenea, recalcularea cheltuielilor de judecată deoarece instanța nu a luat în calcul toate sumele cheltuite de reclamant.

Solicită, în consecință, admiterea apelului.

Intimata T. H. A. a formulat întâmpinare, solicitând respingerea apelului. Arată aceasta că în mod corect instanța nu a reținut perioada 2011-2012 câtă vreme părțile erau încă căsătorite, datoriile fiind comune, neinteresând situația de fapt a părților, datoria comună urmând a fi achitată proporțional abia după data divorțului, banii împrumutați fiind folosiți pentru restituirea unui împrumut contractat anterior, iar restul pentru nevoi personale, neexistând nici o dovadă a plății cabinetului medical, banii fiind folosiți de fapt pentru apelant în interes personal.

Cu privire la autoturism arată intimata faptul nu s-a făcut dovada caracterului de bun comun, în privința bunurilor personale reclamantul nu a înțeles să le precizeze în concret și să facă dovada existenței lor, cererea de partajare a sumei de 20.000 lei fiind inadmisibilă în apel, fiind o cerere nouă, cheltuielile de judecată fiind corect compensate.

În apel s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrările dosarului prin prisma motivelor de apel invocate și raportat la dispozițiile legale incidente în cauză, Tribunalul constată că apelul este / întemeiat, astfel că îl va admite în limitele și pentru considerentele ce succed:

Prin răspunsul la întrebarea nr. 11 din interogatoriul (fila 180 dosar fond) formulat de reclamantul E. S. C., pârâta T. H. A. a recunoscut calitatea de bun comun a autoturismului marca Skoda precizând și faptul că acesta a fost vândut de ea cu suma de 1000 lei întrucât avea motorul gripat. Apelantul a solicitat ca valoarea care urmează să fie partajată să fie de 5000 euro, cât s-a plătit la achiziționarea bunului, însă în lipsa oricăror probe cu privire la valoarea reală a bunului la data vânzării acestuia - reclamantul nemaiinsistând în proba cu expertiza de evaluare auto la prima instanță – Tribunalul va constata ca suma de 1.000 lei reprezentand pretul de vanzare al autoturismului marca Skoda dobandit de parti in timpul casatoriei reprezinta bun comun, cu consecința creșterii corespunzătoare a valorii masei de împărțit la suma de 6.100 lei și obligării paratei – reclamante T. H. A. sa plateasca reclamantului-parat E. S. C. pentru egalizarea loturilor suma de 3.050 lei cu titlu de sulta.

În ceea ce privește creditul cu privire la care se solicită partajarea, Tribunalul a reținut faptul că această sumă de bani a fost utilizată pentru acoperirea unui credit anterior, contractat în anul 2010, diferența fiind utilizată de părți. Apelantul a susținut că banii au fost folosiți pentru plata cabinetului medical, susținere neprobată însă cu martori, așa cum a invocat prin motivele de apel, nedovedită nici de celelalte probe, contrazisă chiar de cronologia faptelor, neputând fi achitat cu banii din creditul contractat la data de 21.06.2011(f. 16 și următ fond) cabinetul medical autorizat să funcționeze începând cu data de 07.06.2011 (cu atestă mențiunile din declarația de la fila 122 dosar fond).

Prin urmare, corect a dispus prima instanță în privința acestui credit, soluția fiind una corectă și din prisma sumelor care au fost achitate în perioada noiembrie 2011, data separației în fapt, până în luna 09.2012, data divorțului, câtă vreme în această perioadă părțile erau încă căsătorite, aplicabil fiind regimul comunității de bunuri, datoriile fiind suportate de soți tot în comun, indiferent cum au fost acestea achitate, aspect avut în vedere la stabilirea cotei de contribuție.

În cauză prima instanță a stabilit cote egale de contribuție, care nu au fost contestate de părți, cota de contribuție fiind stabilită per ansamblu, cu luarea în considerare a veniturilor fiecăruia. Firește că la stabilirea acestei cote trebuie luată în considerare și contribuția la creșterea și educarea copilului, a ajutorului primit de foștii soți de la părinții intimatei, aceștia locuind într-un apartament ce le-a fost pus la dispoziție de părinții intimatei, aspect de natură a permite foștilor soți, implicit, să facă anumite economii, motiv pentru care Tribunalul apreciază că nu poate fi reținută obligația intimatei de a achita parte din aceste sume plătite de apelant câtă vreme reprezintă datorii care au fost achitate în timpul căsătoriei, avute în vedere în ansamblul bunurilor și sarcinilor căsătoriei.

Cu privire la cererea de restituire a bunurilor personale apelantul nu a administrat probe, prin urmare cererea sa a fost corect respinsă de prima instanță, soluția urmând a fi păstrată de instanța de apel.

Creditul de 5000 euro (20.000 lei) contractat de părți și investit în renovarea apartamentului părinților intimatei nu poate fi partajat, acesta fiind contractat în comun de ambele părți și care a fost achitat tot în comun de părți în timpul căsătoriei, la data contractării celuilalt credit. Prin urmare, nu se poate dispune în sensul solicitat de apelant, iar reclamantul putea eventual solicita constatarea unui drept de creanță în contradictoriu și cu părinții intimatei, cerere care nu a fost făcută.

În ceea ce privește cheltuielile de judecată, motivul de apel invocat este întemeiat. Tribunalul a reținut faptul că reclamantul a efectuat cheltuieli la prima instanță de 4033,8 lei (3033,8 lei taxa judiciară de timbru și 1000 lei onorariu avocat), iar pârâta a avut cheltuieli de 1206 lei (1000 lei onorariu avocat și 206 lei taxa judiciară de timbru), deci în total părțile au efectuat cheltuieli de 5.239,8 lei, corespunzător corei de 50% fiind suma de 2619,9 lei.

Urmare acestor calcule, în urma compensării cheltuielilor de judecată suportate de părți în fața primei instanțe, Tribunalul va obliga parata – reclamanta T. H. A. sa plateasca reclamantului-parat E. S. C. suma de 1413,9 lei cheltuieli de judecată la prima instanță.

De asemenea, în temeiul dispozițiilor art. 453 cod procedură civilă, având în vedere că în fața instanței de apel au fost probate doar cheltuielile constând în taxa de timbru de 630,9 lei, Tribunalul va obliga intimata T. H. A. sa plateasca apelantului E. S. C. suma de 315,5 lei cheltuieli de judecată în apel.

Pentru aceste considerente Tribunalul, în temeiul disp. art. 480 cod procedură civilă, va admite apelul declarat de reclamantul – parat E. S.-C. impotriva sentintei civile nr. 1802/02.06.2014 pronuntata de Judecatoria P., pe care o schimba in parte, in sensul celor din dispozitivul prezentei decizii.

Pentru aceste motive

În numele legii

Decide:

Admite apelul declarat de reclamantul – parat E. S.-C. impotriva sentintei civile nr. 1802/02.06.2014 pronuntata de Judecatoria P., pe care o schimba in parte, in sensul ca:

Constata ca suma de 1.000 lei reprezentand pretul de vanzare al autoturismului marca Skoda dobandit de parti in timpul casatoriei reprezinta bun comun.

Constata ca valoarea totala a bunurilor comune dobandite de parti in timpul casatoriei este de 6.100 lei.

Obliga parata – reclamanta T. H. A. sa plateasca reclamantului-parat E. S. C. pentru egalizarea loturilor suma de 3.050 lei cu titlu de sulta.

Compenseaza cheltuielile de judecată suportate de părți în fața primei instanțe și obligă parata – reclamanta T. H. A. sa plateasca reclamantului-parat E. S. C. suma de 1413,9 lei cheltuieli de judecată.

Păstrează celelalte dispoziții ale sentinței, care nu contravin prezentei decizii.

Obligă intimata T. H. A. sa plateasca apelantului E. S. C. suma de 315,5 lei cheltuieli de judecată în apel.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică azi, 12.03.2015.

Președinte, Judecător, Grefier,

M.M. D.T.A.M. M.G.

Red./Tehnored. M.M.

4 ex/04.05.2015

Jud. fond C. C.

Părțile dosarul