Evaluare bun imobil. Bun accesoriu imobilului

In situatia in care bunul imobil supus partajului a fost evaluat de catre un expert tehnic in constructii iar din continutul raportului de expertiza reiese ca acest imobil are montata instalatie de incalzire pe orizontala racordata la centrala termica individuala ar fi injust ca in masa de impartit, centrala termica sa fie inclusa ca bun individual.

Este evident ca expertul care a stabilit valoarea de circulatie a imobilului a avut in vedere si aceasta centrala termica.

Daca ar fi inclusa centrala termica in masa de impartit ca bun individual valoarea masei de impartit ar fi marita in mod fictiv intrucat valoarea centralei este inclusa deja in valoarea bunului imobil aflat in litigiu.

 

 

 

C.A. Alba Iulia, decizia nr.83 din 21 septembrie 2009