Dreptul de abitatie in lumina noilor reglementari locative

Desi noile acte normative nu au avut in vedere in mod special dreptul de abitatie al sotului supravietuitor, se impun a fi facute cateva precizari diferentiat, dupa cum casa de locuit face parte din masa succesorala sau a fost folosita in temeiul unui contract de inchiriere.

In acest din urma caz, sotul supravietuitor va avea un drept de folosinta locativa numai daca ambii soti au avut calitatea de chiriasi.

Potrivit art.27 li.a) din Legea nr.114/1996 a locuintei, republicata si modificata, daca sotul decedat a avut calitatea de titular al contractului de inchiriere, sotul supravietuitor va putea invoca continuarea raporturilor de inchieriere.

Atunci cand locuinta a fost proprietatea exclusiva sau comuna a defuntului, sotul supravietuitor va folosi imobilul in temeiul dreptului sau de abitatie consacrat de prevederile Legii nr.319/1944.