Criteriul afectatiunii. Aparenta de bun propriu.

Text extras din: Sentinta civila nr. 47/2010 - (Bistrita-Nasaud). 

Desi prin procurarea prin intermediul cabinetului pârâtei se creeaza aparenta unor bunuri necesare desfasurarii profesiei sale, supuse obiectiv reglementarii din articolul 31 lit. c Codul familiei, în realitate, sotul dobânditor nu le-a destinat subiectiv, în concret si efectiv acestui scop, ci le-a atribuit folosintei comune si gospodariei casnice.

Trib. Bistrita-Nasaud, sect. civ., dec. nr. 47/A/14 mai 2009. Prin sentinta civila nr. 2608/2008 pronuntata de Judecatoria Bistrita în dosar nr. 5373/190/2006 s-a admis în parte actiunea civila formulata de reclamatul B.A. împotriva pârâtei B.V.

S-a admis în parte cererea reconventionala formulata de pârâta B.V. împotriva reclamantului B.A.. S-a constatat ca partile au dobândit împreuna, în timpul casatoriei, prin contributia de 47 % a reclamantului si 53 % a pârâtei, urmatoarele bunuri imobile: - apartamentul nr. 3, compus din 3 camere, o bucatarie, o camara de alimente, o baie, un antreu, un WC, doua balcoane, situate în B., A. S., nr. 3, sc. A, etaj I, înscris în CF nr. 5496/3 Bistrita, nr. top. 7915/1/a/3 în valoare de 109.985 lei, cu îmbunatatiri constând în manopera pardoseli parchet, manopera usi furniruite, placaj de faianta, pardoseli din gresie si fereastra din PVC cu geam termopan, în valoare de 5.352 lei; - terenul intravilan în suprafata de 1082 mp situat în intravilanul mun. Bistrita, înscris în CF nr. 9389 Bistrita, nr. top. 5553/2/2 în valoare de 161.024 lei; - casa de locuit în regim de înaltime D+P+1E, compusa din: - la demisol: 3 beciuri, casa scarii; - la parter: camera de zi, bucatarie, vestibul, hol, WC de serviciu si garaj, în faza de finisaj interior si exterior, în valoare de 241.311 lei; mobile: - TV Panasonic - 300 lei, combina frigorifica Bosch - 700 lei, masina de spalat Bosch - 450 lei, dormitor lemn masiv - 1200 lei, mobila bucatarie - 300 lei, canapea cu doua fotolii - 1000 lei, parchet stratificat (23,438 mp) - 2577 lei, cada hidromasaj - 720 lei, 4 usi interioare cu tocuri - 1280 lei; TV LG color - 350 lei, biblioteca - 1450 lei si aragaz 4 ochiuri - cuptor Whirpool - 350 lei; foto clasic Zenit - 200 lei si camera digitala - 2500 lei.

S-a respins cererea reclamantului de includere a autoturismului marca Opel Astra si a obiectelor sanitare (2 vase WC, 2 lavoare baie) în masa de împartit, ca nefondata.

S-a respins cererea pârâtei de excludere din masa de împartit a bunurilor canapea cu doua fotolii, biblioteca, aragaz cu 4 ochiuri, televizor LG si centrala termica, ca nefondata. S-a dispus partajarea bunurilor comune prin formare de loturi în natura, dupa cum urmeaza: Lotul nr. 1, atribuit reclamantului, compus din urmatoarele bunuri în valoare totala de 408.892 lei: terenul intravilan în suprafata de 1082 mp situat în intravilanul mun. Bistrita, înscris în CF nr. 9389 Bistrita, nr. top. 5553/2/2 în valoare de 161.024 lei; - casa de locuit în regim de înaltime D+P+1E, compusa din: - la demisol: 3 beciuri, casa scarii; - la parter: camera de zi, bucatarie, vestibul, hol, WC de serviciu si garaj, în faza de finisaj interior si exterior, în valoare de 241.311 lei, camera digitala, în valoare de 2.500 lei, aparat foto Zenit, în valoare de 200 lei, 4 usi interioare cu tocuri, în valoare de 1280 lei si 23,43 mp parchet stratificat cires, în valoare de 2.577 lei. Lotul nr. 2, atribuit pârâtei, compus din urmatoarele bunuri în valoare totala de 122.157 lei: apartamentul nr. 3, compus din 3 camere, o bucatarie, o camara de alimente, o baie, un antreu, un WC, doua balcoane, situate în Bistrita, Aleea Spatarului, nr. 3, sc. A, etaj I, înscris în CF nr. 5496/3 Bistrita, nr. top. 7915/1/a/3 în valoare de 109.985 lei, cu îmbunatatiri constând în manopera pardoseli parchet, manopera usi furniruite, placaj de faianta, pardoseli din gresie si fereastra din PVC cu geam termopan, în valoare de 5.352 lei, TV Panasonic - 300 lei, combina frigorifica Bosch - 700 lei, masina de spalat Bosch - 450 lei, dormitor lemn masiv - 1200 lei, mobila bucatarie - 300 lei, canapea cu doua fotolii - 1000 lei, cada hidromasaj - 720 lei, TV LG color - 350 lei, biblioteca - 1450 lei si aragaz 4 ochiuri, cuptor Whirpool - 350 lei. A fost obligat reclamantul sa plateasca pârâtei, cu titlu de sulta compensatoare, suma de 159.298,97 lei.

S-a dispus înscrierea în CF a dreptului de proprietate dobândit de reclamant asupra imobilelor teren si casa de locuit si de catre pârâta asupra imobilului apartament, bunuri mai sus identificate, cu titlu de partaj.

S-au compensat integral cheltuielile de judecata efectuate de parti.

Împotriva sentintei expuse a declarat apel, în termen legal, reclamantul B.A., solicitând admiterea acestuia, schimbarea în parte a hotarârii în sensul de a se retine o cota de contributie egala la dobândirea bunurilor comune; de a se include în masa partajabila autoturismul Opel Astra, înmatriculat în Republica Moldova sub nr. CHAM 396, în valoare de 10.000 lei; de a se include în masa cele doua imobile la valoarea lor actuala de circulatie sau contravaloarea acestora obtinuta din vânzarea imobilelor în conditiile prevazute de art. 67311 Cod procedura civila, prin executor judecatoresc; sa se dispuna partajarea sumei rezultate din vânzarea celor doua imobile în parti egale sau sa se dispuna atribuirea ambelor imobile pârâtei, cu obligarea acesteia la plata sultei cuvenite reclamantului; sa se admita, cel putin în parte, cererea de obligare a pârâtei la plata cheltuielilor de judecata suportate de reclamant la fond, în suma totala de 2560 lei.

Împotriva aceleiasi sentinte a declarat apel, în termen legal, si pârâta B.V., solicitând admiterea acestuia, schimbarea în parte a sentintei în sensul retinerii în favoarea ei a unei cote de contributie de 80 %; al excluderii din masa a bunurilor mobile achizitionate de Cabinetul medical B.V.; al alcatuirii unor noi loturi prin includerea în partea sa a casei si a terenului, iar în partea reclamantului a apartamentului, împreuna cu cada de hidromasaj. În subsidiar, daca se va trece peste aceste cereri, s-a solicitat sa se revizuiasca sulta ce i se cuvine întrucât a fost calculata gresit la fond. În timpul derularii apelului, reclamantul a renuntat la pretentia vizând includerea în masa a autoturismului Opel Astra (f. 31).

Acte de dispozitie a manifestat si pârâta la termenele de judecata din 20 noiembrie 2008 si 5 februarie 2009 (f. 14, 31), când a aratat ca renunta la petitele apelului cu obiect partaj si calculul sultei. Totodata, prin scriptul de la fila 20, secunda a învederat ca din eroare în motivarea apelului a mentionat ca materialele achizitionate de ea s-au consumat si la casa, în realitate folosindu-se pentru amenajarea apartamentului.

În situatia data urmeaza sa se decida în calea de atac asupra restului cererilor, ocazie cu care se fac consideratiile urmatoare.

I. Pentru verificarea cotelor de contributie, în apel s-a dispus ca partile sa faca dovada veniturilor nete realizate în perioada casatoriei, de vreme ce din înscrisurile de la fond nu se puteau deduce cu exactitate si nu se putea exercita adecvat controlul judecatoresc al sentintei, declansat în aceasta directie prin ambele apeluri.

 Carnetele de munca prezentate de fiecare dintre ei si ordinele de plata exhibate de pârâta nu reflecta în mod fidel acest câstig din munca, singurul criteriu aplicabil în speta întrucât în calea de atac nici una dintre parti nu a mai tinut sa invoce ca la agonisirea valorilor patrimoniale au contribuit cu sume de bani provenite din alte surse.

Din certificatele eliberate de unitatile medicale în care reclamantul si-a desfasurat activitatea de medic (f. 188, 192-195), începând cu luna august 1993 si pâna la sfârsitul anului 2004, rezulta ca acesta a realizat venituri salariale într-un cuantum total de 6.328,24 lei moldovenesti si 67.873,59 lei RON, în moneda nationala. La obtinerea acestui rezultat s-au avut în vedere: - sumele de 402,50, 3163,73, 2762,01 - lei moldovenesti, realizate în intervalul august 1993 - septembrie 1995; - sumele de 471.957, 2.449.538, 7.985.178, 15.426.983, 28.308.606 - lei ROL, în total 54.642.262 lei ROL (5464 lei RON), aferente perioadei octombrie 1995 - decembrie 1999; - si cele de 5670,55, 8735,64, 11.981,82, 15.296,90, 20.724,68 lei RON, în total 62.409,59 lei RON, în perioada ianuarie 2000 - decembrie 2004. La rândul ei, pârâta a obtinut sumele nete de mai jos, stabilite prin luarea în considerare a probelor scrise de la filele 39-43, 71-73, 190, constând, de asemenea, în adeverinte emise de unitati sanitare unde a functionat în calitate de medic, precum si în raportul de inspectie al organelor fiscale efectuat dupa ce a profesat în sistem privat: - 137,84, 1670,48, 1987,81 - lei moldovenesti, în total 3796,13, în perioada august 1993 - septembrie 1995; - 480.819, 5.428.293, 11.777.963, 16.833.102, 20.690.058 - lei ROL, în total 55.210.235 lei ROL (5.521 lei RON), în perioada octombrie 1995 - octombrie 1999; - 12.155, 7.573, 5149, 2363, 3494 - lei RON, total 30.733 lei RON, din ianuarie 2000 pâna în decembrie 2004. Prin însumarea câstigurilor exprimate în moneda nationala se obtine un venit al pârâtei de 36.254 lei RON.

Din compararea veniturilor fostilor soti, concluziile sigure ce se pot deduce sunt ca reclamantul a agonisit prin munca venituri superioare fata de pârâta si ca cele ilustrate de aceasta prin motivele apelului nu sunt cele reale.

Se observa în acelasi timp ca secunda, prin calcul prezentat la fila 181, implicit confirma socotelile tribunalului si contrazice propriile date notate în memoriul din calea de atac. În contextul fixarii întinderii masei bunurilor de partajat si al contributiei partilor la obtinerea lor se impune în continuare abordarea chestiunilor ridicate prin apelul pârâtei.

Într-adevar, bunurile mobile - televizor LG, biblioteca, aragaz si centrala termica s-au cumparat în felul indicat de aceasta. Faptul nu atrage automat calificarea lor ca bunuri proprii, ci se apreciaza ca un aport în plus la masa comuna, sens în care se îmbratiseaza argumentarea primei instante bazata pe criteriul de determinare a calitatii lor, adica cel al afectatiunii.

Desi prin procurarea prin intermediul cabinetului pârâtei se creeaza aparenta unor bunuri necesare desfasurarii profesiei sale, supuse obiectiv reglementarii din articolul 31 lit. c Codul familiei, în realitate, sotul dobânditor nu le-a destinat subiectiv, în concret si efectiv acestui scop, ci le-a atribuit folosintei comune si gospodariei casnice.

De remarcat este ca s-au identificat în apartamentul din Bistrita, str. S., nr. 3, sc. A, ap. 3, ce constituia domiciliul ambelor parti, precum si ca în certificatul de garantie al centralei termice (f. 51 dosar fond) se înscrie ca utilizator este B. A., cu adresa de mai sus, împrejurare ce nu lasa loc vreunui dubiu în privinta intentiei de depasire a destinatiei de îndeplinire a activitatii profesionale a pârâtei. Valoarea lor este de 5350 lei. S-a stabilit astfel prin expertiza întocmita de G. I. (f. 250 si urmatoarele - televizor 350 lei, aragaz 350 lei, biblioteca 1450 lei) si prin lucrarea lui M. V. (f. 132 - 3200 lei pentru centrala prin metoda atribuirii unui spor de valoare apartamentului determinat de aceasta dotare).

Apoi, reclamantul nu a contestat ca efortul financiar de îmbunatatire a apartamentului, de 5352 lei, a fost depus exclusiv de catre reclamanta. Cele doua considerente atrag o contributie baneasca proprie a pârâtei cu 10.702 lei mai mare decât a fostului sau sot.

Cu toate acestea nu justifica o cota mai mare decât a reclamantului. Prin deducerea acestei sume din veniturile reclamantului, cu care se hotaraste ca acesta nu a contribuit la întregirea activului patrimonial, tot nu se produce un dezechilibru la contributie în defavoarea reclamantului si, corelativ, nu sporeste partea pârâtei.

Între ei se mentine si asa o diferenta de efort financiar de 20.917 lei RON, ce profita reclamantului. Acesta din urma pretinde însa o contributie egala, caz în care instanta este tinuta sa respecte dispozitia partii asupra drepturilor deduse judecatii.

În dezlegarea problemei analizate trebuie sa se mentioneze ca prezumtia potrivit careia fiecare sot a participat la agonisire, la îndeplinirea tuturor sarcinilor si datoriilor casatoriei cu veniturile banesti pe care le-a realizat, cu exceptia de mai sus, nu s-a înlaturat probator.

Toate celelalte circumstante în fundamentarea unei contributii mai mari a pârâtei, asa cum sunt descrise la fond prin întâmpinare si cerere reconventionala (f. 20-23), în apel la filele 34-35, 181, au ramas la stadiul unor simple afirmatii. În cauza nu s-au produs dovezi în legatura cu aspectele semnalate, de natura a rasturna regula prezumata.

II. Critica vizând partajul nu este fondata.

Prin actiunea introductiva, reclamantul a pretins sa se includa în lotul sau terenul si casa în rosu. Pozitia si-a mentinut-o pe întreg parcursul cercetarii judecatoresti în prima instanta, reiterându-o prin concluzii scrise (filele 276-277). Judecatoria a urmat regulile cuprinse în capitolul privind procedura împartelii judiciare din Codul de procedura civila. În acest cadru a observat cererea copartajului reclamant de acordare în întregime a celor doua bunuri, dar si a pârâtei, de împarteala în doua unitati locative, drept pentru care, vazând ca nu este data ipoteza articolului 67311 alin. 1, unde se arata ca "în cazul în care nici unul dintre coproprietari nu cere atribuirea bunului ...... instanta va dispune vânzarea bunului ...... prin buna învoiala ori de catre executorul judecatoresc", a procedat la alcatuirea loturilor dupa criteriile art. 6739 si a satisfacut cererea reclamantului.

Schimbarea opticii în calea de atac, pentru consideratiile din motive, semnifica numai o inconsecventa a reclamantului în propria apreciere a justetei împartelii si prin sine nu atrage modificarea dorita.

Capacitatea partii de a primi la partaj anumite bunuri trebuie evaluata în chiar momentul formularii cererii de atribuire.

Dupa ce i s-a dat eficienta cererii, o revocare a ei nu poate avea loc decât pentru o eroare de fapt sau, exceptional, pentru motive obiective deosebit de serioase care au intervenit în viata concret particulara a partilor ulterior pronuntarii sentintei.

Ori elementele si factorii actuali - cu influenta generala în derularea oricaror relatii patrimoniale nu pot capata asemenea atribute. În acelasi timp, apelantul se declara nemultumit de evaluarea imobilelor în prima etapa procesuala.

Din verificarea cursului procesului se retine ca expertizele efectuate nu au fost contestate. Din contra, toate valorile fixate prin probele de specialitate au fost însusite, facându-se trimitere la ele la finalul cauzei, prin concluzii scrise (f. 276). Nici în apel nu a înteles sa-si completeze probatoriul în acest sens. A persistat în conceptia ca vânzarea la licitatia ar asigura o reala îndestulare a partilor (f. 31), dar reconsiderarea manierei de partaj nu va fi adoptata în ideea de mai sus.

III. În prim ciclu, codevalmasii au avansat cheltuieli de judecata (taxe judiciare de timbru, timbru judiciar, onorarii avocatiale, onorarii de expert) de: 2567,9 lei reclamantul (f. 3, 4, 84, 111, 273, 274, 278, 279), 2100,8 lei pârâta (f. 9, 105, 106, 261, 262). La partaj, partile au dubla calitate de debitor si creditor, amândurora le profita operatiunea si fiecare trebuie sa suporte cheltuielile corespunzator partii cuvenite.

Compensarea lor se va face pâna la concurenta sumei mai mici. O diferenta de 500 lei se va acorda reclamantului întrucât în apel i s-a revizuit cota, iar pârâta nejustificat a contestat-o. Pentru cele ce preced, apelul pârâtei se va respinge ca neîntemeiat, pe când cel al reclamantului se va admite în limitele trasate, asa încât se vor stabili cote egale de contributie, se va reduce sulta datorata pârâtei la 143.367,5 lei si i se vor acorda reclamantului cheltuieli de judecata partiale de 500 lei. În apel, în baza art. 274 Cod procedura civila, reclamantul obtine, de asemenea, cheltuieli partiale de 1866,57 lei, compuse din sumele reprezentând taxa judiciara de timbru si timbru judiciar aferente valorii de 15.931,47 lei, data în plus comparativ cu solutia sentintei (361,57 lei + 5 lei), si jumatate din onorariul avocatial (1500 lei), în aceasta masura încuviintându-i-se cererile.