Cota de contributie 100%. Netemeinicie.

Atunci cand reclamantul solicita ca a avut o cota de contributie de 100% la dobandirea bunurilor, este absolut necesar ca cererea sa fie sustinuta de probe evidente care sa rastoarne prezumtia ca sotii au dobandit bunurile in cote egale.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instante sub nr..../327/2007 din data de 02.10.2007, reclamantul .. a chemat în judecata pe pârâta .. pentru ca prin hotarârea ce se va pronunta sa se dispuna partajarea bunurilor dobândite în timpul casatoriei.
În motivarea actiunii reclamantul a aratat ca în timpul casatoriei au dobândit imobilul apartament situat în Tulcea, str. ..., cu o cota de contributie de 100% precum si urmatoarele bunuri mobile cu o contributie de 1/2 fiecare: mobila dormitor, mobila sufragerie, mobila bucatarie,2 Tv. color, frigider Arctic 240 l, masina de spalat automata, canapea colt, canapea rulanta, aragaz cu 4 ochiuri, doua butelii.
În motivarea actiunii reclamantul a mai aratat ca s-au casatorit la 22 septembrie 1989 neprecizând însa motivul pentru care solicita se constate ca are o contributie exclusiva la dobândirea imobilului apartament. În drept au fost invocate dispoz. art.37 alin.2 si art.38 C. Fam. În dovedirea actiunii s-au depus la dosar înscrisuri. Pârâta, legal citata, nu a depus întâmpinare. În dovedirea actiunii reclamantul a solicitat încuviintarea probei cu martori, probe încuviintare si administrate de catre instanta, fiind audiati martorii Ivanov Valentin si Simionov Valentin.
Reclamantul a depus la dosar concluzii scrise, în continutul carora a învederat ca partile au avut o cota de contributie la dobândirea bunurilor de 80% reclamantul si 20% pârâta. În cauza s-a dispus efectuarea unei expertize tehnico imobiliare si a unei expertize merceologice, fiind depuse la dosar rapoartele de expertiza fata de care partile nu au formulat obiectiuni.
Analizând cauza în raport cu probele administrate, instanta retine urmatoarele :
Partile s-au casatorit la data de 22.09.1989, casatorie care a fost desfacuta prin divort prin sentinta civila nr.204/2008 a Judecatoriei Tulcea. În timpul casatoriei partile au dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului apartament situat în Tulcea, str...., prin contractul de vânzare cumparare nr.14660/1991 (fila 6).
Depozitiile concordante ale martorilor audiati în cauza au probat ca în timpul casatoriei partile au dobândit si bunurile mobile indicate de catre reclamant în continutul actiunii. Relativ la cota de contributie a sotilor la dobândirea bunurilor comune instanta retine ca probatoriul administrat în cauza nu a infirmat prezumtia cotei egale de contributie a sotilor la dobândirea bunurilor, iar dintr-un alt punct de vedere, mergând pe cererea initiala a reclamantului, în sensul de a se constata ca a avut o contributie exclusiva la dobândirea apartamentului aceasta nu numai ca nu a fost motivata pentru a permite instantei sa examineze caracterul fondat sau nu al cererii formulate, însa cota de contributie vizeaza întreaga masa partajabila.
Se retine ca depozitia unuia dintre martorii audiati este subiectiva sub aspectul cotei de contributie (Ivanov Valentin), întrucât martorul cunoaste aspecte pe care i le-a spus însusi reclamantul fara a avea o perceptie directa asupra situatiei de fapt care sa vizeze în exclusivitate cota de contributie. Pe de alta parte depozitia martorului Simionov Valentin nu se coroboreaza cu alte mijloace de proba administrate în cauza în sensul retinerii în favoarea reclamantului a unei contributii mai mari la dobândirea bunurilor, neexistând la dosar probe care sa evidentieze existenta unor venituri disproportionate ale partilor în perioada casatoriei.
Pentru considerentele expuse având în vedere dispozitiile art.36 Cod Fam. instanta va admite în parte actiunea si va constata ca partile au dobândit în timpul casatoriei în cote de contributie de 1/2 fiecare imobilul apartament situat în Tulcea, ..., cu o valoare de circulatie de 185.000 lei, precum si urmatoarele bunuri mobile: mobila dormitor 1.500 lei; mobila de sufragerie 2.100 lei; mobila bucatarie 1.400 lei; 2 TV color 532 lei; frigider arctic 240 l. - 600 lei; masina de spalat automata - 480 lei; canapea colt - 240 lei; canapea rulanta - 175 lei; aragaz cu 4 ochiuri - 315 lei; 2 butelii - 200 lei, valoarea totala a masei partajabile fiind de 192.542 lei.
Desi la termenul de judecata din data de 16 decembrie 2008 reclamantul prin aparator a depus o cerere completatoare prin care solicita sa se constate ca are împotriva pârâtei un drept de creanta de 65.514 lei vechi, reactualizat la zi functie de rata inflatiei reprezentând cota de 1/2 din valoarea apartamentului supus partajarii, instanta nu a tinut cont de aceasta cerere în considerarea faptului ca motivarea facuta in sprijinul cererii completatoare reprezenta practic o combatere a celor retinute prin încheierea de admitere în principiu, astfel ca o atare pretentie va fi putea fi examinata numai intr-o eventuala cale de atac.
Se va dispune partajarea, urmând a atribui reclamantului urmatoarele bunuri: imobilul apartament precum si urmatoarele bunuri mobile: mobila sufragerie, mobila bucatarie, frigider arctic 240 l., canapea colt, valoarea lotului ce va fi atribuit reclamantului - 189.340 lei. Se vor atribui pârâtei celelalte bunuri incluse în masa partajabila si care nu au fost atribuite reclamantului, valoarea lotului ce va fi atribuit pârâtei fiind de 3.202 lei.
La formarea loturilor instanta a avut in vedere dispozitiile art.673 indice 9 Cod procedura civila precum si faptul ca reclamantului i-a fost încredintat copilul rezultat din casatorie cu care locuieste actualmente in imobil. Pentru egalizarea loturilor va fi obligat reclamantul la plata sumei de 93.069 lei catre pârâta cu titlu de sulta. Se vor compensa cheltuielile de judecata si va obliga pârâta la plata sumei de 559,65 lei catre reclamant, reprezentând cheltuieli de judecata ramase necompensate