Conventie contrara comunitatii matrimoniale. Nulitate.

Declaratia uniliatarala a unuia dintre soti prin care recunoaste ca anumite bunuri, neexceptate de la comunitate, ar aparatine in exclusivitate celuilat sot, se incadreaza in notiunea de conventie contrara comunitatii matrimoniale si este interzisa de lege.

Prin sentinta civila nr. 496/27.01.2010 pronuntata in cauza nr. 6479/311/2009 Judecatoria Slatina a admis exceptia inadmisibilitatii, invocata din oficiu si a respins ca inadmisibila cererea formulata de reclamantul ODV în contradictoriu cu pârâta MDS Pentru a se pronunta astfel, instanta a retinut urmatoarele:
Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina reclamantul ODV a solicitat instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta în contradictoriu cu pârâta MDS sa se dispuna partajarea bunurilor imobile dobindite de parti în timpul casatoriei, respectiv a cotei de aproximativ 2/3 din urmatoarele imobile: apartament cu trei camere si dependinte, situat in Slatina, Str. E.I., Jud. Olt, împreuna cu dreptul de coproprietate asupra tuturor partilor din imobil care prin natura sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor din imobil in cota indiviza de 1,53 %, precum si dreptul de proprietate asupra terenului aferent constructiei, in indiviziune, in suprafata de 17,46 mp; imobilul compus din cota indiviza de 1/288 din suprafata de 5566,36 mp. din masuratori, teren arabil situat in intravilanul Mun. Slatina, Str. E.I., teren in jurul constructiei , precum si din imobilul compus din cota indiviza de 1/288 din suprafata de 1859.49 mp. din masuratori, teren arabil, situat in intravilanul Mun. Slatina, teren pe care se va edifica constructia , bunuri achizitionate la data de 13-03-2009, prin Contractul de Vinzare-Cumparare nr. 418/13-03-2009, autentificat la BNP Veronica Constantinescu, la pretul de 143.502 RON, din care aproximativ 1/3 din pretul total al vinzarii imobilelor descrise mai sus, respectiv suma de 49888,56 RON fiind contributia reclamantului personala si exclusiva dinainte de incheierea casatoriei cu pirita MDS. In motivarea cererii s-a aratat ca s-a casatorit cu pirita la data de 15-11-2008, iar in prezent partile sunt divortate, casatoria fiind desfacuta prin sentinta civila nr. 1123/26-06-2009, sentinta pronuntata de Judecatoria Slatina in Dosarul nr. 4023/311/2009.
In timpul casatoriei partile au achizitionat bunurile descrise mai sus, pentru pretul de 143502 lei din care 1/3 respectiv 49888,56 lei este contributia exclusiva a reclamantului dinainte de încheierea casatoriei, pe care acesta o dovedeste prin: facturile fiscale nr. 0700969/27-06-2008 si nr. 0701271/19-08-2008.
Diferenta de pret a fost achitata prin contactarea unui credit ipotecar in valoare de 20.000 EURO, incheiat la BRD, prin contractul de credit nr. 43/13-03-2009, credit din care. împreuna cu pirita s-a achitat o singura rata, (respectiv cea aferenta lunii aprilie 2009), intrucit la data de 03-05-2009 partile s-au despartit in fapt, ratele fiind achitate in continuare de reclamant, respectiv de mama acestuia, OV, prin contributia ei personala.
Reclamantul a aratat ca aportul sau este majoritar, solicitând instantei de judecata ca bunul sa-i fie atribuit in lot. Cererea nu a fost motivata în drept. In dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar un set de înscrisuri.

Pârâta, legal citata, nu a formulat întâmpinare. La data de 11.11.2009 reclamantul a depus la dosar o precizare la actiune prin care a aratat ca pretul total al bunurilor imobile solicitate la masa de partaj se ridica la suma de 143.502 lei, asa cum rezulta din contractul de vânzare cumparare nr. 418/13.03.2009, autentificat la BNP Veronica Constantinescu, din care suma de 49.888,56 lei reprezinta contributia personala si exclusiva a reclamantului dinainte de casatorie, reprezentând bun propriu, in proportie de 34,77% din pretul total al vânzarii.
Reclamantul a mai aratat ca tot prin contributie proprie a achitat si avansul de 8.000 lei suma provenind dintr-un credit pentru nevoi personale contractat de parintii sai. Diferenta de pret a imobilelor a fost achitata prin contractarea unui credit ipotecar de 20.000 euro, credit din care împreuna cu pârâta s-a achitat numai rata din aprilie 2009, ratele fiind achitate în continuare de catre reclamant.
La termenul din data de 09.12.2009 interpelat asupra cotei de contributie la dobândirea bunurilor comune ce solicita a se retine în favoarea reclamantului, aparatorul acestuia împreuna cu reclamantul personal au aratat ca solicita retinerea unei cote exclusive a reclamantului la dobândirea bunurilor comune.
Pârâta prezenta personal la judecata a aratat ca nu doreste bunuri în natura spre a-i fi atribuite si nici despagubiri ci solicita exclusiv ca în contractul de credit încheiat cu banca sa nu mai figureze în calitate de coplatitor alaturi de fostul sau sot.
La solicitarea reclamantului la termenul din 09.12.2009 s-a luat un interogatoriu pârâtei, raspunsurile acesteia fiind consemnate si atasate la filele 73, 74 dosar. La acelasi termen pârâta a solicitat în aparare luarea unui interogatoriu reclamantului, proba din care a fost însa decazuta la termenul din 27.01.2010 deoarece aceasta nu s-a mai prezentat la judecata si nici nu a depus la dosar întrebarile formulate în acest sens.
La termenul din 27.01.2010 din oficiu, instanta a invocat si a pus în discutia contradictorie a partilor exceptia de inadmisibilitate a cererii de chemare în judecata, ramând în pronuntare asupra exceptiei invocate.
Analizând exceptia în conditiile art. 137 al. 1 C.p.civ. instanta retine urmatoarele: Partile s-au casatorit la data de 15.11.2008, iar casatoria lor a fost desfacuta prin sentinta civila nr. 1123/26.06.2009 pronuntata de Judecatoria Slatina în dosar nr. 4023/311/2009, definitiva (filele 46,47 dosar). La data de 13.03.2009 cei doi soti au încheiat cu SC IMOBILIARE CONSLOC SRL Slatina contractul de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 418/13.03.2009 de B.N.P. Veronica Constantinescu (filele 20,22 dosar), privind apartamentul cu trei camere si dependinte, situat in Slatina, împreuna cu dreptul de coproprietate asupra tuturor partilor din imobil care prin natura sau destinatia lor sunt in folosinta comuna a tuturor coproprietarilor din imobil, imobilul compus din cota indiviza de 1/288 din suprafata de 5566,36 mp., teren arabil situat in intravilanul Mun. Slatina, teren in jurul constructiei , precum si imobilul compus din cota indiviza de 1/288 din suprafata de 1859.49 mp., teren arabil, situat in intravilanul Mun. Slatina, teren pe care se va edifica constructia , la pretul de 143.502 RON.
Se constata ca imobilele descrise mai sus au fost achizitionate în timpul casatoriei. Constituie bunuri comune, potrivit dispozitiilor imperative ale art. 30 C. fam., bunurile dobândite în timpul casatoriei de oricare dintre soti.
Este astfel de necontestat calitatea de bun comun a întregului apartament si a întregii cote de 1/288 din suprafata de 5566,36 mp si din suprafata de 1859.49 mp.
Prin cererea dedusa judecatii însa reclamantul solicita partajarea numai a unei cote de 2/3 din imobilele descrise mai sus, aratând ca diferenta de 1/3 este bunul sau propriu, deoarece suma de 49888,56 lei din pretul total al apartamentului a fost contributia sa exclusiva.
Independent de contributia partilor la dobândirea bunului comun, acesta îsi pastreaza caracterul de bun comun. Potrivit dispoz. art. 30 al. 2 C. fam. conventiile contrare comunitatii matrimoniale sunt prohibite de lege, fiind lovite de nulitate absoluta.
Se constata ca în cauza, prin modalitatea de formulare a cererii, reclamantul a urmarit restrângerea comunitatii de bunuri, ceea ce contravine dispozitiilor mentionate. Astfel, declaratia unilaterala a unuia dintre soti prin care recunoaste ca anumite bunuri, neexceptate de la comunitate prin art. 31 C.fam., ar apartine în exclusivitate celuilalt sot, se încadreaza în notiunea de conventie contrara comunitatii matrimoniale si este interzisa de lege (Tribunalul Suprem-Sectia Civila, decizia nr. 850/1978).
De asemenea, s-a apreciat ca fiind contrara comunitatii declaratia unilaterala prin care s-ar "marturisi" inexistenta vreunei contributii la achizitionarea unor bunuri dobândite în timpul casatoriei.
Fata de cele ce preced, constatând ca reclamantul nu a solicitat partajarea întregului imobil-bun comun dobândit în timpul casatoriei, ci doar a unei cote ideale de 2/3, cu care pârâta a fost de acord, împrejurare de natura a încalca interdictia prev. de art. 30 al. 2 C.fam., instanta va admite exceptia inadmisibilitatii invocata din oficiu si va respinge cererea reclamantului, ca fiind inadmisibila.