Conturile bancare și de mail ale soțului: Poți fi pedepsit penal dacă le accesezi fără acord

Dosar nr. XXXXXXXXXXX

R O M Â N I A

CURTEA DE APEL IAȘI

SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI - NCPP

DECIZIA PENALĂ Nr. 564/2017

Ședința publică de la 29 iunie 2017

Instanța constituită din:

PREȘEDINTE - C______ T_______

JUDECĂTOR - M_______ M_______

Grefier - L__________ G_____

Pe rol se află pronunțarea asupra apelului formulat de inculpatul C________ R_____ C_______ împotriva sentinței penale nr. 168/02.02.2017 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. XXXXXXXXXXX, având ca obiect infracțiunea de acces ilegal la un sistem informatic (art. 360 Cod penal).

La apelul nominal făcut în ședința publică, lipsesc părțile.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței că dezbaterile asupra apelului au avut loc în ședința publică din data de 14 iunie 2017, cu participarea, la acea dată, din partea Ministerului Public – P________ de pe lângă Curtea de Apel Iași, a domnului procuror S____ C____, cele susținute fiind consemnate în încheierea de ședință din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, când instanța, din lipsă de timp pentru deliberare, în temeiul disp. art. 391 alin.1 și 3 Cod procedură penală, a stabilit pronunțarea pentru astăzi, când, în aceeași compunere, a decis următoarele:

CURTEA DE APEL,

Deliberând asupra apelului penal de față, constată următoarele:

Prin sentința penală nr. 168 din 02.02.2017 pronunțată de Tribunalul Iași în dosarul nr. XXXXXX/2017 s-a dispus:

„I. În temeiul art. 396 alin. (1) și (4) Cod procedură penală raportat la art. 83 Cod procedură penală, stabilește în sarcina inculpatului C_______ R_____ C_______, fiul lui I___ și M______, născut la data de 05.04.1981 în Suceava, CNP xxxxxxxxxxxxx, cu domiciliul în mun. Suceava, ______________________, ____________________, ____________________, pedepsele de:

1) 7 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută în art. 360 alin. (1) și (2) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal;

2) 4 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de violare a secretului corespondenței, prevăzută în art. 302 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal;

3) 1 an și 1 lună închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de transfer neautorizat de date informatice, prevăzută în art. 364 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal.

Conform dispozițiilor art. 38 alin. (1) Cod penal cu referire la art. 39 alin. (1) și art. 39 alin. (1) lit. b) Cod penal, aplică inculpatului C_______ R_____ C_______ pedeapsa cea mai grea de 1 an și 1 lună închisoare, la care se adaugă un spor de 3 luni și 20 zile închisoare (reprezentând o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite, de la lit. 1 și 2), deci pedeapsa totală de 1 an, 4 luni și 20 zile închisoare.

În baza art. 83 alin. (1) Cod penal, amână aplicarea pedepsei închisorii de 1 an, 4 luni și 20 zile închisoare pe un termen de supraveghere stabilit în condițiile art. 84 Cod penal, de 2 ani de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

În temeiul art. 85 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, inculpatul C_______ R_____ C_______ trebuie să respecte următoarele măsuri de supraveghere:

a) să se prezinte la S________ de Probațiune Iași, la datele fixate de acesta;

b) să primească vizitele consilierului de probațiune desemnat cu supravegherea sa;

c) să anunțe, în prealabil, schimbarea locuinței și orice deplasare care depășește 5 zile, precum și întoarcerea;

d) să comunice schimbarea locului de muncă;

e) să comunice informații și documente de natură a permite controlul mijloacelor sale de existență.

Conform art. 86 alin. (1) Cod penal, pe durata termenului de supraveghere, datele prevăzute în art. 85 alin. (1) lit. c) – e) se comunică Serviciului de Probațiune Iași.

În baza art. 404 alin. (3) Cod procedură penală, atrage atenția inculpatului asupra consecințelor nerespectării măsurilor de supraveghere și săvârșirii de noi infracțiuni în cursul termenului de supraveghere.

II. În temeiul dispozițiilor art. 397 alin. (1) Cod procedură penală, respinge ca nefondată acțiunea civilă promovată în cadrul procesului penal de partea civilă C_______ E____ I_____, cu domiciliul procedural ales în Iași, ____________________, ______________, parter, jud. Iași.

În baza art. 274 alin. (1) Cod procedură penală, obligă pe inculpat la plata sumei de 1100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat.

Conform dispozițiilor art. 276 alin. (1) Cod procedură penală, obligă pe inculpatul C_______ R_____ C_______ să plătească persoanei vătămate C_______ E____ I_____ suma de 3000 lei reprezentând cheltuielile judiciare efectuate de aceasta în cursul procesului penal, constând în onorariile avocațiale aferente chitanțelor nr. 009/19.02.2016, nr. 181/06.12.2016 și nr. 185/06.12.2016).”

Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut că ”Prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție - D_____ - S________ T_________ Iași cu nr. 58D/P/2016, emis la data de 21.01.2016, înregistrat pe rolul Tribunalului Iași sub nr. XXXXXXXXXXX, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpatului C_______ R_____ C_______, pentru săvârșirea infracțiunilor de: acces ilegal la un sistem informatic, prevăzută în art. 360 alin. (1) și (2) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, violarea secretului corespondenței, prevăzută în art. 302 alin. (1) Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, și transferul neautorizat de date informatice, prevăzută în art. 364 Cod penal, cu aplicarea art. 35 alin. (1) Cod penal, toate cu aplicarea art. 38 alin. (1) Cod penal.

Prin actul de sesizare a instanței în sarcina inculpatului s-au reținut următoarele:

- în perioada septembrie 2015-ianuarie 2016, în baza aceleiași rezoluții infracționale, inculpatul a accesat în mai multe rânduri, fără drept, conturile de poștă electronică ale persoanei vătămate C_______ I_____ având ID-urile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (33 acte materiale), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (16 acte materiale), ionela.elena.144 (34 acte materiale), precum și contul persoanei vătămate deținut pe domeniul www.mybrdnet.ro deservit de aplicația de internet banking, cont corespunzător cardului bancar xxxxxxxxxxxxxxxx emis de BRD pe numele persoane vătămate C_______ E____ I_____, în perioada 24.12.2014 – 08.02.2015 (37 acte materiale);

- în perioada noiembrie 2014 – februarie 2015, în baza unei rezoluții infracționale unice, inculpatul a deschis și citit, prin acte materiale repetate, 24 de mesaje electronice primite și expediate de pe contul de e-mail cu ID-ul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, corespondență aparținând persoanei vătămate C_______ I_____ E____;

- în perioada noiembrie 2014 – februarie 2015, în baza unei rezoluții infracționale unice, printr-un număr de 9 acte materiale repetate, inculpatul a transferat neautorizat date informatice reprezentate de conținutul mesajelor electronice existente în contul de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx și din contul online banking ale titularei C_______ I_____ E____, către sistemele informatice folosite de el.

În procedura camerei preliminare, prin încheierea din 21.04.2016 rămasă definitivă prin încheierea nr. 36CC din data de 16.06.2016 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară de la Curtea de Apel Iași, s-a constatat legalitatea sesizării instanței prin rechizitoriul nr. 58D/P/2016 al D_____ - S________ T_________ Iași, legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală, dispunându-se începerea judecății, în conformitate cu dispozițiile art. 346 alin. (2) Cod procedură penală.

Persoana vătămată C_______ I_____ E____ s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 1000 lei daune materiale, reprezentând onorariul avocaților aleși, și suma de xxxxx lei daune morale.

În cadrul cercetării judecătorești desfășurate în cauză potrivit dispozițiilor art. 376 Cod procedură penală, instanța a procedat la audierea părții civile, a inculpatului și a martorei Antăluțe E____, propusă de partea civilă în dovedirea pretențiilor civile, precum și la administrarea probei cu înscrisuri solicitată de părți.

Evaluând materialul probator existent în dosarul de urmărire penală și cel administrat în cursul cercetării judecătorești, instanța reține că mijloacele de probă examinate coroborat din perspectiva forței lor probante relevă următoarea situație de fapt:

Inculpatul C_______ R_____ C_______ și persoana vătămată C_______ I_____ E____ s-au căsătorit la data de 19 iulie 2014, locuind împreună în Iași, într-un apartament situat pe _______________________, ________________, etaj 3, aparținând persoanei vătămate.

În perioada 10.10.xxxxxxxxxxxxxxx14, persoana vătămată C_______ I_____ E____ a fost internată la Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie „C___ V___” Iași, unde, la data de 11.10.2014 l-a născut pe minorul C_______ A________. La scurt timp după externarea persoanei vătămate, pe fondul unor neînțelegeri anterioare, între aceasta și inculpat a avut loc o dispută, în urma căreia inculpatul, la cererea persoanei vătămate, a plecat din domiciliul comun la data de 22.10.2014, moment de la care practic soții s-au separat în fapt, iar la data de 18.11.2014 persoana vătămată C_______ I_____ E____ a introdus o acțiune de divorț, înregistrată pe rolul Judecătoriei Iași sub nr. xxxxx/245/2014 și soluționată prin sentința civilă nr. xxxxx/17.12.2015, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 83/2017 a Tribunalului Iași.

După separarea intervenită în luna octombrie 2014, inculpatul C_______ R_____ C_______ a locuit, conform susținerilor sale, la un prieten, iar din luna decembrie 2014, în apartamentul său din Iași, ___________________, _____________, ________________, care până la acel moment fusese închiriat.

Persoana vătămată C_______ I_____ E____ este titulara conturilor de poștă electronică xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (contul de e-mail de serviciu, persoana vătămată fiind angajat al _________________________ SA), xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a conturilor de pe rețeaua de socializare Facebook cu numele de utilizator ionela.elena.144 (cont administrat de pe adresa de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) și lela007 (cont administrat de pe adresa de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), precum și a contului online corespunzător aplicației de internet banking a BRD – Societe Generale, pentru contul bancar având atașat cardul bancar xxxxxxxxxxxxxxxx.

Inculpatul C_______ R_____ C_______ avea cunoștință de parola de acces unică configurată de soția sa pentru conturile de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx și xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dar și pentru contul din rețeaua de socializare Facebook cu numele de utilizator ionela.elena.144 (cont administrat de pe adresa de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx), iar în perioada septembrie 2014 - februarie 2015 a accesat neautorizat aceste conturi de la sistemele informatice conectate la internet cu adresa IP 89.44.144.100 - alocată ____________________ Iași, societate la care lucra în acea perioadă inculpatul - și cu adresa IP 89.xxxxxxxxxxx, alocată de furnizorul de servicii UPC Romania SRL, pentru conexiunea de internet cu adresa de conectare din mun. Iași, ___________________, _______________________________, unde a locuit inculpatul după ce s-a despărțit în fapt de persoana vătămată.

1). Astfel, inculpatul C_______ R_____ C_______ a accesat neautorizat, în 17 rânduri, contul de email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la datele de: 30.09.2014, ora 20:40:55; 14.10.2014 în intervalul orar 19:53:46 – 20:00:48 și la 11:35:11 (8 accesări); 21.10.2014, ora 11:35:11; 27.10.2014, ora 19:59:16; 30.10.2014, ora 12:06:01; 30.11.2014, orele 16:09 și 16:11, 04.12.2014, ora 20:00; 23.12.2014, ora 11:54:23, folosind sistemul informatic ce rula pe hard disk-ul marca HGST cu __________________________, conectat la internet cu adresa IP 89.44.144.100, precum și la data de 26.01.2015, în intervalul orar 06:41:15 – 06:45:48, utilizând sistemul informatic ce rula cu hard disk-ul marca Western Digital cu __________________.

După accesarea neautorizată a contului de email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inculpatul C_______ R_____ C_______ a citit fără consimțământul persoanei vătămate, 24 de mesaje având următoarele subiecte: „2014 – URGENT (DR. G____ L____)”, „RAPORT DEPLASĂRI”, „Cote Q4”, „RE:RAPORT DEPLASĂRI”, „Răsp: pontaj, zile concediu ramas e 2013”, „Re: concediu post natal noiembrie si decembrie 2014”, „RE: Subiect delicat si foarte important!”, „FW: Instruire SOP Mostre gratuite”, „Raport concurenta”, „Fwd: Informatii Concurenta-Effentora”, „RE: Raport concurenta T______”, „FW: Itinerary for P__ C_______.D____.MR Friday 27 September 2013”, „print”, „CV”, „RE: Raport deplasari Ianuarie 2014”, „Corelare pontaj - Agenda - GPS”, „Necesar Dolforin plasture pt farmacia Iris R____”, „RE: ordin deplasare”, „Raport concurenta ianuarie”, „Raport lunar deplasari”, „FW: Subiect delicat si foarte important!”, „Raport deplasari”, „Re: FW: Instruire SOP Mostre gratuite”, „RE: Raport concurenta Noiembrie”.

Totodată, din același cont xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inculpatul a transferat fără acordul titularului acelui cont (persoana vătămată C_______ I_____ E____), fișierele: „GPS Octombrie 2014 I_____ 1.xls” și „salar ionela ianuarie.TXT” (folosind sistemul informatic ce rula pe hard disk-ul marca HGST cu __________________________, conectat la internet cu adresa IP 89.44.144.100) și fișierele „salar ionela noiembrie.TXT” și „salar ionela octombrie.TXT”, la sistemul informatic ce rula pe hard disk-ul marca Western Digital cu __________________ și conectat la internet cu adresa IP 89.xxxxxxxxxxx.

Activitatea de logare și autentificare la contul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, precum și transferul documentelor menționate au fost recunoscute de inculpat și rezultă inclusiv din procesul verbal din data de 16.03.2015 de analiză a datelor rezultate în urma percheziției informatice asupra sistemelor și mediilor de stocare ridicate de la inculpatul Cimpoesu R_____ C_______, încheiat de ofițerii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O Iași, precum și din înscrisurile atașate acestuia (f. 132-146 dosar u.p.).

În urma acestui demers judiciar, pe hard disk-ul marca HGST cu __________________________ au fost identificate toate accesările efectuate de inculpat fără permisiunea persoanei vătămate, activitatea de citire a celor 24 de mesaje și transferare a unor documente, precum și următoarele fișiere: fișierul tip imagine cu denumirea „Untitled6.jpg” reprezentând o captură de ecran realizată la data de 04.12.2014, ora 20:00, după un mesaj cu denumirea „raport GPS octombrie 2014” din data de 01.12.2014 aferent adresei de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, în bara de jos a browserului de internet observându-se cum din mesajul respective a fost descărcat fișierul atașat cu denumirea „GPS Octombrie 2014 I_____ 1.xls”; fișierul text „salar ionela ianuarie.TXT” ce conține desfășurătorul salariului pentru luna decembrie 2014 al persoanei vătămate, emis în format electronic de Gedeon Richter România SA; fișierul tip imagine cu denumirea „Untitled4.jpg” reprezentând o captură de ecran realizată la 30.11.2014, ora 16:11, după un mesaj cu denumirea „FW: rugaminte” din 26.11.2014, aferent adresei de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; fișierul tip imagine cu denumirea „Untitled3.jpg” reprezentând o captură de ecran realizată la 30.11.2014, ora 16:09, după un mesaj cu denumirea „RE: concediu post natal noiembrie si decembrie 2014” din 26.11.2014, aferent adresei de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Pe hard disk-ul marca Western Digital cu __________________ au fost identificate activități de accesare a contului de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la data de 26.01.2015, precum și următoarele fișiere: în directorul DIVORT\ionela\facturi orange\FACTURI ORANGE, un număr de 11 fișiere tip PDF conținând listingul convorbirilor telefonice din perioada 20.10.2013 – 20.08.2014 pentru postul telefonic xxxxxxxxxx, folosit de persoana vătămată C_______ I_____ E____; în directorul DIVORT\ionela, fișierul tip excel cu denumirea „GPS Octombrie 2014 I_____ H_____.xls” conținând istoricul locațiilor după GPS pentru autoturismul XXXXXXXXX; în directorul DIVORT\ionela fișierul text „salar ionela noiembrie.TXT” ce conține desfășurătorul salariului pentru luna noiembrie 2014 al persoanei vătămate C_______ I_____ E____, emis în format electronic de Gedeon Richter România SA; în directorul DIVORT\ionela, fișierul text „salar ionela octombrie.TXT” ce conține desfășurătorul salariului pentru luna octombrie 2014 al persoanei vătămate C_______ I_____ E____, emis în format electronic de Gedeon Richter România SA; în directorul DIVORT\ionela, fișierul tip imagine cu denumirea „Untitled3.jpg” reprezentând o captură de ecran realizată la 30.11.2014, ora 16:09, după un mesaj cu denumirea „RE: concediu post natal noiembrie si decembrie 2014” din 26.11.2014, aferent adresei de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, acest fișier fiind identificat și pe hard disk-ul marca HGST cu __________________________; în directorul DIVORT\ionela, fișierul tip imagine cu denumirea „Untitled6.jpg” reprezentând o captură de ecran după un mesaj cu denumirea „raport GPS octombrie 2014” din 01.12.2014, aferent adresei de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, fișier identificat și pe hard disk-ul marca HGST cu __________________________; în directorul DIVORT\ionela, fișierul tip imagine cu denumirea „Untitled4.jpg” reprezentând o captură de ecran după un mesaj cu denumirea „FW: rugaminte” din 26.11.2014, aferent adresei de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, fișier identificat și pe hard disk-ul marca HGST cu __________________________.

2). În perioada 14.10.2014 ora 19:14:13 - 28.12.2014 ora 14:06:17, inculpatul C_______ R_____ C_______, folosind numele de utilizator și parola configurată de persoana vătămată C_______ I_____ E____, precum și browserul de internet Google Chrome, a accesat fără permisiunea persoanei vătămate, de 33 ori contul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, de la sistemul informatic ce rula pe hard disk-ul marca HGST cu __________________________, conectat la internet cu adresa de IP 89.44.144.100 alocată societății Quartz Matrix SRL Iași (locul de muncă al inculpatului), activitate recunoscută de altfel de inculpat și evidențiată în procesul verbal din data de 26.02.2015 de efectuare a percheziției informatice asupra acestui sistem informatic ridicat de la inculpate (f. 123-127 dosar u.p.).

Din analiza browser-ului de internet Google Chrome nu s-a putut stabili decât numărul accesărilor contului de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx efectuate de către inculpat în perioada 14.10.2014, ora 19:14:13 - 28.12.2014, ora 14:06:17, dar nu și activitatea efectiv desfășurată de acesta în urma fiecărei accesări, lipsind din spațiul nealocat al hard disk-ului datele referitoare la momentele accesării (întrucât browserul de internet Google Chrome memorează doar numărul accesărilor serviciului de e-mail oferit de compania Google, precum și data primei accesări și cea a ultimei accesări), fiind identificate însă și următoarele activități ale inculpatului în acest cont: accesarea secțiunii DRAFTS - mesaje netrimise dar salvate, accesarea mesajelor salvate în folderul CIRCLE2, accesarea secțiunii TRASH2 și accesarea secțiunii SETTINGS setări securitate/preferințe, așa cum rezultă din procesul verbal din data de 16.03.2015 de analiză a datelor rezultate în urma percheziției informatice asupra sistemelor și mediilor de stocare ridicate de la inculpatul Cimpoesu R_____ C_______, încheiat de ofițerii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O Iași, precum și din înscrisurile atașate acestuia (f. 132-146 dosar u.p.).

3). În luna ianuarie 2015, inculpatul C_______ R_____ C_______ s-a autentificat și s-a logat, fără acordul persoanei vătămate, de 34 ori la contul deținut de aceasta pe site-ul www.facebook.____________________ utilizator ionela.elena.144 și adresa de corespondență asociată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, la datele de: 10.01.2014, ora 08:09; 18.01.2014, ora 12:13; 20.01.2014, ora 15:55; 21.01.2015, orele: 14:22, 17:30 și 19:58; 22.01.2015, orele 16:23 și 16:36; 23.01.2015, orele 14:48 și 23:13, 24.01.2015, orele: 11:03, 21:21, 23:05 și 23:38; 25.01.2015, ora 11:45; 26.01.2015, orele: 21:03, 22:24 și 23:07; 27.01.2015, orele 09:37 și 16:57; 28.01.2015, orele: 10:57, 06:48 și 22:15; 29.01.2015, orele: 01:26, 12:44, 16:57, 18:20, 18:50, 19:38, 19:46, 20:10, 20:26; 21:41 și 23:47, toate logările efectuându-se de la sistemul informatic ce rula pe hard disk-ul marca Western Digital cu __________________ și conectat la internet cu adresa IP 89.xxxxxxxxxxx (alocată UPC Romania SRL la locuința folosită în acea perioadă de C_______ R_____ C_______ având adresa de conectare din mun. Iași, ___________________, _______________________________________ class="ListParagraph"> Inculpatul C_______ R_____ C_______ a mai accesat neautorizat contul persoanei vătămate având numele de utilizator ionela.elena.144 și la datele de 14.11.2014, ora 12:32 și 13.01.2015, ora 09:49, utilizând sistemul informatic ce rula pe hard disk-ul marca HGST cu __________________________, conectat la internet cu adresa 89.44.144.100 alocată _____________________ Iași).

În luna februarie 2015 persoana vătămată C_______ I_____ E____ a schimbat parola de acces la contul ionela.elena.144, astfel încât inculpatul Cimpoesu R_____ C_______ nu a mai avut posibilitatea accesării acestui cont.

Activitatea de logare la contul deținut de persoana vătămată pe site-ul www.facebook.___________________ utilizator ionela.elena.144 și adresa de corespondență asociată xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a fost recunoscută de inculpat și a fost evidențiată în procesul verbal din data de 20.02.2015 întocmit de ofițerii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O Iași, care, în baza ordonanței de delegare emise de procuror au procedat la analiza contului ionela.elena.144 înregistrat la 09.07.2010, fiind identificate sesiunile de logare inițiate de inculpat, data și ora accesării, adresa IP de la care a fost accesat contul, browserul de internet folosit pentru navigare, precum și fișierul cookie – fișier specific pentru fiecare sesiune de autentificare atunci când se introduce numele de utilizator și parola de acces (f. 128-130 dosar u.p.).

În urma percheziției informatice efectuate în cauză asupra sistemelor informatice utilizate de inculpat, au fost identificate pe hard disk-ul marca Western Digital cu __________________ și conectat la internet cu adresa IP 89.xxxxxxxxxxx (alocată de UPC Romania SRL lui C_______ R_____ C_______ pentru adresa de conectare din mun. Iasi, ___________________, _____________, ___________________________: în directorul DIVORT\ionela\activ facebook, fișierul tip imagine cu denumirea „sibiu.jpg” reprezentând o captură de ecran realizată la 26.01.2014, ora 21:03, după pagina de Facebook a contului LELA007 în timp ce utilizatorul era autentificat pe contul de Facebook ionela.elena.144; în directorul DIVORT\ionela\, fișierul tip imagine cu denumirea „respectul fata de mama-xxxxxxxx.jpg” reprezentând o captură de ecran realizată la 30.01.2014, ora 17:56, după o pagină de Facebook în timp ce utilizatorul era autentificat pe contul de Facebook ionela.elena.144; în directorul DIVORT\ordonanța, fișierul tip imagine cu denumirea „arad.jpg” reprezentând o captură de ecran realizată la 28.01.2014, ora 10:57, după o pagină de Facebook în timp ce utilizatorul era autentificat pe contul de Facebook ionela.elena.144; în directorul DIVORT\ordonanta, fișierul tip imagine cu denumirea „cluj.jpg” reprezentând o captură de ecran realizată la 27.01.2014, ora 09:37, după o pagină de Facebook în timp ce utilizatorul era autentificat pe contul de Facebook ionela.elena.144; în directorul DIVORT\ordonanța, fișierul tip imagine cu denumirea „sibiu.jpg” reprezentând o captură de ecran realizată la 26.01.2014, ora 21:03, după o pagină de Facebook în timp ce utilizatorul era autentificat pe contul de Facebook ionela.elena.144; în directorul DIVORT\ordonanța, fișierul tip imagine cu denumirea „teo-cluj.jpg” reprezentând o captură de ecran realizată la 28.01.2014, ora 06:48, după o pagină de Facebook în timp ce utilizatorul era autentificat pe contul de Facebook ionela.elena.144; în directorul Users\User\Desktop\desk, fișierul tip PDF cu denumirea „(5)I_____ E____ xxxxxxxx.pdf” reprezentând o pagină de Facebook în timp ce utilizatorul era autentificat pe contul de Facebook ionela.elena.144, pagină salvată din browserul de internet în format PDF; în directorul Users\User\Desktop\desk, fișierul tip PDF cu denumirea „Setări generale ale contului-hasmatuchi.pdf” reprezentând o pagină de Facebook în timp ce utilizatorul era autentificat pe contul de Facebook ionela.elena.144, pagină salvată din browserul de internet în format PDF și care conține setările de securitate sale contului ionela.elena.144, asociat adresei de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; în directorul Users\User\Desktop\desk fișierul tip imagine cu denumirea „Untitled.jpg” reprezentând o captură de ecran realizată la 21.01.2014, ora 04:44, după o pagină de Facebook în timp ce utilizatorul era autentificat pe contul de Facebook ionela.elena.144,; în directorul Users\User\Desktop\desk, fișierul tip imagine cu denumirea „Untitled5.jpg”, reprezentând o captură de ecran realizată la 21.01.2014, ora 05:22, după o pagină de Facebook în timp ce utilizatorul era autentificat pe contul de Facebook ionela.elena.144 (f. 132-134 dosar u.p.).

4) În perioada 24.12.2014 – 08.02.2015, inculpatul C_______ R_____ C_______ s-a autentificat și s-a logat, fără permisiunea persoanei vătămate, de 40 de ori la contul online corespunzător aplicației de internet-banking a BRD – Societe Generale pentru contul bancar având atașat cardul bancar xxxxxxxxxxxxxxxx, emis de BRD pe numele persoane vătămate C_______ E____ I_____, accesările neautorizate (efectuate de inculpat prin utilizarea codului de identificare și a parolei obținute de acesta în condiții neelucidate) având loc la datele de: 24.12.2014, ora 12:25:29; 25.12.2014, ora 02:40:29; 26.12.2014, ora 11:56:40; 27.12.2014, orele 09:27:41 și 18:56:28; 28.12.2014, ora 14:13:26; 29.12.2014, ora 14:23:04; 30.12.2014, orele: 09:17:07, 13:01:32 și 20:25:57, 31.12.2014, orele: 07:02:23, 14:24:55 și 17:24:45; 01.01.2015, orele: 00:53:30, 09:33:43 și 13:43:53; 02.01.2015, orele 11:30:52 și 17:21:17; 03.01.2015, orele 07:04:39 și 23:48:51; 04.01.2015, ora 08:38:41; 05.01.2015, orele 07:49:04 și 16:23:44; 06.01.2015, ora 11:32:57; 08.01.2015, orele 05:10:30 și 09:49:46; 09.01.2015, orele: 09:27:17, 16:09:55 și 18:25:17; 10.01.2015, orele: 06:56:51, 11:18:45 și 14:52:45; 11.01.2015, orele: 10:12:07, 11:37:45 și 11:42:52; 12.01.2015, ora 13:25:50; 13.01.2015, ora 09:43:01; 07.02.2015, ora 15:09:50; 08.02.2015, orele 23:05:08 și 23:26:11.

Sesiunile de autentificare și logare s-au realizat de inculpat atât prin utilizarea sistemului informatic ce rula pe hard disk-ul marca Western Digital cu __________________ și conectat la internet cu adresa IP 89.xxxxxxxxxxx (zilnic, în perioada 24.12.xxxxxxxxxxxxxxx15 și la datele: 05.01.2015 – ora 07:49:04, 08.01.2015 – ora 05:10:30, 09.01.2015 – ora 18:25:17, 10.01.2015, 11.01.2015, 08.02.2015), cât și a sistemului informatic ce rula pe hard disk-ul marca HGST cu __________________________, conectat la internet cu adresa 89.44.144.100 alocată _____________________ Iași (la datele: 05.01.2015 – ora 16:23:44, 06.01.2015, 08.01.2015 – ora 09:49:46, 09.01.2015, orele: 09:27:17 și 16:09:55, 12.01.xxxxxxxxxxxxx15), aspect ce rezultă din paginile listate din istoricul contului contului BRD online (f. 9-23 dosar u.p.).

La data de 24.12.2014 la ora 12:30, după ce inculpatul C_______ R_____ C_______ a accesat contul de internet banking al persoanei vătămate, a generat un extras de cont pentru perioada 25.10.2014 – 25.12.2014, iar fișierul generat de aplicația online a fost salvat de către inculpat pe hard disk-ul computerului său (marca Western Digital cu __________________) în folderul DIVORT cu denumirea „extras 25.12.2014”, iar la data de 30.12.2014, procedând în același mod, inculpatul a utilizat aplicația bancară online pentru a genera raportul privind activitatea contului pentru perioada 01.01.2014 – 30.12.2014, fișierul generat fiind transferat de inculpat pe hard disk-ul computerului său în folderul DIVORT cu denumirea „my brd-pass”.

La aceeași dată, 30.12.2014, inculpatul C_______ R_____ C_______ s-a autentificat din nou la ora 13:03 și a generat un extras de cont pentru perioada 31.10.2014 – 31.12.2014, care a fost transferat și salvat de acesta pe hard disk-ul computerului său în folderul DIVORT, cu denumirea „extras 30.12.2014”.

La data de 04.01.2015, inculpatul a accesat la ora 08:41 contul bancar al persoanei vătămate și a generat un extras de cont cu tranzacțiile efectuate de pe cardul persoanei vătămate în perioada 01.10.2014 – 04.01.2015, document salvat ulterior pe hard disk-ul computerului său în folderul DIVORT, cu denumirea „extras-ianuarie-octombrie” și pe care, în cursul cercetării judecătorești, l-a depus la dosarul cauzei (f. 110-115 vol. I dosar instanță).

La data de 11.01.2015, ora 11:44, inculpatul C_______ R_____ C_______ s-a autentificat iarăși la contul online banking aparținând persoanei vătămate și a generat un raport privind lista tranzacțiilor efectuate în perioada 12.11.2014 – 10.01.2015 în contul bancar având atașat cardul bancar xxxxxxxxxxxxxxxx emis de BRD, iar raportul a fost ulterior transferat și salvat în memoria computerului său, în folderul DIVORT/Stick cu numele „pin change BRD”.

În urma percheziției informatice efectuate în cauză au fost identificate pe hard disk-ul marca Western Digital cu __________________ și conectat la internet cu adresa IP 89.xxxxxxxxxxx, următoarele fișiere: fișierul tip PDF cu denumirea „extras-octombrie-ianuarie.pdf”, reprezentând extrasul de cont pentru lunile octombrie 2014 - ianuarie 2015 corespunzător contului RO96BRDE240SVxxxxxxxxxxx, titular I_____ E____ Cimpoesu, raport generat în urma folosirii aplicației online MyBRD Net (www.brd-net.ro); fișierul tip PDF cu denumirea „my brd-pass.pdf” reprezentând istoricul activității pentru contul RO96BRDE240SVxxxxxxxxxxx, titular I_____ E____ Cimpoesu, raport generat în urma folosirii aplicației online MyBRD Net (www.brd-net.ro); fișierul tip PDF cu denumirea „pin change BRD.pdf” reprezentând istoricul activității/tranzacțiilor în lunile noiembrie, decembrie 2014 și ianuarie 2015 pentru contul RO96BRDE240SVxxxxxxxxxxx, titular I_____ E____ Cimpoesu, raport generat în urma folosirii aplicației online MyBRD Net (www.brd-net.ro).

Activitatea de autentificare și logare a fost recunoscută de inculpat și confirmată de conținutul înscrisurilor depuse de persoana vătămată privind istoricul activității în contul online (f. 9-23 dosar u.p.), procesul verbal din data de 26.02.2015 de efectuare a percheziției informatice și procesul verbal din data de 16.03.2015 de analiză a datelor rezultate în urma percheziției informatice asupra sistemelor și mediilor de stocare ridicate de la inculpatul C_______ R_____ C_______, încheiat de ofițerii de poliție judiciară din cadrul B.C.C.O Iași (f. 132-134 dosar u.p.).

În data de 10.02.2015, în baza mandatelor de percheziție domiciliară nr. 15/28.01.2015 și nr. 16/28.01.2015 emise de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Iași, au fost efectuate percheziții domiciliare la locuința inculpatului C_______ R_____ C_______ și la sediul societății Quartz Matrix SRL unde lucra acesta, fiind identificate și ridicate sistemele informatice folosite de inculpat, stabilindu-se și că societatea Quartz Matrix SRL Iași se conecta la internet folosind adresa IP 89.44.144.100, iar la adresa din mun. Iași, ___________________, _____________, _________________________ R_____ C_______ se conecta la internet printr-o conexiune asigurată de UPC Romania SRL, având adresa IP 89.xxxxxxxxxxx.

Inculpatul C_______ R_____ C_______ a participat la efectuarea percheziției informatice efectuate în cauză la data de 26.02.2015, aspect rezultat din procesele verbale întocmite (f. 121-127 dosar u.p.), chiar dacă pe parcursul acestei activități a solicitat să plece, fiind înștiințat însă de către organul judiciar despre continuarea percheziționării copiilor/clonelor realizate (f. 123 dosar u.p.), iar ulterior nu a formulat obiecții sau observații cu privire la modul de efectuare a percheziției și nici cu privire la conținutul procesului verbal de percheziție.

Persoana vătămată a fost audiată atât în cursul urmăririi penale, cât și în cursul cercetării judecătorești, susținând că: în luna decembrie 2014 a observat activități neautorizate de logare la conturile de e-mail, cele din rețeaua de socializare www.facebook.________________ internet banking, bănuindu-l pe inculpat, de care s-a despărțit în fapt la data de 22.10.2014; nu a dat niciodată inculpatului parolele de la conturile de e-mail, din rețeaua de socializare și de internet-banking, dar nici codul de acces de la aplicația de internet banking a BRD – Societe Generale pentru contul bancar BRD; a realizat capturi de ecran ale accesărilor care nu îi aparțineau, iar ulterior, în decembrie 2014-ianuarie 2015 a schimbat la unele conturi parolele de acces, cu excepția contului de internet banking, parola rămânând neschimbată și după momentul în care inculpatul C_______ R_____ C_______ a aflat de plângerea făcută la organele de politie cu privire la aceste accesări; a presupus că C_______ R_____ C_______ ar fi folosit programe informatice pentru a afla aceste parolele și codul de acces al contului online (f. 53-54, 57 și 63 dosar u.p; f. 44-45 vol. I dosar instanță).

Audiat în cursul urmăririi penale, inculpatul C_______ R_____ C_______ a recunoscut faptul că a accesat conturile de e-mail ale persoanei vătămate și contul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, aparținând acesteia, de pe rețeaua de socializare www.facebook.____________________ că încă de la începutul legăturii dintre ei au avut acces reciproc unul la conturile de poștă electronică ale celuilalt, precum și la contul de facebook, iar soția sa i-a permis accesul la respectivele conturi și i-a comunicat parola de acces, aceeași pentru toate conturile. Inculpatul a făcut referire la faptul că au existat situații în care C_______ E____ I_____, care efectua în mod frecvent deplasări în alte localități în interes de serviciu, i-a solicitat atunci când nu se afla în localitate să se logheze la conturile xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx și xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx și să redacteze în numele ei diverse comunicări electronice pe care să le expedieze.

Inculpatul a arătat că persoana vătămată C_______ E____ I_____ și-a configurat contul de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pe telefonul lui care avea sistem android, iar acest cont nu conținea corespondentă electronică, fiind folosit pentru descărcarea aplicațiilor din playstore pentru contul său. A declarat inculpatul că a accesat contul de facebook având atașat userul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx pentru a-l folosi să vadă postările publice realizate de soția sa pe contul de facebook având atașat userul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, întrucât avea informații că soția sa realiza postări denigratoare la adresa sa.

A arătat inculpatul că a accesat contul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx deoarece era interesat de veniturile pe care le realiza persoana vătămată, dar și pentru că avea suspiciuni că soția sa ar avea o relație extraconjugală cu șeful său, astfel încât a deschis și a lecturat mai multe mailuri ce conțineau comunicări între cei doi.

Inculpatul C_______ R_____ C_______ a declarat că dintre cele 2 conturi de socializare din rețeaua www.facebook.___________________ persoana vătămată a reclamat că au fost accesate în mod neautorizat ulterior despărțirii în fapt de aceasta, el a accesat doar contul administrat de pe adresa de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, cont ce nu era folosit efectiv de persoana vătămată și aceasta nu avea postări anterioare lunii februarie 2015.

Inculpatul a susținut că a accesat contul ionela.elena.144 administrat de pe adresa de e-mail xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx întrucât dorea să vadă postările de pe contul principal al soției sale, pentru a afla informații despre de fiul său, locația acestuia, în condițiile în care persoana vătămată părăsise domiciliul împreună cu minorul începând cu data de 10.12.2014 și nu comunica cu el.

Inculpatul a susținut că persoana vătămată i-a comunicat datele de autentificare în contul deservit de aplicația de internet banking MyBRD, iar el a folosit contul de internet banking al persoanei vătămate pentru a vizualiza și analiza adresele de IP de la care au avut loc accesări ale contului și memorate de aplicația de internet banking pentru a lua la cunoștință astfel despre locurile în care presupunea că se afla soția și implicit copilul său (f. 73-75 dosar u.p).

În cursul cercetării judecătorești, inculpatul C_______ R_____ C_______ a declarat că: a accesat contul de email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx la data de 30.09.2014 și la 14.10.2014, când locuia împreună cu soția sa, C________ I_____ E____, având același domiciliu, și s-a ocupat personal de administrarea acestui cont, trimițând în nenumărate rânduri emailuri în numele soției sale; a accesat si ulterior acest cont și a descărcat fișierul GPS octombrie 2014, pentru a demonstra ca sunt mincinoase acuzațiile soției sale în sensul că, în perioada spitalizării ei în Maternitatea C___ Voda Iași - 10.10.xxxxxxxxxxxxx14 - el nu s-a prezentat la spital niciodată pentru a o ajuta și în tot acest timp el a fost doar băut și am jucat la jocuri de noroc, deși în toată luna octombrie 2014, autoturismul de serviciu al soției sale a fost condus de el; a descărcat fișiere ce conțineau salarii pentru lunile ianuarie și octombrie, pentru a demonstra părinților săi că soția sa primește indemnizația de creștere a copilului, deoarece aceasta îi suna și le cerea mereu bani pentru copil; despre accesarea contului de email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a avut cunoștință și seful soției sale, numitul O_____ Palfi, care și-a dat acordul verbal în acest sens și i-a cerut practic să îi trimită anumite fișiere în locul soției sale, iar atât aceasta, cât și șeful ei i-au propus să își dea demisia de la postul ocupat la Suceava, cu promisiunea de a prelua atribuțiile de serviciu ale soției sale pentru perioada cât aceasta se afla în concediu de creștere copil; referitor la contul de email xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, apar logări din 14.10.2014, perioadă în care locuia împreună cu soția sa și contul a fost folosit doar pentru a descărca aplicații de pe STORE; a accesat contul deținut de C_______ I_____ E____ pe facebook cu ID ionela.elena144, fiind un cont comun al lor, un cont fals creat de soția sa și care a avut numele A_____ A_____ la început, după care a avut denumirea I_____ E____, iar apoi M____ C_____ și, în nici un caz nu este contul personal al soției sale; a accesat contul de pe domeniul www.mybrdnet.ro începând cu data de 24.12.2014, pentru ca nu știa absolut nimic de copilul său, sens în care a făcut o plângere la poliție la data de 16.12.2014, și a descărcat fișierele menționate de procuror în rechizitoriu pentru a vedea de unde face plăți soția sa, în ce localitate se fac plățile, fiind plecată deja de doua săptămâni de la domiciliu, împreună cu fiul lor care avea 2 luni la acel moment, era născut prematur, la 8 luni, necesitând o atenție sporită și, conform referatului făcut de doamna doctor C____ M______, soția sa nu trebuia să schimbe mediul de viață al copilului în primii 2 ani și nici să expună copilul la frig în primele două ierni; acele extrase de cont l-au ajutat să demonstreze la poliție faptul că A________, fiul său, în acest moment suferă de boli respiratorii, datorita neglijenței de care soția sa a dat dovadă; a cunoscut și userul și parola acestui cont, user care este din cel puțin 8 cifre, și parola la fel, cont care este asociat cardului menționat în rechizitoriu, card pe care l-a folosit el, cu acordul soției sale, toate accesările conturilor fiind autorizate de deținătorii sistemelor informatice, iar el nu a transferat date din niciun sistem informatic; a accesat cardul bancar BRD când era împreună cu soția sa, iar aceasta era în spital; soția sa avea un laptop de serviciu pe care îl ținea în permanență acasă, unde locuiau împreună, iar când soția a fost în spital, l-a lăsat tot acasă, iar el cunoștea parola de la acel laptop, fiindu-i transmisă de soția sa; după ce el a plecat din domiciliul comun, C_______ I_____ E____ nu i-a cerut explicit să nu mai acceseze conturile sale de mail, precum și cel de pe domeniul BRD și nu avea când să îi ceară acest lucru, întrucât refuza orice comunicare el; consideră că situația în care a fost pus și evenimentele ce au avut loc în acea perioadă l-au îndreptățit să facă acel lucru și este un drept al său să folosească bunurile comune, considerând că toate aceste conturi sunt lucruri comune ale soților; conform certificatului de căsătorie, soții au anumite drepturi, iar calitatea de bun comun nu trebuie dovedită (f. 198 -199 vol. I dosar instanță).

Inculpatul a susținut în mod constant, în ambele faze procesuale, că a considerat că regimul conturilor de corespondență era guvernat de principiul comunității de bunuri dintre soți, întrucât soția sa îi comunicase parolele de acces, îi acordase permisiunea să le folosească, iar el a apreciat că aceasta este valabilă până la desfacerea căsătoriei și, în plus, C_______ I_____ E____ nu i-a interzis în mod expres să-i mai acceseze conturile pe care le folosea și avea posibilitatea de a modifica parolele de la aceste conturi dacă nu mai dorea să fie accesate de el. Inculpatul a invocat incidența în cauză a dispozițiilor art. 22 Cod penal, accesul său la acele conturi fiind justificat, „ … deoarece C_______ I_____ E____ putea dispune în mod legal de valoarea lezată și să își schimbe parola.” – f. 75 dosar u.p. .

Inculpatul a susținut că a considerat că a fost constrâns și s-a aflat în starea de necesitate prevăzută de art. 20 Cod penal, întrucât a accesat aceste conturi și pentru a avea informații cu privire la situația copilului său, dorind în principal să știe unde se află acesta împreună cu soția sa, deoarece ambii nu mai erau la domiciliu din data de 10.12.2014.

Cu privire la apărările inculpatului, instanța constată că, dincolo de faptul că nu au fost dovedite susținerile sale privind acordul persoanei vătămate de a-i fi accesate conturile de corespondență, prin încredințarea parolei, există obligația legală generală a respectării inviolabilității integrității și securității sistemelor informatice, dar și a confidențialității și disponibilității datelor informatice conținute de acestea, obligație ce generează interdicția de a accesa sistemele informatice în lipsa consimțământului expres al titularului acestora, care trebuie să fie clar exprimat și să conțină o autorizare explicită. Din această perspectivă, contrar susținerilor inculpatului, absența unei interdicții exprese nu echivalează cu un consimțământ tacit de accesare a unui sistem informatic.

Conform recomandărilor din Convenția europeană privind criminalitatea informatică, preluate în art. 35 alin. (2) din Legea nr. 161/2003, acționează fără drept persoana care se află în una dintre următoarele situații: nu este autorizată, în temeiul legii sau al unui contract; depășește limitele autorizării; nu are permisiunea, din partea persoanei fizice sau juridice competente, potrivit legii, să o acorde, de a folosi, administra sau controla un sistem informatic, ori de a desfășura cercetări științifice sau de a efectua orice altă operațiune într-un sistem informatic.

Chiar dacă inculpatul ar fi deținut parola de acces la conturile de e-mail și contul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de pe rețeaua de socializare www.facebook.___________________ relațiilor de căsătorie așa cum pretinde, aceasta nu presupune, automat, și o permisiune implicită din partea titularului conturilor pentru folosirea lor de către o altă persoană, inclusiv de către soț, fiind necesară acordarea unei permisiuni și în această situație, legea neinstituind vreo derogare în cazul soților.

Or, în cauză, singura accesare care s-a realizat cu acordul persoanei vătămate este cea din 10.10.2014, ora 23.28, când inculpatul, la solicitarea cererea expresă a persoanei vătămate, i-a expediat un link conținând o adresă de mail aparținând _________________________ SRL, accesul fiind precis determinat, conform înscrisurilor de la dosar (f. 82 dosar u.p.) și declarației persoanei vătămate (f. 44-45 dosar instanță), iar în toate celelalte situații nu a existat permisiunea numitei C_______ I_____ E____ ca inculpatul să-i folosească conturile de corespondență, atât cele personale, cât și cel profesional, precum și contul de internet banking. Legat de acest aspect, datorită specificului valorilor protejate (integritatea, confidențialitatea și disponibilitatea sistemelor și datelor informatice), existența consimțământului pentru utilizarea acestor conturi nu se poate prezuma în baza relațiilor de familie, așa cum, nefondat, susține C_______ R_____ C_______.

Totodată, este evident că, în contextul deteriorării accentuate a relației dintre inculpat și persoana vătămată - care s-au separat în fapt încă din data de 22.10.2014, după ce anterior, în perioada 10.10.xxxxxxxxxxxxx14, persoana vătămată a fost internată în spital, iar ulterior, la data de 18.11.2014 a promovat o acțiune de divorț - era exclusă obținerea de către inculpat a permisiunii de accesare a conturilor de corespondență personale, a celui profesional, a celui de pe rețeaua de socializare și a contului de internet banking, în condițiile în care comunicarea dintre soți practic a încetat și era în derulare o acțiune judiciară având ca obiect desfacerea căsătoriei și, implicit, încredințarea minorului rezultat din aceasta unuia dintre părinți, situație în care interesul persoanei vătămate ar fi fost cel al protejării confidențialității propriilor comunicări ori informații de pe conturile proprii, și nu expunerea lor, mai ales părții potrivnice într-un proces civil.

În consecință, prin accesarea de către inculpat a conturilor de e-mail și contul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx de pe rețeaua de socializare www.facebook._______________ a celui de internet banking ale persoanei vătămate, fără a avea consimțământul acesteia, a existat o intruziune a acestuia în spațiul virtual privat alocat doar persoanei vătămate, ca titular al conturilor de poștă electronică de pe domeniile de internet Gedeon-Richter, Gmail, Facebook și al contului de internet banking de pe domeniul www.mybrdnet.ro, precum și o încălcare a secretului comunicărilor prin corespondența electronică efectuate de aceasta.

Pe de altă parte, chiar dacă inculpatul susține, inclusiv în concluziile scrise depuse la dosar (f. 6-12 vol. II dosar instanță), că, potrivit legii civile, sunt considerate bunuri comune ale soților și conturile fostei sale soții, având în vedere că între ei nu s-a efectuat încă partajul, instanța subliniază că, potriv