Contributia la achizitionarea unui bun inainte de casatorie trebuie dovedita.

 

Cererea prin care reclamanta solicita includerea in masa partajabila a unui bun achizitionat de parat inainte de incheierea casatoriei este netemeinica. Daca reclamanta a contribuit la achizitionarea acestui bun aceasta are un drept de creanta in masura in care dovedeste contributia sa efectiva la dobandirea acestui bun.  

Astazi a fost pe rol judecarea actiunii civile pentru împartire bunuri formulata de reclamanta R.V. împotriva pârâtului R. V.. La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns reclamanta asistata de avocat R.C.-D. , avocat C.I. pentru pârât. Procedura completa. S-a facut referatul cauzei de grefierul de sedinta,dupa care, avocat R. arata ca expertul pentru bunuri mobile nu a identificat bunurile,doar le-a evaluat pe cele retinute în încheiere. Avocat C. solicita respingerea obiectiunilor,nu mai are cereri. Instanta respinge cererea formulata de expertul E. privind suplimentarea onorariului precum si obiectiunile formulate de reclamanta si acorda cuvântul pe fond. Pentru pârât, avocat C. I. solicita admiterea cererii reconventionale, respingerea actiunii principale,urmând a se pronunta o hotarâre conform încheierii si a expertizei modificate, în sensul ca toate bunurile comune sa fie trecute în lotul reclamantei si a fi obligata la jumatate din valoarea lor cu titlu de sulta catre pârât. Solicita si admiterea cererii privind restituirea bunurilor proprii, a fi obligata reclamanta la restituirea acestora, cu compensarea onorariilor de avocat si a fi obligata la ? din onorariile de expertiza. Avocat R. C. lasa solutia la apreciere cu privire la cererea principala. În ceea ce priveste reconventionala,solicita respingerea acesteia. În subsidiar, cu privire la bunurile comune enumerate si evaluate de expert, solicita a fi atribuite conform expertizei. Cauza a ramas în pronuntare.

I N S T A N T A Deliberând, Asupra cauzei civile de fata ; Constata ca reclamanta R. V. l-a chemat în judecata pe pârâtul R. V., solicitând desfacerea casatoriei, reluarea numelui avut anterior casatoriei , iesirea din indiviziune cu privire la bunul dobândit în timpul concubinajului,respectiv un autoturism Dacia. Cererea a fost timbrata cu taxa 39 lei si 19 lei. În motivare se arata ca nu se mai pot întelege. Prin sentinta civila nr.3740/2007 s-a pronuntat divortul. S-a disjuns actiunea de împartire bunuri si solutionarea separata. La rândul sau, pârâtul depune întâmpinare-cerere reconventionala timbrata cu 19 lei. S-au aplicat timbre judiciare mobile de 0,30 lei . De asemenea, s-a mai timbrat cu 212 lei pentru bunurile proprii. În motivare se arata ca autoturismul este bun propriu dobândit cu bani proveniti din munca în Spania dar si cu ajutorul mamei sale care lucreaza în Italia. Este bun dobândit anterior casatoriei, asupra caruia nu opereaza prezumtia de comunitate de bunuri. Mai arata ca cel mult, reclamanta ar avea un drept de creanta care trebuia dovedit.

Se solicita respingerea actiunii. Sub aspect reconventional solicita împartirea urmatoarelor bunuri comune: - o linie dubla audio – video „ One Cinema”; - un frigider „ Arctic” mare ; - un congelator „ Arctic” cu 5 sertare ; - aspirator auto ; - o masina de tocat carne mare; - un cuptor cu microunde; - 3 buc-cutite macelarie; - o masina de tuns Phillips; - cca. 3 carute lemn de foc; - 1 m.c. cherestea(scândura); - 1 m.c. asterial(margini scândura); - 100 leturi pentru gard; - suma de 4500 lei, bani ramasi în casa la data alungarii din domiciliu; - doua verighete din aur de câte 3.5 gr. si restituirea bunurilor proprii care se afla la reclamanta. Reclamanta nu raspunde la cererea reconventionala însa contesta calitatea de bun propriu al pârâtului, respectiv al autoturismului, sens în care timbreaza cu 545 lei. Contesta si celelalte bunuri mobile însa refuza sa timbreze. Refuzul de a timbra este sanctionat cu interzicerea dreptului de a-si proba afirmatiile de negare, de contestare a bunurilor din cererea reconventionala. S-au depus înscrisuri, au fost audiati martori.

Din analiza probelor se retin în fapt urmatoarele : Partile sunt împreuna din perioada 2003-2004. În aprilie 2007 s-au casatorit , din casatorie nu au rezultat copii. Prin sentinta civila 3740/2007 ramasa irevocabila, casatoria s-a desfacut prin divort. În perioada casatoriei au dobândit urmatoarele bunuri comune : -o linie dubla audio – video „ One Cinema”;un frigider „ Arctic” mare, un congelator „ Arctic” cu 5 sertare ;aspirator auto ;2,5 m.c. cherestea , bunuri aflate la reclamanta si un cutit de macelarie care se afla la pârât. Cota de împartit este de ? pentru fiecare. Autoturismul Dacia cu nr. de înmatriculare BC-81-SET cumparat la 4.03.2007 este bunul propriu al pârâtului . A dovedit cu înscrisul de la fila 51 dosar ca mama sa i-a trimis 1000 Euro pentru a-si completa suma necesara si cu declaratiile martorilor G. G. si M. I. ca autoturismul este bunul sau propriu dobândit anterior casatoriei. Diferenta de bani a completat-o cu realizarile banesti din Spania, unde numai el a muncit ca macelar la un abator. Acasa la martorul M. I. reclamantul a facut o astfel de afirmatie. Martorii reclamantei au spus în depozitiile lor ca masina a fost cumparata de ambele parti, înainte de casatorie, din vânzarea miezului de nuca. Însa nu s-a precizat suma , contributia efectiva a reclamantei la dobândirea acestui bun.

Pentru bunurile realizate în timpul casatoriei, exista prezumtia de comunitate de bunuri , prezumtie legala relativa, însa pentru bunurile din perioada concubinajului(chiar daca concubinul a devenit ulterior sot), reclamanta are un drept de creanta care trebuie dovedit.

Dreptul de creanta reprezinta echivalentul banesc al contributiei la dobândirea bunului actualizat la valoarea bunului în momentul judecarii litigiului. Cum reclamanta nu a dovedit dreptul de creanta, autoturismul nu se va retine la masa bunurilor de împartit. Expertiza tehnica judicios întocmita a fost însusita de catre parti, fiind întocmita cu respectarea posesiei bunurilor si intereselor partilor. Conform concluziilor raportului de expertiza, valoarea masei bunurilor de împartit este de 2434 lei. Valoric, potrivit cotei de ?, fiecarei parti îi revin bunuri de câte 1217 lei. Bunurile realizate în timpul casatoriei au ramas toate în posesia reclamantei,inclusiv cutitul de macelarie. Cererea reclamantei fiind neîntemeiata, conform art.36 din Codul familiei se va respinge, însa se va admite în parte cererea reconventionala formulata de pârât. Se va dispune încetarea starii de codevalmasie si se vor atribui bunurile conform raportului de expertiza. Pentru egalitatea loturilor, reclamanta va plati sulta pârâtului suma de 653 lei. În ceea ce priveste capatul din actiunea pârâtului referitor la restituirea bunurilor proprii, s-au dovedit urmatoarele bunuri care se afla tot în posesia reclamantei:televizor color JVS, combina muzicala L.G., haina piele neagra, o pereche de pantofi piele, 1 pereche ghete piele, 1 pereche pantalon de camuflaj, 1 pereche blugi, 5 camasi de bumbac si un pulover lâna. Pe cale de consecinta, va fi obligata reclamanta sa restituie pârâtului bunurile proprii sau contravaloarea acestora. Cu privire la cheltuielile de judecata, va fi obligata reclamanta la ? din contravaloarea onorariu expertiza , catre pârât. Se va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Pentru aceste motive, În numele legii, H O T A R A S T E: Respinge actiunea formulata de reclamanta R. V., domiciliata în … împotriva pârâtului R. V., domiciliat în aceeasi localitate. Admite în parte cererea reconventionala formulata de R. V. Dispune încetarea starii de codevalmasie si atribuie bunurile conform raportului de expertiza astfel: Lotul I se atribuie reclamantei R. V. si se compune din urmatoarele bunuri: linie dubla audio-video-cinema în valoare de 450 lei; frigider mare Arctic=420 lei; 1 m.c. scândura – 500 lei, 1 m.c. margini – 3oo lei, 1 m.c. leturi – 2oo lei. Primeste bunuri în valoare de 1870 lei. Are dreptul la 1217 lei. Plateste sulta lotului II suma de 653 lei. Lotul II se atribuie pârâtului R. V. si se compune din urmatoarele bunuri plus sulta astfel: congelator Arctic cu 5 sertare – 450 lei, aspirator auto-105 lei, cutit macelarie – 9 lei. Primeste bunuri în valoare de 564 lei. Are dreptul la 1217 lei. Primeste sulta de la lotul I suma de 653 lei. Obliga pe reclamanta sa restituie pârâtului urmatoarele bunuri proprii sau contravaloarea acestora: televizor color JVC – 480 lei, combina muzicala L.G. – 480 lei, haina piele neagra ? - 60 lei, 1 pereche pantofi piele – 21 lei, 1 pereche ghete piele – 32 lei, 1 pereche pantaloni de camuflaj- 7 lei, 1 pereche blugi – 15 lei, 5 camasi bumbac – 30 lei, 1 pulover lâna – 15 lei. Obliga reclamanta la plata sumei de 200 lei, contravaloare onorariu expertiza bunuri catre pârât. Ia act ca nu s-au solicitat alte cheltuieli de judecata. Cu recurs în 15 zile de la comunicare.