Constatarea calitatii de bun propriu. Dar manual. Probe

C. proc. civ., art. 111, art. 6731; C. fam., art. 30 alin. (1), art. 31 lit. b) si f); C. civ., art. 813, art. 1191; Decretul nr. 32/1954

Actiunea in constatare a calitatii de bun propriu cu privire la un bun comun este admisibila, conform art. 111 C. proc. civ., in conditiile in care intimata - reclamanta este in posesia imobilului inca de la data dobandirii dreptului de proprietate, fiind evident ca nu ar fi putut promova o actiune in revendicare, dar nicio actiune de partaj, cata vreme aceasta sustine ca bunul imobil este in proprietatea sa exclusiva.

Desi bunul imobil a fost dobandit de reclamanta-parata in perioada casatoriei cu paratul-reclamant, prin probele administrate a fost rasturnata prezumtia comunitatii de bunuri instituita de art. 30 alin. (1) C. fam., atat timp cat paratul-reclamant nu a contribuit cu nicio suma de bani la achizitionarea imobilului si pretul acestuia a fost achitat in intregime de catre reclamanta din bani donati de catre mama sa, fiind astfel aplicabile in cauza dispoziliile art. 31 lit. f) C. fam., alaturi de cele de la lit. b) a aceluiasi articol, imobilul avand calitatea de bun propriu ca urmare a substitutiei reale cu titlu particular.

Cu privire la darul manual, act cu titlu gratuit, nu functioneaza restrictia de forma prevazuta de art. 813 C. civ., si anume incheierea in forma autentica pentru validitatea actului juridic. De asemenea, nu s-ar putea sustine ca lipsa unui inscris care sa constate darul manual ar fi de natura a pune la indoiala existenla acestuia, raportat la relatiile apropiate, de rudenie (mama - fiica), existente intre cele doua parti ale actului juridic, imprejurare care, mai mult, permite dovedirea acestuia cu orice mijloace de proba, inclusiv martori.

Proba cu martori a fost incuviintata si administrata pentru dovedirea unei situatii de fapt, respectiv plata facuta pentru imobilul ce a fatut obiectul actului de vanzare-cumparare, sub acest aspect nefiind incalcata interdictia prevazuta de art. 1191 C. civ.

In raport de solutia data cererii principale, de constatare a calitatii de bun propriu, cererea reconventionala prin care paratul a solicitat partajarea acestui bun, va fi respinsa, ca neintemeiata, nedovedindu-se existenta unui bun aflat in proprietate comuna.

Trib. Bucuresti, Sectia a III-a civila, decizia nr. 499/A din 10 aprilie 2008, irevocabila prin decizia nr. 1195 din 15 septembrie 2008 a C.A. Bucuresti, Sectia a II/-a civila si pentru cauze cu minori si de familie