Bun imobil cumparat pentru activitate medicala. Bun comun. Ambii soti fiind medici.

Dosar nr-

ROMANIA

Curtea de Apel Galați

Secția civilă

Decizia civilă nr.52/

Ședința publică din 22 ianuarie 2009

PREȘEDINTE: Elena Romila

JUDECĂTOR 2: Valentina Gabriela Baciu

JUDECĂTOR 3: Romeo

Grefier -

La ordine fiind judecarea recursului declarat de reclamantul,cu domiciliul procedural la Sediul Societății Civile de Avocați - și Asociații - în B B-dul - nr.18, împotriva deciziei civile nr.124 din 11 iunie 2008 pronunțată de Tribunalul Brăila.

La apelul nominal a răspuns pentru recurent, avocat -, și pentru intimata lipsă, -, a răspuns avocat.

Apărătorul recurentului depune la dosar opis cu un număr de 11 acte, necesare soluționării cauzei, și chitanța seria - nr.- din 13 ianuarie 2009 privind plata sumei de 1.173,50 lei taxă judiciară de timbru.

Apărătorul intimatei depune la dosar filele 3, 4, 21, 22 ale Ziarului - Obiectiv - - din 24 noiembrie 2008, unde la fila 3, se află un articol despre activitatea de medic a intimatei.

Apărătorii părților precizează că nu mai au alte cereri de formulat, astfel că instanța constată cauza în stare de judecată, și acordă cuvântul în dezbateri.

Apărătorul recurentului, precizează că s-a susținut că ambele părți au achiziționat apartamentul în litigiu, care reprezintă cabinet medical pentru practicarea profesiei de medic, recurentul cea de chirurg și intimata cea de internist. De asemenea achiziționarea acestui apartament pentru practicarea profesiei de medic a fost făcută și cu intenția de a profesa alături de părinții celor doi soți, care la rândul lor erau medici. Recurentul după despărțirea de intimată nu a avut pretenții decât la cabinetul medical, cabinet care a fost dobândit cu sume de bani provenite dintr-un împrumut, cabinet care îi era necesar pentru funcționarea sa ca medic, și în acest scop chiar dotarea aparaturii cabinetului medical, era cea de a se practica chirurgia, și nu pentru medicina internă. De asemenea precizează că taxele pentru cabinetul medical, au fost achitate de tatăl recurentului, care de asemenea era medic chirurg și care dorea să lucreze la acest cabinet medical cu fiul său. Achitarea banilor pentru apartamentul ce a devenit cabinet medical, recurentul le-a obținut de la concubina sa de la acea vreme, numita, care obținuse venituri substanțiale dintr-un contract ce l-a avut anterior în Libia. In ceea ce privește autoturismul - vândut, părțile erau despărțite și s-a susținut că nu s-a avut acordul ambilor foști soți la vânzarea acestuia. Față de această susținere, precizează că data despărțirii în fapt a soților a fost 1 august 2005, dată menționată în hotărârea de divorț, iar autoturismul a fost vândut în iunie 2005, tatălui recurentului, iar banii primiți au fost folosiți de intimată și fiica acesteia care au plecat într-o excursie în străinătate, sens în care s-a depus și act la dosar. In atare situație, vânzarea autoturismului nu a fost fictivă, aceasta a existat în realitate și cu acordul celor două părți. In ceea ce privește plata cheltuielilor de judecată, consideră că se impunea achitarea acestora prin compensare, întrucât pe tot parcursul proceselor părțile din cauză au avut calități duble, ceea ce a permis achitarea cheltuielilor de judecată împreună. Solicită admiterea recursului formulat, modificarea în totalitate a deciziei de apel și în rejudecare să se constate că, cabinetul medical și aparatura existentă în acesta sunt bunuri proprii ale recurentului care este singurul chirurg care-și desfășoară activitatea în acest cabinet. Solicită a se dispune scoaterea din masa de partajat a autoturismului - care a fost vândut în timpul căsătoriei cu acordul părților. Solicită de asemenea compensarea cheltuielilor de judecată achitate anterior. Solicită obligarea la plata cheltuielilor de judecată în recurs.

Apărătorul intimatei, precizează că și intimata este un medic de renume în municipiul B, ca și recurentul de altfel, intimata fiind medic internist, medic șef coordonator al Centrului de din Activitatea desfășurată în cabinetul medical în litigiu, era desfășurată de ambii soți, însă recurentul era cel care tăia chitanțele pentru plata prestațiilor de medic, pacienților, și tot el plătea impozitul la acel cabinet, însă în acel cabinet își desfășurau activitatea ambii soți, medici. Intimata nu a cunoscut despre relația recurentului cu numita, care ulterior a devenit soția recurentului, a aflat despre această relație în preajma momentului introducerii acțiunii de divorț, după ce acesta nu a mai venit câteva nopți la domiciliu. Consideră că instanța a făcut o justă apreciere a probelor administrate, în ceea ce privește primul motiv de recurs invocat. Imobilul - care a devenit cabinet individual de practicarea medicinei, a fost achiziționat în timpul căsătoriei din veniturile obținute de ambii soți, medici cunoscuți, care activau și obțineau venituri importante din practicarea activității medicale. De asemenea și aparatura medical a fost achiziționată tot în timpul căsătoriei cu ocazia dotării cabinetului pentru funcționare, din veniturile ambilor soți, care au fost ajutați și părinții acestora, medici la rândul lor. Cu privire la autoturismul - precizează că la vânzarea acestuia nu a existat consimțământul ambilor soți, intimata a aflat despre vânzarea acestuia în timpul procesului, întrucât deși avea carnet de conducere, cel care folosea efectiv autoturismul era recurentul. Scopul vânzării a fost unul fictiv, cu intenția de a fi scos din masa de partajat. In ceea ce privește compensarea cheltuielilor de judecată, consideră că instanța a apreciat corect plata acestora pronunțând o soluție legală și temeinică. Față de cele expuse, solicită respingerea recursului formulat ca nefondat. Solicită obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

CURTEA

Asupra recursului civil de față;

Examinând actele și lucrările dosarului, constată următoarele;

Prin sentința civilă nr.6520 din 6 decembrie 2007 Judecătoria Brăila a admis acțiunea formulată de reclamantul - pârât, în contradictoriu cu pârâta reclamantă - -; a admis în parte cererea reconvențională precizată, formulată de pârâta reclamantă - -; a constatat că părțile au dobândit în timpul căsătoriei următoarele bunuri prin contribuție egală: apartamentul situat în B, nr. 61, -. 3,. 2,. 42, în valoare de 188.390 lei, bibliotecă cu 3 corpuri în valoare de 1375 lei, garnitură hol în valoare de 825 lei, scrin în valoare de 1170 lei, comodă cu sertare în valoare de 190 lei, comodă audio-video în valoare de 100 lei, mobilă de bucătărie în valoare de 1200 lei, masă bucătărie cu colțar în valoare de 715 lei, mobilă tineret în valoare de 1275 lei, etajere pentru cărți în valoare de 200 lei, șifonier în cinci uși în valoare de 600 lei, bibliotecă în valoare de 390 lei, comodă cu oglindă în valoare de 150 lei, canapea extensibilă în valoare de 420 lei, cuier hol în valoare de 490 lei, fotolii hol în valoare de 80 lei, suport pantofi în valoare de 150 lei, TV Samsung în valoare de 150 lei, TV Samsung în valoare de 105 lei, TV în valoare de 150 lei, combină audio Samsung în valoare de 135 lei, player în valoare de 180 lei, videocasetofon în valoare de 180 lei, combină audio în valoare de 330 lei, tablouri și icoane în valoare de 900 lei, 3 covoare în valoare de 1530 lei, 4 carpete în valoare de 160 lei, frigider Indesit în valoare de 540 lei, congelator Arctic în val. de 400 lei, aragaz în valoare de 325 lei, mașină de spălat în valoare de 585 lei, telefon în valoare de 30 lei, perdele în valoare de 120 lei, servicii de masă și tacâmuri în valoare de 70 lei, 2 canapele din cabinetul medical în valoare de 600 lei, bunuri în valoare totală de 204.210 lei.

A constatat că părțile au dobândit în coproprietate în cote egale următoarele bunuri în valoare totală de 111.136 lei: apartament situat în B, -, -. 1,. 4 în valoare de 98.516 lei, ecograf în valoare de 4800 lei, electrocardiograf în valoare de 1400 lei, oscilometru în valoare de 632 lei, laser terapeutic în valoare de 1995 lei, electrocauter în valoare de 1472 lei, mobilier în valoare de 1.011 lei, masă pentru operații în valoare de 1472 lei, mobilier în valoare de 1.011 lei, masă pentru operații în valoare de 910 lei, telefon fax Philips în valoare de 300 lei, icoane în valoare de 50 lei, în valoare de 50 lei.

A constatat că valoarea bunurilor dobândite este de 315.346 lei; a dispus încetarea stării de devălmășie și respectiv de coproprietate prin formarea a două loturi astfel:

Lotul 1 în valoare totală de 116.291 lei atribuit în proprietate reclamantului pârât este format din următoarele bunuri: apartament situat în B, -, -. 1,. 4 în valoare de 98.516 lei, ecograf în valoare de 4800 lei, electrocardiograf în valoare de 1400 lei, oscilometru în valoare de 632 lei, laser terapeutic în valoare de 1995 lei, electrocauter în valoare de 1472 lei, mobilier în valoare de 1.011 lei, masă pentru operații în valoare de 1472 lei, mobilier în valoare de 1.011 lei, masă pentru operații în valoare de 910 lei, telefon fax Philips în valoare de 300 lei, icoane în valoare de 50 lei, în valoare de 50 lei, scrin în valoare de 1170 lei, comodă cu sertare în valoare de 190 lei, comodă audio-video în valoare de 100 lei bibliotecă în valoare de 390 lei, fotolii hol în valoare de 80 lei, TV Samsung în valoare de 150 lei, combină audio Samsung în valoare de 135 lei, videocasetofon în valoare de 180 lei, combină audio în valoare de 330 lei, tablou pe pânză fără ramă (peisaj) în valoare de 200 lei, 2 tablouri mici (reproduceri) în valoare de 50 lei, 2 icoane în valoare de 50 lei, 2 covoare 2/3 în valoare de 870 lei, 4 carpete în valoare de 160 lei congelator Arctic în val. de 400 lei, telefon în valoare de 30 lei, servicii de masă și tacâmuri în valoare de 70 lei, 2 canapele din cabinetul medical în valoare de 600 lei.

Lotul nr. 2 în valoare de 199.055 lei atribuit în proprietate pârâtei-reclamante este format din: apartamentul situat în B, nr. 61, -. 3,. 2,. 42, în valoare de 188.390 lei,mobilă tineret în valoare de 1275 lei, 3 etajere pentru cărți în valoare de 200 lei, calculator, TV Samsung cu diagonala 31 cm în valoare de 105 lei, TV în valoare de 150 lei,canapea extensibilă în valoare de 420 lei, comodă cu oglindă în valoare de 150 lei, bibliotecă cu 3 corpuri în valoare de 1375 lei,șifonier cu 5 uși în valoare de 600 lei, mobilă de bucătărie în valoare de 1200 lei, masă bucătărie cu colțar în valoare de 715 lei frigider Indesit în valoare de 540 lei, aragaz în valoare de 325 lei, garnitură hol în valoare de 825 lei, cuier hol în valoare de 490 lei, suport pantofi în valoare de 150 lei, player în valoare de 180 lei, covor în valoare de 660 lei, 3 tablouri mijlocii (peisaje) în valoare de 600 lei, perdele în valoare de 120 lei, cărți, casete,CD, mașină de spălat în valoare de 585 lei.

A obligat pârâta reclamantă la plata către reclamantul pârât a unei sulte de 41.382 lei.

Pentru a pronunța această sentință instanța de fond a reținut că părțile au fost căsătorite la data de 7.07.1986, iar prin sentința civilă nr. 1079/2006 s-a desfăcut căsătoria prin divorț.

În timpul căsătoriei, au dobândit în baza titlului de proprietate nr. 6022/23.11.1987 apartamentul situat în B, nr. 61, -. 3,. 2,. 42, în valoare de 188.390 lei și următoarele bunuri mobile: bibliotecă cu 3 corpuri în valoare de 1375 lei, garnitură hol în valoare de 825 lei, scrin în valoare de 1170 lei, comodă cu sertare în valoare de 190 lei, comodă audio-video în valoare de 100 lei, mobilă de bucătărie în valoare de 1200 lei, masă bucătărie cu colțar în valoare de 715 lei, mobilă tineret în valoare de 1275 lei, etajere pentru cărți în valoare de 200 lei, șifonier în cinci uși în valoare de 600 lei, bibliotecă în valoare de 390 lei, comodă cu oglindă în valoare de 150 lei, canapea extensibilă în valoare de 420 lei, cuier hol în valoare de 490 lei, fotolii hol în valoare de 80 lei, suport pantofi în valoare de 150 lei, TV Samsung în valoare de 150 lei, TV Samsung în valoare de 105 lei, TV în valoare de 150 lei, combină audio Samsung în valoare de 135 lei, player în valoare de 180 lei, videocasetofon în valoare de 180 lei, combină audio în valoare de 330 lei, tablouri și icoane în valoare de 900 lei, 3 covoare în valoare de 1530 lei, 4 carpete în valoare de 160 lei, frigider Indesit în valoare de 540 lei, congelator Arctic în val. de 400 lei, aragaz în valoare de 325 lei, mașină de spălat în valoare de 585 lei, telefon în valoare de 30 lei, perdele în valoare de 120 lei, servicii de masă și tacâmuri în valoare de 70 lei, 2 canapele din cabinetul medical în valoare de 600 lei, în valoare totală de 15820 lei.

Cu privire la autoturismul, instanța a reținut că a fost dobândit în timpul căsătoriei și a fost înstrăinat la data de 21.06.2005 cu prețul de 30.000.000 lei ROL către, tatăl reclamantului, motiv pentru care nu a fost inclus în masa bunurilor comune.

Valoarea autoturismului stabilită prin expertiză este de 17.641,8 lei.

Cu privire la apartamentul situat în B, -, -.1,. 1,. 4 în valoare de 98.516 lei destinat desfășurării activității de cabinet medical și aparatura medicală precum și mobilierul aferent, instanța a constatat că a fost cumpărat de Cabinetul medical "Dr. " cu suma de 60.000.000 lei vechi la data de 23.02.2001.

Deși reclamantul a susținut că este bunul său propriu, instanța a înlăturat această susținere, având în vedere că ambii soți au contribuit la dobândirea lui, iar activitatea medicală era desfășurată de amândoi în acest cabinet.

Aparatura medicală a fost achiziționată de ambele părți anterior cumpărării apartamentului, profesând într-un apartament închiriat.

Instanța a constatat că valoarea totală a bunurilor dobândite de părți este de 315.346 lei și a dispus partajul în cote egale, prin formarea a două loturi, obligând pe pârâtă la plata unei sulte de 41.382 lei către reclamant.

Împotriva acestei sentințe au declarat apel reclamantul și pârâta - -.

Reclamantul apelant motivează apelul criticând sentința sub aspectul includerii în masa bunurilor comune, imobilul cu destinație de cabinet medical și bunurile aflate în dotarea acestuia, pe care le consideră bunuri proprii destinate exercitării profesiei, fiind achiziționate de cabinet medical individual "Dr. ".

Prin urmare, valoarea acestor bunuri trebuie exclusă, astfel că valoarea masei bunurilor de împărțit este de 203.610 lei.

A solicitat admiterea apelului și schimbarea în parte a sentinței în sensul că valoarea cotei de contribuție este de 101.805 lei, iar valoarea sultei este de 97.250 lei.

Pârâta apelantă - - a motivat apelul criticând sentința sub aspectul excluderii din masa partajabilă a autoturismului în valoare de 17.641,8 lei, care a fost înstrăinat de reclamant fără acordul acesteia, în perioada în care relațiile dintre părți erau deteriorate și premergătoare acțiunii de divorț.

A considerat că printr-o evaluare greșită a probelor instanța a prejudiciat-o cu din valoarea autoturismului, respectiv cu suma de 8820,9 lei.

Al doilea motiv de apel vizează compensarea cheltuielilor de judecată pe care apelanta o consideră nejustificată în ceea ce privește suma de 2.347 lei reprezentând taxă de timbru aferentă valorii imobilului cu destinație de cabinet medical pe care reclamantul l-a considerat bun propriu iar instanța l-a inclus în masa bunurilor de împărțit.

Apelantul a formulat întâmpinare la apelul declarat de pârâta - - prin care a motivat că vânzarea autoturismului s-a făcut în timpul căsătoriei și că nu poate face parte din masa bunurilor comune.

Cu privire la compensarea cheltuielilor de judecată apelantul a susținut că instanța a făcut aplicarea dispozițiilor art. 276 Cod de procedură civilă.

A solicitat respingerea apelului declarat de pârâtă ca nefondat.

Tribunalul Brăila, prin decizia civilă nr.124 din 11 iunie 2008 a dmis apelul declarat de pârâta - - -, a schimbat sentința civilă atacată în sensul că a inclus în masa bunurilor comune autoturismul, în valoare de 17.641,8 lei, astfel că valoarea masei bunurilor comune va fi modificată de la 204.210 lei la 221.851,8 lei RON, revenind fiecărei părți o cotă valorică de 110.925,9 lei RON.

A modificat valoarea lotului nr. 1 atribuit reclamantului de la 116.291 lei la 133.932,8 lei RON.

A modificat valoarea sultei la care a fost obligată pârâta către reclamant de la 41.382 lei la 32.561,1 lei RON.

A compensat în parte cheltuielile de judecată și obligă pe reclamant la plata sumei de 2.497 lei RON, din care: 2.347 lei reprezintă taxa judiciară de timbru și 150 lei, reprezintă din onorariul de expertiză tehnică auto, către pârâtă.

A menținut celelalte dispoziții ale sentinței atacate.

In baza art.274 cod pr.civilă a fost obligat intimatul - reclamant la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 321 lei reprezentând taxă de timbru.

A respins ca nefondat apelul declarat de reclamantul.

Pentru a pronunța această decizie civilă, Tribunalul, cu privire la apelul declarat de, a reținut pe baza probelor administrate (acte: contractul de vânzare cumpărare nr.163 din 23 februarie 2001, încheiat de Cabinetul medical individual " Dr. ", certificate de înregistrare a cabinetelor medicale individuale și autorizație de exercitare a activității, că imobilul cu destinația cabinet medical aparatura medicală și mobilierul aparțin ambelor părți, având o contribuție comună la dobândirea lor, fiind destinate exercitării profesiei de medic a ambelor părți.

Cu privire la apelul declarat de pârâta - -, instanța a reținut din probele administrate, actul de vânzare - cumpărare, interogatoriile părților și declarațiile martorilor audiați în fața instanței de fond) că autoturismul - trebuie inclus în masa bunurilor comune.

Instanța de apel a compensat în parte cheltuielile de judecată achitate la fond, deoarece s-a admis cererea reconvențională formulată de pârâtă în ceea ce privește includerea în masa partajabilă a imobilului cu destinația de cabinet medical și a dotărilor aferente, astfel că reclamantul a fost obligat la plata taxei de timbru de 2347 lei către pârâtă.

Referitor la onorariile de expertiză, s-a avut în vedere chitanțele depuse la dosar din care rezultă că reclamantul a achitat 800 lei iar pârâta 1150 lei.

De asemenea s-a mai reținut că apelanta a solicitat ca și pârâtul să suporte J din onorariu de expertiză auto în sumă de 300 lei, astfel că reclamantul a fost obligat la diferența de 150 lei.

Impotriva deciziei civile nr.124 din 11 iunie 2008, Tribunalului Brăila, în termen legal a declarat recurs reclamantul, invocând nelegalitatea acesteia (art.304 pct.9 cod pr. civilă) în sensul că în mod eronat s-a respins apelul incluzându-se în masa de partaj cabinetul de chirurgie generală " Dr. ", în condițiile în care din probele administrate, rezultă că bunurile aflate în dotarea cabinetului nu au fost dobândite prin contribuția comună a soților și că pârâta nu a desfășurat efectiv activitate în cadrul acestui cabinet.

De asemenea și cu privire la autoturismul, instanța de apel printr-o interpretare eronată a probelor a reținut că la data înstrăinării acestui bun deși nu se pronunțase hotărârea de divorț, nu a existat acordul ambelor părți.

Apreciază că valoarea autoturismului " " nu poate fi inclusă în masa de partaj atât timp cât acesta a fost vândut înainte de despărțirea în fapt iar suma rezultată din vânzare a folosit ambelor părți.

In ceea ce privește cheltuielile de judecată, consideră că se impunea compensarea acesteia motivat de faptul că în procesele de partaj în care părțile au calitate de reclamanți și de pârâți trebuie să le suporte împreună, cu atât mai mult cu cât soluția pronunțată este în interesul acestora.

In consecință, a solicitat admiterea recursului, modificarea deciziei civile atacate iar în rejudecare să se constate că imobilul cu destinație cabinet și bunurile din dotare sunt bunuri proprii și că vânzarea autoturismului, a avut loc în timpul căsătoriei neputând fi inclus la masa partajabilă.

Prin întâmpinare, intimata - pârâtă, - a solicitat respingerea recursului și menținerea deciziei civile nr.124 din 11 iunie 2008 Tribunalului Brăila ca fiind temeinică și legală.

In dovedirea și combaterea motivelor de recurs, părțile s-au folosit de proba cu acte.

Recursul este nefondat, pentru considerentele ce se vor arăta în continuare.

Analizând și verificând decizia civilă recurată prin prisma motivelor de modificare prevăzută de art.304 pct.9 cod pr. civilă, invocate de reclamantă, se reține că instanța de apel a interpretat corect probele administrate în cauză la care a făcut o justă aplicare a dispozițiilor legale pronunțând o hotărâre legală și temeinică ce nu necesită a fi reformată.

Astfel din actele depuse la dosar, rezultă fără putință de tăgadă că în cabinetul medical își desfășurau activitatea ambii soți fiind achiziționat în timpul căsătoriei din veniturile obținute de aceștia prin practicarea activității medicale, ambii fiind medici.

Motivul recurentului - reclamant cu privire la faptul că la data achiziționării cabinetului medical, intimata s-a preocupat de amenajarea unui apartament primit moștenire În B, nu poate fi primit în condițiile în care aceste apărări sunt susțineri noi, invocate pentru prima dată în recurs, pe de o parte iar pe de altă parte cu actele depuse la filele 26 -28 dosar, se face dovada că amenajările la care face referire s-au efectuat în anul 2008 de către pârâtă, cu mult timp după achiziționarea cabinetului medical.

Mai mult decât atât, suma împrumutată de 60.000.000 lei, pentru achiziționarea cabinetului medical, în mod justificat această susținere nu a fost reținută de instanțe în condițiile în care nu s-a prezentat nici un act de împrumut ci numai unul de restituire în timpul procesului, considerându-l fictiv.

Din toate probele administrate în cauză, (acte, interogatorii, declarații de martori) rezultă că ambii soți au contribuit la dobândirea cabinetului medical și a aparaturii și mobilierului destinate în exclusivitate exercitării profesiei de medici, astfel că în mod corect tribunalul a confirmat soluția instanței de fond, ca fiind temeinică și legală sub acest aspect.

In ceea ce privește greșita apreciere a instanței de apel, prin care a inclus în masa partajabilă autoturismul, nici acest motiv nu poate fi reținut în condițiile în care s-a făcut dovada că pârâta nu și-a dat acordul la înstrăinarea acestuia.

In mod corect s-a reținut de instanță că de fapt a fost o vânzare fictivă între reclamant și tatăl său, fără a se încasa vreun preț.

Faptul că pârâta avea permis de conducere nu are relevanță, atât timp cât s-a făcut dovada că numai reclamantul conducea mașina.

Instanța de apel, sub acest aspect a făcut o amplă analiză a fiecărei probe administrate, soluția fiind legală și temeinică.

Referitor la compensarea cheltuielilor de judecată, se constată că instanța de apel d e asemenea a făcut o analiză a tuturor cheltuielilor efectuate de părți, astfel că nici din acest punct de vedere, hotărârea nu necesită a fi modificată.

In aceste condiții, criticile formulate de reclamant, nu sunt întemeiate, neîncadrându-se în dispozițiile art.304 pct.9 cod pr. civilă, astfel cum au fost invocate.

Pentru considerentele expuse, Curtea, în baza art.312 alin.1 cod pr. civilă, urmează să respingă ca nefondat recursul declarat de reclamant.

In baza art.274 cod pr. civilă, va fi obligat recurentul la plata sumei de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată către intimată.

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul declarat de reclamantul - pârât,cu domiciliul procedural la Sediul Societății Civile de Avocați - și Asociații - în B B-dul - nr.18,împotriva deciziei civile nr.124 din 11 iunie 2008 pronunțată de Tribunalul Brăila.

Obligă recurentul să achite intimatei, suma de 2000 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședința publică din 22 ianuarie 2009.

Președinte Judecător Judecător

- - - - - -