Atribuirea in totalitate a bunurilor mobile. Nelegalitate.

Atribuirea în totalitate a bunurilor catre unui dintre coproprietari, fara acordul acestuia duce la încalcarea principiului împartelii în natura a bunurilor mobile supuse partajului.

Decizia civila nr. 3/R din 07.01.2010 a Curtii de Apel Galati.

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Focsani reclamanta CV a solicitat partajarea bunurilor comune dobândite în timpul casatoriei cu pârâtul. Judecatoria Focsani a admis cererea, a dispus partajarea bunurilor si ca efect al partajului, a atribuit pârâtului imobilul casa de locuit cu obligatia de a achita reclamantului 1/2 din valoarea reprezentând cota sa parte, iar cu privire la bunurile mobile, a dispus formarea a doua loturi egale ca valoare si atribuirea bunurilor fiecarei parti.

Tribunalul Vrancea prin decizia civila nr. 118/26 mai 2009, a admis apelul declarat de pârât si a dispus atribuirea bunurilor din lotul pârâtului catre reclamanta cu obligarea acesteia la plata sumei de 16.965,50 lei cu titlu de sulta.

A retinut ca împarteala în natura a bunurilor mobile ar duce la scaderea valorii bunurilor atribuite si la imposibilitatea folosirii lor pentru viitor, fiind dotari ale imobilului.

Ca urmare a recursului declarat, Curtea de Apel Galati a retinut ca instanta de apel a facut aplicarea gresita a dispozitiilor art. 6735 alin. 2 Cod procedura civila. Este adevarat ca prin partajul în natura nu trebuie sa se ajunga la o imposibilitate a folosirii bunului sau scaderea valorii, însa regula ce o impune art. 6735 Cod procedura civila este partajul în natura.

Bunurile ce au facut obiectul partajului fiind obiecte de mobilier - chiar daca au fost achizitionate pentru imobilul atribuit pârâtului, fiind bunuri mobile este posibila partajarea în natura.

Atribuirea în totalitate catre unul dintre coproprietari, fara acordul acestuia duce la încalcarea dispozitiilor art. 6735 Cod procedura civila, împovarându-l exagerat prin obligarea la plata contravalorii cotei parti catre celalalt coproprietar.