Atribuirea imobilului uneia dintre parti pentru a nu scade valoarea economica a acestuia.

Imobil destinat ca folosinta unei singure familii. Atribuirea loturilor. Scaderea importanta a valorii constructiei. Atribuirea imobilului bun comun sotului care detine mijloacele materiale de achitare a sultei.

În conditiile în care constructia edificata în timpul casatoriei este destinata ca folosinta unei singure familii data fiind componenta imobilului format din doua camere, bucatarie si baie iar împartirea acestui spatiu locativ în doua corpuri funciare ar duce la o scadere importanta a valorii imobilului, chiar daca expertul a propus varianta de partajare în natura, imobilul bun comun se va atribui sotului care detine mijloacele materiale de achitare a sultei si care, potrivit dovezilor de la dosar are aceeasi situatie locativa ca celalalt sot.

Sectia pentru cauze cu minori si de familie – Decizia civila nr. 128/31 octombrie 2006 Constata ca prin sentinta civila nr. 6283/2005 pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a admis actiunea civila formulata de reclamantul B.V. în contradictoriu cu pârâta R. L. precum si cererea reconventionala formulata de R. L. în contradictoriu cu B. V. si printre altele s-a constatat ca partile sub durata casatoriei au dobândit în cote egale imobilul în litigiu. S-a sistat codevalmasia asupra imobilului prin formarea a doua loturi, lotul 1, compus din doua camere, atelier si teren de 250 m. p. s-a atribuit reclamantului; lotul nr. 2 compus din bucatarie, camera, baie, hol, terasa, pivnita , magazie, garaj si teren în suprafata de 300 m. p. cu acces din drumul de hotar s-a atribuit pârâtei. Pentru a hotarî astfel instanta de fond a retinut ca prin încheierea din 16.01.2004 s-a admis în principiu actiunea, s-a constatat ca partile au dobândit în timpul casatoriei în cote egale imobilului din litigiu, s-a sistat codevalmasia stabilindu-se cota de X parti pentru fiecare codevalmas si s-a dispus vânzarea imobilului prin buna învoiala.
Partile nu au înstrainat imobilul si au solicitat instantei sa dispuna partajul prin atribuirea în natura a imobilului. Judecatoria a apreciat cu privire la modalitatea de partaj ca desi reclamantul a solicitat atribuirea întregului imobil fata de pozitia pârâtei care nu detine alte posibilitati locative si a solicitat un corp funciar se impune partajul în natura prin formarea a doua loturi apreciind de asemenea ca, imobilul este comod partajabil în natura raportat la solutia propusa de expert.
Împotriva acestei sentinte a formulat apel reclamantul B. V. apel solutionat prin decizia civila nr.286/2006 a Tribunalului Sibiu care a admis apelul a schimbat în parte sentinta atacata si a dispus sistarea starii de devalmasie asupra imobilului prin atribuirea acestuia reclamantului. A fost obligat reclamantul sa-i plateasca pârâtei suma de 507.800.000 lei cu titlu de sulta. Pentru a hotarî astfel Tribunalul a apreciat ca imobilul din litigiu a fost edificat ca o gospodarie pentru o singura familie, astfel ca solutia aleasa de expert de a partaja constructia în doua unitati locative este deficitara. De asemenea, Tribunalul a mai retinut ca prin formarea a doua unitati locative distincte se ajunge la o scadere a valorii imobilului constructii si de asemenea nu este posibila nici partajarea terenului aferent casei de locuit, întrucât calea de acces s-ar asigura pentru apartamentul nr.2 pe terenul proprietatea unei terte persoane neidentificata.
Împotriva deciziei pronuntata de Tribunalul Sibiu a formulat în termen recurs pârâta R. L. criticând-o pentru nelegalitate si netemeinice, sustinând printre altele ca instanta de apel era obligata sa faca împarteala în natura potrivit expertizei efectuate în cauza care concluzioneaza ca imobilul este comod partajabil în natura atât din punctul de vedere al constructiei cât si al terenului.
Prin decizia civila nr. 128/31 octombrie 2006 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia în dosar nr. 2879/57/2006 s-a respins ca nefondat recursul declarat de reclamanta. Analizând punctual motivele de recurs, s-a subliniat ca în ce priveste modalitatea de partaj, ca într-adevar imobilul din litigiu este destinat ca folosinta unei singure familii data fiind componenta imobilului format din doua camere, bucatarie si baie, iar împartirea acestui spatiu locativ în doua corpuri funciare ar lipsi ambele loturi de dependintele necesare, respectiv baie si bucatarie. De asemenea, o asemenea modalitate de partaj determina o scadere importanta a valorii acestuia, iar modalitatea de acces propusa de expert nu poate fi acceptata întrucât este practicata pe un teren ce nu se afla în proprietatea partilor.
Refuzul recurentei de a i se transforma cota de proprietate în sulta, dispozitiile textului art. 678/10 Cod procedura civila prevad în mod expres ca partajul se poate efectua prin atribuirea întregului imobil unui coproprietar în situatia în care împarteala în natura nu este posibila sau ar scadea valoarea imobilului, cu obligatia acestuia la plata sumelor ce reprezinta cotele-parti cuvenite celorlalti coproprietari. Asa fiind Curtea a constatat ca decizia pronuntata de Tribunalul Sibiu este legala si temeinica astfel ca prezentul recurs a fost respins ca nefondat potrivit disp. art. 312 Cod procedura civila.