Apartament cumparat inainte de casatorie cu plata in rate. Consecinte.

Imobilul dobandit inainte de casatorie dar achitat in timpul casatoriei, ramane in proprietatea exclusiva a sotului care l-a achizitionat. Desigur, sotia va putea sa solicite obligarea sotului la plata unei sume egale cu o cota de 1/2 din suma achitata de soti pentru apartament, in timpul casatoriei. Instanta il va obliga pe sot la plata acestei sume in masura in care se va dovedi ca sotii au contribuit in mod egal la achitarea apartamentului.

Reclamanta A.M. a solicitat în contradictoriu cu pârâtul S.G. sa se dispuna partajarea bunurilor comune dobîndite de ei în timpul casatoriei si sa fie obligat pîrîtul la plata cheltuielilor de judecata ocazionate cu acest proces .

 În motivarea cererii sale, reclamanta a aratat ca în data de 04.09.2007 s-a dispus desfacerea casatoriei încheiata cu pârâtul si ca în timpul casatoriei a achitat prin contributie egala si efort comun pretul imobilului apartament situat în mun. Calarasi, având asadar un drept de creanta de 1/2 din valoarea acestuia.

 Pîrîtul a formulat întîmpinare-cerere reconventionala prin care a solicitat sa se admita în parte actiunea reclamantei si sa se constate ca aceasta are doar un drept de creanta de 30 % din pretul total achitat pentru dobândirea apartamentului, imobil aflat în proprietatea sa exclusiva. Argumenteaza ca a dobîndit imobilul în luna august 1994, iar relatia sa de concubinaj cu reclamanta a început în luna aprilie 1996;

 De asemenea, acesta arata ca a achitat un avans de 73. 646 lei rol din pretul total de 730.705 lei rol, iar ulterior si ratele prin contributia sa exclusiva. Doar de la data încheierii casatoriei si pîna la data de 23.01.2003, când pretul a fost achitat integral, a avut o contributie comuna cu reclamanta la sumele achitate cu titlu de rate.

 Reclamanta si-a precizat actiunea în sensul ca a solicitat sa se constate ca are împotriva pârâtului un drept de creanta în cota de 1/2 din valoarea de circulatie a imobilului aflat în proprietatea acestuia .

 Instanta a administrat proba cu interogatoriul pârâtei care a recunoscut si si-a restrâns pretentiile la sumele achitate în timpul casatoriei cu titlu de rate din pretul imobilului. De asemenea, a administrat proba cu raportul de expertiza imobiliara prin care s-a stabilit valoarea actuala de circulatie a imobilului, precum si suma achitata de parti în perioada cuprinsa între data încheierii casatoriei si data achitarii ultimei rate din pretul imobilului.

Instanta, analizînd actele si lucrarile dosarului a retinut ca pârâtul a dobândit în proprietate, cu plata pretului în rate, anterior casatoriei cu reclamanta, apartamentul situat în mun. Calarasi, fiind asadar un bun propriu conform art. 31 lit. a) C.Fam..

 Sumele achitate prin contributia ambilor soti, în timpul casatoriei, cu titlu de rate din pretului imobilului sunt comune, fapt ce îi confera reclamantei un drept de creanta împotriva pârâtului în cota de 1/2, câta vreme nu exista probe contrare din care sa rezulte o contributie mai mare a unuia dintre soti . Asa cum a reiesit din raportul de expertiza imobiliara întocmit în cauza, la ale carui concluzii partile au achiesat, suma achitata de parti prin efort comun si contributie egala în perioada dintre încheierea casatoriei si pîna la data achitarii ultimei rate din pret este de 96960 lei.

 Fata de situatia de fapt mai sus retinuta, având în vedere prev. art. 36 C.Fam., instanta a admis actiunea reclamantei, asa cum a fost precizata si restrânsa, precum si cererea reconventionala formulata de pârât. A constatat ca reclamanta are un drept de creanta împotriva pîrîtului în suma de 48.480 lei, reprezentînd cota sa de 1/2 din suma achitata de parti în timpul casatoriei pentru plata pretului apartamentului proprietate exclusiva a pîrîtului si l-a obligat pe pârât la plata catre reclamanta a acestei sume. În conformitate cu disp. art. 276 C.pr.civ. s-au compensat cheltuielile de judecata ale partilor, obligând pîrîtul la plata catre reclamanta a sumei de 1368 lei cu acest titlu.