Partaj Bunuri - Soti

aug 24, 2017
ROMANIA CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A COMPLET SPECIALIZAT DE FAMILIE SI MINORI SECTIA CIVILA DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILA NR. 344 Sedinta publica din 7 aprilie 2009 PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) ... [Mai mult]
iul 18, 2017
Prin sentinta civ. nr. 2863 din 07.12.2010 a Judecatoriei Pascani data in dosarul 1301/866/2010 s-au dispus urmatoarele: "Admite, in parte, cererea formulata de catre reclamantul JD in contradictoriu cu parata RI (fosta J), cu acelasi ... [Mai mult]
 
iul 12, 2017
R O M Â N I A CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE Complet specializat pentru cauze cu minori şi de familie Dosar nr(...) ... [Mai mult]
iul 12, 2017
Sedinta publica din data de 24 martie 2009 Sentinta civila nr.915 Sub nr.... din .... s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul ..., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor ... [Mai mult]
 
iun 20, 2017
  Apartamentul dobândit de soţi în timpul căsătoriei constituie bun comun. Proprietatea soţilor asupra bunurilor comune este o proprietate comună în devălmăşie, caracteristic acesteia fiind faptul că cei doi soţi sunt ... [Mai mult]
mai 11, 2017
  JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACĂU Dosar nr. 6766/270/2014 acţiune oblică Înreg. la 19.09.2014 partaj bunuri comune S E N T I N Ț A C I V I L Ă NR.589 Şedinţa publică ... [Mai mult]
 
mar 7, 2017
Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 14.10.2014, reclamantul M.I.S. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii M.A.E., B.C.R. S.A. (în continuare B.C.R.) si U.T.B. S.A., ca instanta ... [Mai mult]
mar 6, 2017
Lichidarea creditului imobiliar de catre apelanta pârâta prin plata ratelor ramase de achitat, la data de 30.05.2007, în valoare de 4.150 lei nu este de natura sa îi confere acesteia o cota de contributie majorata pe ansamblul ... [Mai mult]
 
feb 12, 2017
Datoria este comună dacă a fost asumată împreună de către soţi, cerinţă care trebuie înţeleasă în sens larg, fiind îndeplinită nu doar atunci când soţii şi-au asumat obligaţia concomitent şi prin acelaşi act juridic, ... [Mai mult]
ian 26, 2017
DREPTUL FAMILIEI. PARTAJ BUNURI COMUNE. COTĂ PROCENTUALĂ MAJORITARĂ Pe rol se află soluţionarea acţiunii civile formulată de reclamantul D. S. în contradictoriu cu pârâta D. M., având ca obiect partaj bunuri comune . ... [Mai mult]
 
nov 23, 2016
  Codul familiei, art. 32 lit. „a”, art. 35 Împrumutul făcut pentru achiziţionarea unui imobil bun comun al soţilor constituie o datorie comună a soţilor, conform art. 32 din Codul familiei. ` Împrumutul ... [Mai mult]
nov 23, 2016
In materia obligatiilor contractuale de rezultat sarcina probei se imparte intre creditor – care trebuie sa dovedeasca existenta obligatiei – si debitor – care apoi trebuie sa dovedeasca faptul executarii acestei obligatii sau ... [Mai mult]