Partaj Bunuri - Soti

feb 15, 2018
Dosar nr. XXXXXXXXXXX R O M Â N I A CURTEA DE APEL IAȘI SECȚIA PENALĂ ȘI PENTRU CAUZE CU MINORI - NCPP DECIZIA PENALĂ Nr. 564/2017 ... [Mai mult]
dec 11, 2017
Codul civil: art. 539, art. 530, art. 499 alin. 1, art. 324 alin. 1, 4; La desfacerea căsătoriei, dacă nu este posibilă folosirea locuinţei de către ambii soţi şi aceştia nu se înţeleg, beneficiul contractului de ... [Mai mult]
 
dec 4, 2017
Decizia nr. 1085/2013 pronunțată de Curtea de Apel BUCUREŞTI la data de 13-06-2013 în dosarul nr. 21399/303/2010 Dosar nr._ (886/2013) ROMÂNIA CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA A III-A CIVILA ȘI PENTRU CAUZE ... [Mai mult]
nov 14, 2017
Prin acţiunea civilă înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 31.07.2009, sub dosar nr…., reclamanta CG a chemat în judecată pe pârâtul CIA, solicitând în contradictoriu pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin ... [Mai mult]
 
aug 24, 2017
ROMANIA CURTEA DE A P E L T I M I S O A R A COMPLET SPECIALIZAT DE FAMILIE SI MINORI SECTIA CIVILA DOSAR NR(...) DECIZIA CIVILA NR. 344 Sedinta publica din 7 aprilie 2009 PRESEDINTE: (...) (...) JUDECATOR: (...) (...) ... [Mai mult]
iul 18, 2017
Prin sentinta civ. nr. 2863 din 07.12.2010 a Judecatoriei Pascani data in dosarul 1301/866/2010 s-au dispus urmatoarele: "Admite, in parte, cererea formulata de catre reclamantul JD in contradictoriu cu parata RI (fosta J), cu acelasi ... [Mai mult]
 
iul 12, 2017
R O M Â N I A CURTEA DE A P E L C O N S T A N Ţ A SECŢIA CIVILĂ, MINORI ŞI FAMILIE, LITIGII DE MUNCĂ ŞI ASIGURĂRI SOCIALE Complet specializat pentru cauze cu minori şi de familie Dosar nr(...) ... [Mai mult]
iul 12, 2017
Sedinta publica din data de 24 martie 2009 Sentinta civila nr.915 Sub nr.... din .... s-a înregistrat pe rolul acestei instante cererea formulata de catre reclamantul ..., cu domiciliul ales pentru comunicarea actelor ... [Mai mult]
 
iun 20, 2017
  Apartamentul dobândit de soţi în timpul căsătoriei constituie bun comun. Proprietatea soţilor asupra bunurilor comune este o proprietate comună în devălmăşie, caracteristic acesteia fiind faptul că cei doi soţi sunt ... [Mai mult]
mai 11, 2017
  JUDECĂTORIA ONEŞTI JUDEŢUL BACĂU Dosar nr. 6766/270/2014 acţiune oblică Înreg. la 19.09.2014 partaj bunuri comune S E N T I N Ț A C I V I L Ă NR.589 Şedinţa publică ... [Mai mult]
 
mar 7, 2017
Prin cererea de chemare în judecata înregistrata pe rolul Judecatoriei Constanta la data de 14.10.2014, reclamantul M.I.S. a solicitat, în contradictoriu cu pârâtii M.A.E., B.C.R. S.A. (în continuare B.C.R.) si U.T.B. S.A., ca instanta ... [Mai mult]
mar 6, 2017
Lichidarea creditului imobiliar de catre apelanta pârâta prin plata ratelor ramase de achitat, la data de 30.05.2007, în valoare de 4.150 lei nu este de natura sa îi confere acesteia o cota de contributie majorata pe ansamblul ... [Mai mult]