Solutia pentru mansardarea blocurilor.

• Biroul de Carte Funciară a oferit recent soluţia legală a mansardării blocurilor, care nu mai impune acordul tuturor proprietarilor, şi rezolvă problema intabulării mansardelor

Proiectul mansardării, odată cu realizarea izolării termice şi refacerea faţadelor blocurilor, pare să fi ajuns la o soluţie clară din punct de vedere juridic. Recent, Primăria Braşov a organizat o dezbatere publică, la care au participat reprezentanţi a peste 100 de asociaţii de proprietari, conducerea Camerei Notarilor Publici, conducerea Biroului de Carte Funciară şi reprezentanţii investitorilor care şi-au manifestat intenţia de a se ocupa de construirea mansardelor în Braşov.

Soluţia prezentată în cadrul dezbaterii publice de şeful Biroului de Carte Funciară, Mihai Taus, pare să rezolve atît problema intabulării noii construcţii, cît şi a refuzului unor proprietari de a-şi da acordul pentru construirea mansardei.

Soluţia legală

Potrivit propunerii susţinute de Mihai Taus, pentru realizarea asocierii dintre asociaţia de proprietari şi firma de construcţii, în vederea realizării mansardei, prima etapă după încheierea acordului de principiu este scoaterea „terasei“ blocului din „părţile de uz comun“ (PUC) ale imobilului, urmată de identificarea acesteia ca o unitate locativă de sine stătătoare.

Apoi, trebuie recalculate cotele din PUC aferente fiecărui apartament şi alocarea unui identificator unic pentru terasă.

Pentru scoaterea terasei din PUC, este nevoie de documentaţia cadastrală şi de un certificat de urbanism eliberat de Primărie, precum şi de un act notarial.

Efectul scoaterii terasei din PUC este că aceasta va avea acelaşi statut cu celelalte apartamente, coproprietarii terasei sînt în acelaşi număr cu proprietarii apartamentelor de pe scară, iar juridic, coproprietatea forţată şi perpetuă se transformă în coproprietate voluntară şi temporară.

Astfel, dreptul de proprietate asupra terasei va fi supus regulilor comune în ceea ce priveşte ieşirea din indiviziune. Pentru transmiterea dreptului de proprietate asupra terasei, va fi nevoie de un contract de vînzare-cumpărare şi eventual de ieşirea din indiviziune.

Apoi, mansarda trebuie înscrisă în Registrul Cărţii Funciare, în baza documentaţiei cadastrale şi a certificatului de urbanism eliberat de Primărie. Potrivit lui Mihai Taus, această variantă prezintă „avantajul legalităţii, al asigurării finalităţii demersului şi al siguranţei“.

„Nu mai trebuie acordul tuturor proprietarilor“

Potrivit viceprimarului Gabriel Andronache, soluţia prezintă de asemenea avantajul că nu mai este necesar acordul tuturor proprietarilor din imobil.

„Dacă există o majoritate care este de acord, cei care nu sînt de acord pot fi daţi în judecată, pentru ca în ieşirea din indiviziune, acordul acestora să se substituie cu acordul dat de instanţă. Cei care nu sînt de acord vor beneficia însă de toate avantajele de care vor beneficia toţi proprietarii imobilului“, a precizat Andronache. Soluţia prezentată nu exclude însă rolul Primăriei, care va impune soluţia tehnică şi obligativitatea realizării termoizolaţiei întregului imobil şi a faţadei pe cheltuiala constructorului. „Arhitectul-şef va accepta doar anumite tipuri de proiecte, conforme cu arhitectura specifică Braşovului şi zonei de munte. De asemenea, în procedura autorizării va mai exista condiţia efectuării termoizolaţiei întregului bloc, pe cheltuiala constructorului, şi implicit a refacerii faţadei“, a mai precizat viceprimarul.