Registrul national notarial al regimurilor matrimoniale.

In Ordinul nr. 1786/2011, publicat in Monitorul Oficial, Partea I, Nr. 666, din 19 septembrie 2011, MJ precizeaza ca in Registru (RNNRM) se inscriu, pentru opozabilitate fata de terti, regimul matrimonial ales de soti — comunitatea legala, separatia de bunuri sau comunitatea conventionala — precum si orice schimbare ulterioara a regimului matrimonial deja ales.

De asemenea, vor fi mentionate cel putin urmatoarele informatii:

• numarul si data formularului de inscriere a actului juridic sau, dupa caz, de interogare a RNNRM, alocate in mod automat de aplicatia informatica;

• numele si prenumele partilor, anterioare si ulterioare incheierii casatoriei, rezultate din actele de identitate ale partilor si, respectiv, din actul de casatorie comunicat RNNRM, in copie, de catre autoritatea care a incheiat casatoria;

• codul numeric personal al partilor;

• regimul matrimonial ales: comunitatea legala, separatia de bunuri sau comunitatea conventionala;

• date privind actul de casatorie pe baza caruia se face inscrierea regimului comunitatii legale de bunuri;

• date privind actul prin care se modifica, se revoca sau se anuleaza conventia matrimoniala.

Potrivit actului normativ publicat de MJ, alegerea regimului separatiei de bunuri sau a regimului comunitatii conventionale se va face prin conventie matrimoniala, iar aceasta se va inscrie in Registru numai dupa incheierea casatoriei.

Totodata, se prevede ca, in cazul conventiei matrimoniale incheiate, modificate sau revocate in timpul casatoriei, notarul public care autentifica actul notarial supus sa comunice, in format electronic, in ziua indeplinirii procedurii de autentificare, copia actului juridic si formularul de inscriere.

Actul normativ publicat in Monitorul Oficial da posibilitatea oricarei persoane fizice sau juridice, chiar daca aceasta nu justifica un interes, sa solicite eliberarea extraselor privind datele inregistrate in Registru, extrase care vor fi certificate de catre emitent. Extrasul nu va cuprinde, insa, CNP-ul si adresa sotilor.

Pentru interogarea Registrului, se va achita o taxa de catre notarul public sau camera notarilor publici, urmand ca acestora sa le fie platita contravaloarea taxei de catre persoana care a solicitat interogarea. Insa, sunt scutite de taxa solicitarile autoritatilor si institutiilor publice.

Noul Cod Civil, care va intra in vigoare la 1 octombrie 2011, da posibilitatea sotilor sa opteze, prin introducerea conventiei matrimoniale, pentru alegerea regimului separatiei de bunuri sau a regimului comunitatii conventionale.