Propuneri privind crearea unui certificat european de mostenitor

Consiliul Superior al Magistraturii si-a exprimat opinia referitoare la Propunerea de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si a actelor autentice in materie de succesiuni, precum si crearea unui certificat european de mostenitor

Consiliul Superior al Magistraturii apreciaza ca oportuna adoptarea de catre Parlamentul European si Consiliul Europei a Regulamentului privind competenta, legea aplicabila, recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti si a actelor autentice in materie de succesiuni, precum si crearea unui certificat european de mostenitor, instrument european impus de prevederile art. 61 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.

Oportunitatea reglementarii este motivata si prin aceea ca s-a constatat ca nu intotdeauna succesiunile internationale sunt executate potrivit vointei persoanelor decedate si nu sunt respectate drepturile potentialilor mostenitori, ale persoanelor avand o legatura formala sau de alt tip cu defunctul, ale creditorilor privati si publici.

In preambulul proiectului de regulament sunt definiti termenii cu care se opereaza si domeniul de aplicare al regulamentului si sunt stabilite normele de competenta si legea aplicabila. Proiectul de regulament include dispozitii cu privire la recunoasterea si executarea hotararilor judecatoresti, recunoasterea actelor autentice si certificatul de mostenitor. Se observa ca legislatia interna in aceasta materie este corelata in ansamblu cu prevederile din regulament, multe dispozitii similare regasindu-se in Codul Civil si Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, cu modificarile si completarile ulterioare (stabilirea competentei in functie de ultima resedinta a defunctului, dovada calitatii de mostenitor pe baza certificatului de mostenitor etc.).

Documentul a fost transmis consiliului de catre Directia Generala Relatii Parlamentare Externe din cadrul Senatului Romaniei.

Sursa: euroavocatura.ro