Principiul ocrotirii bunei-credinte nu se aplica titularului unui drept de ipoteca.

 

Judecătorii Cristian Pup, Marinela Giurgincă şi Erica Nistor au apreciat (în cuprinsul deciziei civile nr. 570 din 1 iunie 2009 pronunţată în recurs de Secţia Civilă a Curţii de Apel Timişoara având ca obiect nulitate act juridic - JURINDEX20105911849) că principiul ocrotirii bunei-credinţe se aplică strict subdobânditorului cu titlu oneros al unui bun imobil, nu şi titularului unui drept de ipotecă, contractul de ipotecă neavând caracter oneros.

Desfiinţarea dreptului de proprietate al constituitorului ipotecii, ca modalitate de stingere a garanţiei dă aplicare principiului resolute jure dantis resolvitur jus accipientis.

Astfel, nulitatea absolută a contractului de vânzare-cumpărare principal constatată prin hotărâre irevocabilă, are ca efect desfiinţarea retroactivă a acestuia, ca şi cum nu ar fi existat, consecinţa imediată fiind şi nulitatea absolută a contractului de ipotecă subsecvent, nefiind incident principiul ocrotirii bunei-credinţe ca excepţie de la regula anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului principal.