Platim mai mult pentru o succesiune.

Dupa plecarea cuiva pe alta lume, ar fi bine sa ne grabim la notar Cheltuielile cu birocratia legata de succesiune ne omoara pe noi, cei scapati cu viata.

Acestea vor fi cu 60% mai mari daca succesiunea este facuta dupa trecerea unui an de la momentul decesului. Majorarea este cauzata de faptul ca mostenitorii vor trebui sa plateasca si taxa notariala de timbru, de care erau scutiti de vechea legislatie, ce prevedea doar plata onorariului notarului, a timbrului judiciar si a taxei pe valoarea adaugata.

Taxa de timbru atinge 60% din totalul cheltuielilor pe care le presupune solutionarea unei succesiuni. Taxa pentru succesiune depinde de cea a masei succesorale, deci nu are o valoare fixa. Unii notari sunt „mai scumpi“, deoarece inglobeaza toate aceste taxe: cea de timbru notarial, care merge la Bugetul de stat, cea pentru timbrul judiciar, ce ajunge la Ministerul Justitiei, si onorariul, care ramane la notar. 

Documente necesare pentru deschiderea succesiunii:

Certificatul de deces Actele de stare civila (certificate de nastere si certificat de casatorie) prin care se face dovada calitatii de mostenitor Testament - daca este cazul Titlurile de proprietate ale defunctului (contracte de vanzare-cumparare, donatie, certificate de mostenitor si altele) - reprezinta actele de baza ale masei succesorale Certificat de atestare fiscala (eliberat de Directia Taxe si Impozite din sectorul in care a fost inregistrat decesul) Certificat de deschidere a succesiunii (eliberat de Camera Notarilor Publici).

Deschiderea si dosarul Deschiderea procedurii succesorale se realizeaza la un notar public, care inregistreaza cauza si dispune citarea celor care au drept la moste-nire. Pentru deschiderea unei succesiuni se completeaza o cerere in care vor fi mentionate urmatoarele: datele de stare civila ale defunctului, numele, prenumele si domiciliul mostenitorilor prezumtivi, bunurile defunctului, cu mentionarea valorii acestora, precum si a pasivului succesoral.

Cererea va fi insotita de certificatul de deces care face dovada decesului si a ultimului domiciliu. Pe baza declaratiei mostenitorilor, se completeaza dosarul de succesiune, care se inainteaza Camerei Notarilor Publici de la ultimul domiciliu al decedatului. Dezbaterea succesiunii are loc la biroul notarului public, la ora stabilita si comunicata prin citatie mostenitorilor. Calitatea de mostenitor si numarul acestora se stabilesc de catre notarul public prin acte de stare civila si cu martori, iar bunurile ce compun masa succesorala se dovedesc prin inscrisuri sau alte mijloace de proba. Notarul va stabili, de asemenea, calitatea mostenitorilor si intinderea drepturilor acestora, precum si intinderea masei succesorale. In cazul in care succesiunea priveste bunuri comune ale defunctului si ale sotului supravietuitor, cotele de contributie ale acestora la dobandirea bunurilor se stabilesc prin acordul mostenitorilor.

Certificatul

In succesiunea in care exista bunuri, s-a realizat acordul intre mostenitori si s-au administrat probe indestulatoare, notarul public va intocmi incheierea finala a procedurii succesorale. Pe baza acestei incheieri finale, in termen de 20 de zile se va redacta certificatul de mostenitor ce va cuprinde constatarile din aceasta incheiere la masa succesorala, numarul si calitatea mostenitorilor si cotele ce le revin din patrimoniul defunctului. Un exemplar al certificatului de mostenitor se elibereaza fiecarui mostenitor, insa numai du-pa achitarea taxelor succesorale si a onorariilor. Certificatul de mostenitor face dovada deplina in privinta calitatii de mostenitor si a cotei sau bunurilor ce se cuvin fiecarui mostenitor in parte. Desi transcrierea (intabularea)Certificatului de mostenitor nu este obligatorie (si nici ceruta de toate Birourile de Carte Funciara), rectificarea de rol este obligatorie (se efectueaza la Directia Taxe si Impozite, in termen de 30 de zile de la data eliberarii certificatului de catre biroul notarial public).

E important ca dupa eliberarea de catre biroul notarial a Certificatului de mostenitor, mostenitorii trebuie sa se inscrie pe rolul Administratiei Financiare compe-tente, sa rectifice rolul fiscal. Pentru procedura succesorala se percepe un onorariu procentual din valoarea bunurilor mostenite: spre exemplu, daca vi se elibereaza un certificat de mostenitor pentru un apartament cu 3 camere imbunatatit, in zona Unirii, etaj intermediar, confort I, construit intre 1977-1990, onorariul perceput de un notar va fi intre trei si sapte mii de lei. Este posibil ca unii notari sa ceara sume considerabil mai mari.

Exemple de calcul Mosteniri ieftine.

 Casa si bunuri in valoare de 10.000 de euro, adica aproximativ 40 mii lei: -Taxa de timbru: 708 lei -Onorariu notar: 485 lei -TVA: 92,15 lei -Total: 1.285,15 lei Total fara taxa de timbru: 577,15 lei Valori mai mari