Plata părţilor comune, obligaţia contractuală a tuturor locatarilor dintr-un condominiu.

 Asociaţia Naţională de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSCUP) susţine că nici un proprietar de apartament sau de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nu va fi exceptat de la obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune

Pentru toţi utilizatorii sistemului centralizat de încălzire centrală este evident că recentele informaţii referitoare la creşterile neprevizionate ale costului combustibilului pentru încălzire şi respectiv prognozată diminuare a subvenţiilor acordate populaţiei de autorităţile publice locale vor dubla preţul energiei termice şi deci implicit a costurilor de încălzire şi preparare a apei calde.

Părţile comune, mai exact valoarea procentului acestora din totalul energiei termice înregistrate de contorul de branşament, sunt unele din problemele intens dezbătute în ultimele zile.

Interesul privind stabilirea şi repartizarea sumei care priveşte proprietatea comună este pe deplin justificat pentru că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare cuprinse în Normele metodologice de aplicare a Legii 230 /2007 a asociaţiilor de proprietari, niciun proprietar de apartament sau de spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă nu va fi exceptat de la obligaţia de a contribui la plata cheltuielilor comune, ca urmare a renunţării la folosirea unei părţi din proprietatea comună, a abandonării apartamentului sau a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ori în alte situaţii.

Proprietarii apartamentelor şi/sau a spaţiilor cu altă destinaţie cunosc faptul că cheltuielile cu consumurile comune de energie termică din spaţiile aflate în proprietate comună cuprind cheltuielile aferente consumurilor de energie termică disipate de radiatoare, conductele şi coloanele de distribuţie ale agentului termic, izolate sau neizolate şi respectiv transferate prin elementele de construcţie.

Potrivit aceluiaşi act normativ, cheltuielile cu consumurile comune se repartizează proporţional cu cota-parte de proprietate indiviză care îi revine fiecărui proprietar.

Până în prezent valoarea procentuală a cheltuielilor comune de încălzire a fost stabilită la minim 20 la sută din totalul valorii de energie termică înregistrată de