OUG .nr.80/2011 coreleaza dispozitiile legale privind actele de stare civila, stabilite prin Legea nr. 119/1996, cu dispozitiile noului cod civil.

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 694 din data de 30 septembrie 2011 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civila.

Modificarile au ca scop corelarea dispozitiilor legale cu privire la actele de stare civila, stabilite prin Legea nr. 119/1996, cu dispozitiile noului Cod civil.

Astfel, in acord cu prevederile noului Cod civil, actul normativ reglementeaza, in principal, aspecte cu privire la:

- identificarea persoanei fizice (dreptul la nume, dobandirea numelui);

- actele de stare civila (dovada starii civile, anularea, completarea, modificarea sau rectificarea actelor de stare civila, inscrierea mentiunilor pe actele de stare civila, intocmirea ulterioara a actelor de stare civila);

- atributiile ofiterului de stare civila din cadrul serviciului public comunitar local de evidenta a persoanelor sau al primariei in legatura cu primirea declaratiei de casatorie, publicarea acesteia, verificarea indeplinirii cerintelor legale si intocmirea actului de casatorie;

- documentele care care se depun odata cu declaratia de casatorie;

- aspecte privitoare la incheierea casatoriei intre cetateni straini sau intre acestia si cetateni romani;

- intocmirea actului de deces cu aprobarea Parchetului, in cazul nedeclararii decesului in termenele prevazute de lege;

- mentiunea ca, odata cu asigurarea suportului tehnic necesar informatizarii activitatii de stare civila vor fi furnizate servicii electronice privind informatii si documente cetatenilor ale caror acte si fapte de stare civila au fost inregistrate in Romania etc.