OUG nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a noului cod civil.

Ordonanta de Urgenta nr. 79/2011 pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 696, din 30 septembrie 2011.

Actul normativ reglementeaza functionarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare care constituie un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare si de publicitate, structurat pe persoane si bunuri.

Astfel, in Arhiva vor fi inregistrate operatiuni privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege se efectueaza, daca prin lege nu se prevede altfel. Supravegherea Arhivei va fi asigurata de Ministerul Justitiei care va administra si intretine sistemul computerizat de siguranta al arhivei. In acelasi timp, MJ va asigura accesul direct si gratuit al publicului la informatiile din arhiva.

De asemenea, potrivit actului normativ, sintagma „contract comercial” sau „contracte comerciale” se inlocuieste cu sintagma „contract civil” sau, dupa caz, „contracte civile”, iar sintagma „contracte sau acte de comert”, cu termenul „contracte”.