Medierea familiala si avantajele ei.

În România, medierea este reglementată prin Legea nr. 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.
Conform art. 1 alin. 1 din Lege „Medierea reprezintă o modalitate facultativă de solutionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terte persoane specializate în calitate de mediator, în conditii de neutralitate, impartialitate si confidentialitate”.
Familia traditională romaneasca nu mai este ce a fost odată. Instituta căsătoriei nu s-a demodat încă, dar varianta divortului este adoptată mult mai usor decât odinioară.
Experientele mai multor tări în acest domeniu demonstrează faptul că recurgerea la medierea familială ar putea:
-să îmbunătătească comunicarea între membrii familiei;
-să reducă proportiile conflictului dintre părtile aflate în litigiu;
-să conducă la o rezolvare amiabilă;
-să asigure continuitatea legăturilor dintre părinti si copii;
-să contribuie la reducerea costurilor economice si sociale produse de separare sau divort, pentru părti;
-să reducă perioada de timp necesară solutionării conflictului;
Medierea familială poate fi aplicată în orice litigiu dintre membrii aceleiasi familii între care există legături de sânge sau prin căsătorie, precum si a celor între care există sau au existat legături de familie, asa cum prevede legislatia natională.
Medierea poate fi considerată o metodă adecvată ce permite părintilor să organizeze sau să reorganizeze custodia si dreptul la vizită, sau să rezolve neîntelegerile apărute ulterior hotărârilor care privesc aceste chestiuni.
Medierea familială nu este un remediu universal care permite rezolvarea tuturor problemelor familiale evitând astfel supraîncărcarea jurisdictiilor competente pentru litigiile familiale (adică divortul, supravegherea si dreptul la vizită, pensia alimentară,partajul bunurilor, succesiunea etc).