Legea 158/2010 privind mostenirile vacante.

Regimul juridic al terenurilor provenind din mosteniri vacante

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 496 din data de 19 iulie 2010 a fost publicata Legea nr. 158/2010 pentru modificarea art. 26 din Legea fondului funciar nr. 18/1991.

Potrivit legii, terenurile situate in intravilanul localitatilor, ramase la dispozitia autoritatilor administratiei publice locale, de la persoanele care au decedat si/sau nu au mostenitori, trec in proprietatea publica a unitatilor administrative teritoriale si in administrarea consiliilor locale respective, in baza certificatului de vacanta succesorala eliberat de notarul public.

Actul normativ modificator prevede de asemenea interdictia schimbarii regimului juridic al terenurilor referite din proprietatea publica a unitatilor administrativ-teritoriale in proprietatea privata a acestora.

Nerespectarea acestor dispozitii atrage sanctiunea nulitatii absolute.