Impozitarea mostenirii

Impozit pe vanzarea casei

Incepand cu anul 2007, la transferul dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si asupra domeniilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor, contribuabilii vor plati un impozit. Potrivit noului Cod fiscal, prin transferul dreptului de proprietate se intelege: vanzare-cumparare, donatie, renta viagera, intretinere, schimb sau mostenire, inclusiv in cazul in care transferul se realizeaza printr-o hotarare judecatoreasca.

Ce se plateste

Pentru constructiile cu terenurile aferente acestora, precum si pentru terenurile de orice fel fara constructii, dobandite intr-un termen de pana la trei ani inclusiv, se plateste un impozit de 3% pana la valoarea de 200.000 de lei inclusiv.

Pentru ce depaseste valoarea de 200.000 de lei se achita un impozit de 6.000 de lei plus 2% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 de lei inclusiv. Astfel, daca se tranzactioneaza o proprietate cu o valoare de 200.001 lei, se vor plati statului 6.000 de lei, plus 2% din suma de un leu.

Pentru imobilele dobandite la o data mai mare de trei ani, impozitul este de 2% pana la valoarea de 200.000 de lei inclusiv. Ce depaseste 200.000 de lei se va impozita cu 4.000 de lei plus 1% calculat la valoarea ce depaseste 200.000 de lei inclusiv.

Cine plateste

Impozitul va fi platit de persoana fizica din al carei patrimoniu se transfera dreptul de proprietate sau dezmembramintele acestuia, adica vanzatorul, donatorul, credirentierul sau transmitatorul, in cazul contractului de intretinere. In contractele de schimb imobiliar calitatea de contribuabil o au toti copermutantii. In cazul transferului dreptului de proprietate pentru cauza de moarte, prin succesiune legala sau testamentara, calitatea de contribuabil revine mostenitorilor legali sau testamentari. Data de la care incepe sa curga termenul de trei ani care face diferenta la impozitare este data dobandirii, iar calculul termenului se face in conditiile dreptului comun. Pentru constructiile noi si terenul aferent acestora, termenul curge de la data incheierii procesului-verbal de receptie finala. Pentru constructiile neterminate si terenul aferent, termenul se calculeaza de la data expirarii termenului legal pentru finalizarea constructiei prevazut in autorizatia de construire.

Cind nu se plateste impozit

Exista si cazuri in care impozitele de mai sus nu se vor plati. De exemplu, la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor de orice fel prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale, cum ar fi cea a retrocedarilor. De asemenea, impozitul nu se plateste la dobandirea dreptului de proprietate cu titlul de donatie intre rude si afini pana la gradul al III-lea inclusiv, precum si intre soti. Instrainarea ulterioara a imobilelor dobandite prin reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul legilor speciale, precum si prin donatie, indiferent de gradul de rudenie, va fi insa supusa impozitarii.

Impozitarea mostenirii

Pentru transmiterea dreptului de proprietate cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozit, dar numai daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de doi ani de la data decesului proprietarului. In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale.

Finalizarea procedurii succesorale este considerata la data emiterii certificatului de mostenitor. In situatia in care bunurile imobile din masa succesorala sunt supuse impozitarii, notarul public va calcula si comunica cuantumul acestora la data depunerii cererii de deschidere a procedurii succesorale. Impozitul datorat va fi achitat de catre contribuabil la data incheierii succesiunii de catre notarul public. Prin masa succesorala supusa impozitarii se intelege diferenta pozitiva dintre activul si pasivul succesiunii. In pasivul succesiunii se includ creantele certe si lichide dovedite prin acte autentice si/sau executorii, precum si cheltuielile de inmormintare de pana la 1.000 RON. Cheltuielile de inmormantare nu trebuie dovedite cu inscrisuri.

Valoarea supusa impozitului

Impozitul se calculeaza la valoarea declarata de parti in actul prin care se transfera dreptul de proprietate. In cazul in care valoarea declarata este inferioara valorii orientative stabilite prin expertiza intocmita de Camera Notarilor Publici, impozitul se va calcula la cea orientativa. Pentru constructiile neterminate, la instrainarea acestora valoarea se va stabili pe baza unui raport de expertiza, care va cuprinde valoarea constructiei neterminate la care se adauga valoarea terenului aferent declarata de parti, dar nu mai putin decat valoarea stabilita prin expertizele camerei notarilor publici.

Raportul de expertiza va fi intocmit pe cheltuiala contribuabilului de un expert autorizat in conditiile legii. La schimb, impozitul se calculeaza la valoarea fiecaruia dintre bunurile imobile transmise, in conditiile de mai sus. Camerele notarilor publici vor actualiza, o data pe an, expertizele privind valoarea de circulatie a bunurilor imobile. Valorile vor fi comunicate la directiile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, pana la 31 decembrie a anului fiscal curent, pentru a fi utilizate in anul fiscal urmator.

Se plateste inainte de autentificare

Impozitul se va calcula si se va incasa de notarul public inainte de autentificarea actului sau, dupa caz, inainte de incheierea succesiunii. In cazul in care transferul dreptului de proprietate se va realiza printr-o hotarare judecatoreasca, impozitul se va calcula si se va incasa de catre instantele judecatoresti la data hotaririi definitive si irevocabile. Impozitul poate fi platit de catre contribuabil fie in numerar la sediul biroului notarului public, fie prin virament bancar intr-un cont al biroului notarial.