dobandirea sezinei de catre mostenitori

CAPITOLUL I

Transmisiunea moştenirii

 

SECŢIUNEA a 4-a

Sezina

 

Art. 1127

Dobândirea sezinei de către moştenitorii legali nesezinari

 

(1) Moştenitorii legali nesezinari dobândesc sezina numai prin eliberarea certificatului de moştenitor, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii moştenirii.

 

(2) Până la intrarea în stăpânirea de fapt a moştenirii, moştenitorul legal nesezinar nu poate fi urmărit în calitate de moştenitor.