Despre dezbaterea succesorala.

Dezbaterea unei succesiuni este cea mai complexa procedura notariala. In cadrul ei se verifica acte de stare civila, se audiaza martori, se fac inventare, se emit citatii si se realizeaza expertize.

In final, in baza dovezilor administrate si a actelor depuse la dosar, dar si a depozitiilor martorilor, notarul public va emite un certificat de mostenitor. Spre deosebire de alte metode, procedura succesorala notariala este de competenta notarului din biroul notarial aflat in circumscriptia teritoriala a judecatoriei unde defunctul si-a avut ultimul domiciliu.

Situatie aparte Cand exista mosteniri succesive, mostenitorii pot alege oricare dintre birourile notariale din circumscriptia teritoriala a judecatoriei unde si-a avut ultimul domiciliu persoana care a decedat. Bianca Chiras, notar public, precizeaza ca deschiderea procedurii succesorale poate fi solicitata de catre orice persoana interesata.

"Avem aici in vedere, in primul rand, mostenitorii legali si testamentari, deci cei care primesc efectiv mostenirea. Totodata, procedura poate fi deschisa si de catre un creditor sau debitor al defunctului, de catre procuror, de secretarul consiliului local etc.", adauga Bianca Chiras.

Cum se procedeaza La momentul deschiderii procedurii succesorale, persoana interesata trebuie sa prezinte, in primul rand, certificatul de deces. Fara acesta nu se poate face nici un act de procedura. De asemenea, notarul va solicita acte de stare civila si acte de proprietate in functie de fiecare situatie in parte.

La dezbaterea procedurii succesorale vor participa toti martorii si mostenitorii. Martorii trebuie sa-l fi cunoscut foarte bine pe defunct, sa stie detalii din viata acestuia, sa fie persoane de incredere, cu o buna reputatie si sa nu fie rude.

In ceea ce-i priveste pe mostenitori, acestia pot fi mostenitori legali sau testamentari. In functie de fiecare situatie, in parte, notarul public va proceda la citarea celor care vor veni efectiv la mostenire. "Este foarte important ca, in cazul procedurii succesorale notariale, intre mostenitori sa nu existe neintelegeri.

Daca sunt probleme de acest gen legate de calitatea lor sau de bunurile aduse la mostenire, notarul public va suspenda cauza succesorala si ii va indruma sa isi solutioneze neintelegerile pe cale judecatoreasca", subliniaza Bianca Chiras.

COSTURI Taxele se calculeaza in functie de bunurile din masa succesorala. Acestea sunt: onorariul, impozitul de 1% din masa succesorala, daca nu s-a dezbatut procedura succesorala in termen de doi ani, si taxa de reintabulare pentru Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara- Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara. Bunurile imobile sunt evaluate in baza expertizelor aflate in uzul biroului notarial.