Demolarea constructiilor ilegale

Cei are au construit ilegal, fără a avea autorizaţii de construire, mai au la dispoziţie doar trei luni pentru a intra în legalitate. Modificările aduse Legii Urbanismului prin Ordonanţa 7/2011 spun clar ca de la 1 ianuarie 2012 construcţiile ilegale vor fi demolate, nemaiexistând nicio posibilitate ca proprietarii să obţină actele necesare unei clădiri legale.

În luna februarie a acestui an, Legea urbanismului a fost modificată, principala schimbare fiind interzicerea intrării în legalitate a clădirilor ridicate fără autorizații.

Până acum, legea prevedea demolarea acestor construcţii sau introducerea lor în legalitate. Respectiv, dezvoltatorii care nu obţineau, pe cale legală, autorizaţia de construire pentru a ridica în plus câteva etaje, nu se lăsau descurajaţi. Construiau fără a da socoteală, după care plăteau o amendă simbolică şi obţineau autorizaţia, intrând, astfel, în legalitate. Singura construcție fără acte, demolată în Bucureşti, a fost o casă, ridicată în aproperea pistei de aterizare de pe Aeroportul Băneasa, deoarece bloca vizibilitatea avioanelor.

Nu pot fi iniţiate şi aprobate documentaţii de urbanism care au ca scop intrarea în legalitate a unor construcţii edificate fără autorizaţie de construire sau care nu respectă prevederile autorizaţiei de construire”, prevede articolul 56.1 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 7/2011.

O altă schimbare, demnă de notat, este eliminarea Planurilor Urbanistice Zonale (PUZ), care se făceau, în general, pe parcelă. De asemenea, modificări de legislație au fost aduse şi în traseul de aprobare a documentațiilor de urbanism şi organizarea autorităţilor locale.

• PUZ-urile vor fi iniţiate numai de municipalitate, excepţie făcând privaţii numai în următoarele situaţii: construirea de parcuri industriale, tehnologice, comerciale sau culturale; hipermagazine; zone de producţie sau de dezvoltare a unor ansambluri rezidenţiale noi; infrastructură de transport; în situaţia extinderii intravilanului localităţii cu cel puţin 10.000 mp pentru funcţiuni de locuire sau cu cel puţin 5.000 mp pentru funcţiuni de servicii. Aceste proiecte necesită, de asemenea, și aviz de oportunitate. Această schimbare se traduce prin faptul că proprietarii de terenuri mici, care doresc să construiască mai mult decât prevede regulamentul local de urbanism, nu vor mai putea face acest lucru decât cu acordul primăriei locale şi cu modificare regulamentului pentru toată zona.

• Avizul de oportunitate este necesar doar pentru privaţii care pot iniţia PUZ-urile (excepţiile de mai sus). Până acum, exista o prevedere prin care dezvoltatorii care doreau modificarea indicatorilor urbanistici cu mai mult de 20%, erau nevoiți să obțină avizul de oportunitate. Prevederea a fost eliminată.

• Avizul de urbanism va fi emis ultimul. În cazul PUZ-urilor, până acum, avizul de urbanism era emis primul, ceea ce s-a schimbat. Întâi, se vor emite avizele de specialitate de la Ministerul Mediului, Ministerul Culturii, Inspectoratul de Stat în Construcţii, Circulaţie etc. Pentru terenurile din zonele protejate, această prevedere simplifică procedura de avizare, deoarece avizul de urbanism era modificat întotdeauna de avizul de la Ministerul Culturii şi trebuia emis un nou aviz de urbanism.

• Consiliul judeţean sau local are obligaţia de a emite o hotărâre de aprobare sau respingere a documentaţiei de urbanism, în maximum 30 de zile de la finalizarea dezbaterii publice şi înaintarea expunerii de motive și a raportului de specialitate.

Planurile Urbanistice Generale (PUG) vor putea fi prelungite cu cel mult trei ani. Dacă până acum nu era stabilit niciun termen, acum primarii trebuie să înceapă reactualizarea PUG-ului cu 18 luni înainte de expirarea celor vechi.