Cum se calculeaza impozitul in cazul partajului succesoral.

In cazul intocmirii unui certificat de mostenitor cu partaj succesoral, calculul se face separat, pentru certificatul de mostenitor si pentru actul de partaj succesoral.

Este un titlu în temeiul caruia persoana pentru care s-a emis face dovada calitatii sale de mostenitor.

Operatie de impartire a proprietatii comune intre coproprietari in urma careia fiecare dintre acestia devine proprietar exclusiv asupra unui bun sau a unei parti determinate material.

Astfel, potrivit expertilor Agentiei Nationale de Adminitrare Fiscala (ANAF), in ce priveste calculul impozitului pentru certificatul de mostenitor, art. 77 indice 1 alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, prevede ca "Pentru transmisiunea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlul de mostenire nu se datoreaza impozitul prevazut la alin. (1), daca succesiunea este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii.

In cazul nefinalizarii procedurii succesorale in termenul prevazut mai sus, mostenitorii datoreaza un impozit de 1% calculat la valoarea masei succesorale."

In cazul in care procedura succesorala a fost finalizata la mai mult de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, procedura de calcul a impozitului este cea prevazuta la pct. 1514 si 1515 din Hotararea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1861/2006 (in cazul procedurii finalizate in perioada 29.12.2006 - 18.10.2007) sau astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1195/2007 (in cazul procedurii finanlizate incepand cu data de 19.10.2007).

De cealalta parte, in ce priveste actul de partaj succesoral cuprins in certificatul de mostenitor, incepand din data de 19.10.2007, acesta nu mai este supus impozitarii.

Anterior datei de 19.10.2007, actul de partaj voluntar ( cum este si cazul actului de partaj succesoral cuprins in certificatul de mostenitor) era supus impozitarii, data dobandirii imobilelor fiind data la care fiecare coproprietar (coindivizar) a dobandit proprietatea (pct. 1512 lit. i) din Hotarea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, astfel cum a fost modificata prin Hotararea Guvernului nr. 1861/2006.

Specialistii ANAF mai precizeaza: cota de impozit aplicabila in cazul actului de partaj succesoral cuprins in certificatul de mostenitor este cea prevazuta de art. 77 indice 1 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, deoarece coprorietarii au dobandit dreptul de proprietate sau dezmembramintele acestuia cu titlu de mostenire, la aceeasi data la care are loc si iesirea din indiviziune, aceste doua operatiuni fiind consfintite printr-un inscris unic, respectiv cetrificatul de mostenitor cu partaj succesoral.

Toate prevederile mentionate anterior sunt aplicabile si in cazul in care cele doua operatiuni, respectiv transmiterea mostenirii si iesirea din indiviziune, se concretizeaza in doua inscrisuri separate - un certificat de mostenitor si un act de partaj.