Cum este reglementat partajul unui credit imobiliar?

 Sursa: Romania Libera 

Imobilul ipotecat şi datoria către bancă pot fi situaţii de „dispută" în cazul partajului dacă soţul şi soţia divorţează după ce au obţinut împreună un credit ipotecar. Soţul care va primi casa va prelua şi creditul bancar rămas de achitat şi va trebui să plătească despăgubiri celeilalte părţi.

 Dacă venitul so­ţului, care ob­ţi­ne în urma partajului casa, nu permite preluarea întregului credit de către acesta, soluţiile rămase presupun vânzarea casei cu acordul băncii creditoare. Dacă ambele părţi sunt de acord şi fac o cerere în acest sens băncii, pot continua achitarea creditului ca şi până atunci, evitându-se în acest fel executarea silită", a precizat pentru Conso.ro Mirela ­Iovu, vicepreşedinte la CEC Bank.

Conform prevederilor Codului Familiei, bunurile achiziţionate în timpul căsătoriei sunt bunuri comune. Aceasta înseamnă că soţii au aceleaşi drepturi asupra imobilului, respectiv o cotă indiviză de proprietate de ½. În cazul divorţului, soţii se pot înţelege pe calea unei tranzacţii de partaj voluntar sau se vor supune unei hotărâri a instanţei, dacă prin prima variantă nu s-a ajuns la un acord. Însă, este greu de demonstrat contribuţia bănească proprie a fiecăreia din părţi (fostul soţ şi fosta soţie) la plata imobilului, atât timp cât veniturile soţilor intră în comuniunea de bunuri. Casa este preluată cu tot cu datorii.

În general, partajul asupra unui bun se realizează printr-o compensaţie bănească, în sensul că partea care îl primeşte în cota de proprietate de 1/1 datorează celeilalte părţi o compensaţie care se poate materializa prin bani (sulta) sau prin bunuri de acelaşi gen (o altă casă). „Procedura nu se poate realiza însă fără acceptul băncii creditoare. Soţul care va primi casa va prelua şi datoria rămasă de achitat. De aceea, el se va supune unor anumite criterii de analiză, care neîndeplinindu-se nu pot permite din punct de vedere financiar suportarea creditului în totalitate doar de către unul din soţi", a completat Mirela Iovu.

Mai precis, dacă respectivul nu se încadrează în limitele scoringului pentru a suporta singur creditul, atunci banca nu poate aproba preluarea în totalitate a acestuia de către respectiva persoană. Creditul se poate achita prin vânzarea imobilului Pentru cei care se află în această situaţie, soluţiile nu sunt foarte multe. Pe de o parte se poate, cu acordul băncii, înstrăina imobilului. Cu banii obţinuţi se achită datoria către bancă, iar suma rămasă se împarte între cei doi foşti soţi fie prin acordul comun al acestora, fie prin partaj în faţa instanţei de judecată.

Cum preţurile pe piaţa imobiliară au înregistrat scăderi semnificative în ultimul timp, este posibil ca preţul obţinut să nu fie suficient pentru a acoperi creditul rămas de rambursat şi costurile aferente. În această situaţie, cei doi soţi sau soţul care a câştigat imobilul în urma partajului, trebuie să plătească creanţă nerecuperată din surse proprii. „O altă soluţie ar fi ca cel care a câştigat imobilul şi este şi titularul contractului de credit, să aducă noi coplătitori, eligibili, care să se oblige la rambursarea ratelor", a explicat vicepreşedintele CEC Bank.