Contul bancar constituit de unul dintre soti poate ramane al lui si dupa divort.

Sotul care nu si-a dat acordul pentru infiintarea unei asociatii cu bunurile comune nu poate cere decat daune interese.

Oamenii de afaceri si persoanele care exercita profesii liberale si-au exprimat de mult interesul pentru contractul matrimonial (pre-nuptial) si regimul separatiei de patrimonii, care au menirea sa clarifice regimul juridic al bunurilor dobandite de soti in timpul casatoriei si a le separa in bunuri proprii si bunuri comune.

Modificarile aduse Codului Civil si ale celui de Procedura civila, care au facut obiectul unor ample dezbateri sustinute la Aula Magna a Facultatii de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti, sunt cu atat mai importante cu cat regimul actual al comunitatii sotilor presupune ca acestia se afla in stare de coproprietate in devalmasie (adica niciunul dintre ei nu are o cota prestabilita, necunoscandu-si in detaliu drepturile asupra bunurilor proprii decat dupa divort).

Astfel, una dintre modificarile importante aduse Codului Civil, prezentata de conferentiarul Flavius Baias, decanul Facultatii de Drept, priveste dreptul sotilor de a constitui, fara a fi nevoie de acordul celuilalt, un cont bancar, de care poate beneficia in totalitate si dupa divort.

La fel se intampla si in cazul constituirii asociatiilor si fundatiilor, dar si al societatilor comerciale: sotul care nu si-a dat acordul pentru folosirea bunurilor comune nu poate pretinde celuilalt sot, in cazul unui divort, decat daune interese, fara a fi afectate drepturile tertilor.

Bunurile mobile dobandite inaintea casatoriei, inventariate

In prezent, capitolul din Codul civil referitor la familie este abrogat, existand separat Codul Familiei. Elementele de noutate ale Titlului II, Casatoria, din Codul Civil, sunt prevederile potrivit carora sotii pot, expres sau alaturi de alte persoane, sa constituie societati, asociatii sau fundatii, aducand ca aport bunuri comune.

Potrivit art. 269 din proiect, bunurile proprii sunt bunuri supuse separatiei de bunuri, dovada unui bun propriu putandu-se face prin orice mijloc de proba. Astfel, pentru bunurile mobile dobandite inainte de casatorie se va intocmi un inventar, oricare dintre soti putand cere sa se faca mentiune in cartea funciara ori, dupa caz, in alte registre de publicitate prevazute de lege despre apartenenta unui bun la comunitate.

“Fiecare sot are dreptul de a folosi bunul comun fara consimtamantul expres al celuilalt sot. Cu toate acestea, schimbarea destinatiei bunului comun nu se poate face decat prin acordul sotilor”, se arata la art. 272 alin. (1), ultimul alineat prevazand ca “in masura in care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au fost prejudiciate, sotul care nu a participat la incheierea actului nu poate pretinde decat daune-interese de la celalalt sot, fara a fi insa afectate drepturile dobandite de terti”.

In ceea ce priveste actele de dispozitie avand ca obiect bunurile comune, acestea nu pot fi incheiate decat cu acordul ambilor soti, actul incheiat fara consimtamantul expres al celuilalt sot, atunci cand el este necesar potrivit legii, fiind lovit de nulitate relativa (art. 274).

Regimul aporturilor comune

Sub sanctiunea prevazuta anterior (art. 274), niciunul dintre soti nu poate deveni singur asociat intrebuintand, fara acordul celuilalt sot, bunurile comune ca aport la o societate civila ori comerciala sau pentru dobandirea de parti sociale ori, dupa caz, de actiuni. In cazul societatilor comerciale ale caror actiuni sunt tranzactionate pe o piata organizata, sotul care nu si-a dat acordul la intrebuintarea bunurilor comune nu poate pretinde decat daune-interese de la celalalt sot, fara a fi afectate drepturile dobandite de terti. In toate cazurile, partile sociale sau, dupa caz, actiunile sunt bunuri comune. Cu toate acestea, sotul care a devenit asociat exercita singur toate drepturile ce decurg din aceasta calitate.

Imparteala

Potrivit art.283, alin (1), “in cadrul lichidarii comunitatii, fiecare dintre soti isi va prelua bunurile sale proprii, dupa care se va proceda la imparteala bunurilor comune”. In acest scop, se vor determina mai intai cotele-parti ideale ce revin fiecarui sot, pe baza contributiei sale atat la dobandirea bunurilor comune, cat si la indeplinirea obligatiilor comune, pana la proba contrarie prezumandu-se ca sotii au avut o contributie egala. Bunurile atribuite prin imparteala devin bunuri proprii, iar celelalte raman bunuri comune.